Ēnu diena
UZŅĒMUMA DATI
Ventspils nafta termināls
Talsu iela 75, LV-3602, Ventspils
PAR UZŅĒMUMU
Par VNT: Kopš dibināšanas 1961. gadā uzņēmums SIA „„Ventspils nafta” termināls” (VNT) ir strauji attīstījies un kļuvis par vienu no progresīvākajiem naftas produktu pārkraušanas un uzglabāšanas termināļiem Baltijas jūras reģionā. Šobrīd VNT ir daļa no nemitīgi augošas uzglabāšanas termināļu grupas (VTTI), kas darbojas visā pasaulē. Ar kopējo uzglabāšanas jaudu gandrīz 1,2 miljonu kubikmetru apjomā, esot tehnoloģiski modernākajam terminālim reģionā, VNT nepārtraukti pilda savu galveno uzdevumu – sniedz klientiem drošus, efektīvus un elastīgus pārkraušanas pakalpojumus un ļauj saglabāt augstu konkurētspējas līmeni. Lai arī VNT ir pārstāvēti dažādu jomu speciālisti un mēs atšķiramies ne tikai pēc vecuma, tautības, bet arī valodas, tomēr mūsu augstākās vērtības vienmēr paliek nemainīgas. Mēs darbojamies atbilstoši vienotiem drošības, integritātes un profesionālisma standartiem un atbalstām mūsu darbinieku ieguldījumu, ambīcijas un izaugsmi. Mūsu komanda: Ne jau sūkņi un cauruļvadi padara VNT termināli par to spēku, kāds tas ir. Mēs esam vienota komanda ar 260 profesionāļiem, kuru dinamiskā darbība un radošais potenciāls nodrošina uzņēmuma panākumus.
NOZARE
Citur neklasificētu organizāciju darbība

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums
Ventspils nafta termināls

Tehnoloģiskais direktors (naftas produktu uzglabāšanas un pārkraušanas jomā)

Vada lielāko un svarīgāko VNT dienestu, kas tieši veic pamatdarbību - naftas produkta pārkraušanu un loģistikas nodrošināšanu. Pārvalda loģistikas, plānošanas, muitas aspektus un ķīmiskas laboratorijas darbu VNT.

Ventspils nafta termināls

Tehnoloģisko projektu vadītājs

Vada projektus lielākajā un svarīgākajā VNT dienestā - uzrauga grafikus, tehnoloģiskos procesus, piedalās dienesta ikdienas dinamiskajā darbā.

Ventspils nafta termināls

Tehnisko projektu vadītājs

Piedalās un vada vērienīgus starptautiskus inženierprojektus, ievieš inovatīvus risinājumus, piedalās lielākā naftas rezervuāra parka Baltijā uzturēšanas, remonta un modernizācijas darbu plānošanā un realizācijā.

Ventspils nafta termināls

Tehniskais vadītājs

Vada vērienīgus starptautiskus inženierprojektus, ievieš inovatīvus risinājumus, pārvalda lielākā naftas rezervuāra parka Baltijā uzturēšanu, remontu un modernizāciju.

Ventspils nafta termināls

Personāla vadītāja

Atbild par cilvēku resursiem lielākajā naftas pārkraušanas terminālī Baltijā: kompetenču izstrāde un vadība, motivēšanas un atalgojumu sistēmas uzturēšana, attīstības un apmācību nodrošīnāšana, starptautisko standartu un korporatīvu vērtību ieviešana.

Ventspils nafta termināls

Darba aizsardzības un ugunsdrošības speciālists

Sniedz aktīvu atbalstu un sadarbojas drošības jomā ar visiem uzņēmuma darbiniekiem un apakšuzņēmējiem; ievieš starptautiskā un Latvijas mēroga "labās prakses" piemērus; koordinē darba drošības un ugunsdrošības pasākumus.

Ventspils nafta termināls

Ģenerāldirektors (naftas produktu uzglabāšanas un pārkraušanas jomā)

Vada lielāko un modernāko naftas pārkraušanas termināli Baltijā, pārrauga visus procesus: pārkraušanu, drošību, personālvadību utt. Runa angļu valodā.