Ēnu diena
UZŅĒMUMA DATI
Daugavpils 10.vidusskola
Tautas iela 11, Daugavpils
PAR UZŅĒMUMU
Daugavpils 10.vidusskola ir vispārizglītojošā vidusskola, kura realizē mazākumtautību izglītības programmas. 2017./2018.m.g. skolā mācās 683 skolēni. Skolā darbojas savs Zoo, vairāki deju kolektīvi, koris, teātra studija, blokflautu ansamblis.
NOZARE
Izglītības atbalsta pakalpojumi
PAPILDUS

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums
Daugavpils 10.vidusskola

Skolas sociālais pedagogs

Skolas sociālā mikroklimata izpēte un veidošana, individuāla situāciju izpēte, sadarbība ar likumsargājošām un bērnu tiesības aizsargājošām institūcijām.

Daugavpils 10.vidusskola

Skolas direktora vietnieks saimnieciskajā darbā

Organizē skolas administratīvi saimniecisko darbību. Atbild par skolas ēkas un telpu fizisko stāvokli, sanitāri higiēnisko stāvokli, materiālo nodrošinājumu, skolas budžeta izveidošanu un izpildi.

Daugavpils 10.vidusskola

karjeras pedagogs-konsultants

palīdz skolēniem orientēties plašajā profesiju izvēlē un apzināties savas intereses un iespējas nākotnē

Daugavpils 10.vidusskola

Izglītības psihologs

Izglītojamo psiholoģiskā izpēte, klašu kolektīvu saliedēšanas pasākumi, individuālo tikšanos ar skolēniem un vecākiem organizēšana u.c.