Ēnu diena
UZŅĒMUMA DATI
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra
O.Vācieša iela 43, Rīga
PAR UZŅĒMUMU
Valsts politikas īstenošana ģeodēzijas, kartogrāfijas un ģeotelpiskās informācijas jomā.
NOZARE
Valsts pārvalde
PAPILDUS

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra

Toponīmikas laboratorijas vadītāja

Nodarbojas ar ģeogrāfiskajiem nosaukumiem (vietvārdiem), kas nepieciešami kartēm u.c. (skat. http://map.lgia.gov.lv , “Vietvārdi”), atbild par Vietvārdu datubāzi (skat. http://vietvardi.lgia.gov.lv ).

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra

Nodaļas vadītājs

Plāno, organizē un vada nodaļas darbu, kontrolē un koordinē uzdoto darbu izpildi.  Veic Latvijas topogrāfisko karšu un plānu sagatavošanu mērogā no 1:2000 līdz 1: 25 000 un tematisko karšu sagatavošanu.

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra

Fotogrammetrijas daļas vadītājs

Vadīt, plānot un organizēt aerolāzerskenēšanas un aerofotografēšanas darbus, ortofoto karšu ražošanu, digitālo reljefa modeļu un digitālo virsmas modeļu sagatavošanu. Veikt satelītainu apstrādi.

 

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra

Kartogrāfijas inženieris

 

 

Veikt topogrāfisko plānu un karšu datu  mērogu rindas 1:2000 – 1:25 000 ietvaros kamerālās dešifrēšanas  vai aktualizācijas darbus;

Apkopojot visus darbam nepieciešamos materiālus (aerofotoainas, iepriekšējo izdevumu topogrāfiskās kartes, fotoplānus un citus pieejamos digitālos materiālus).

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra

Kartogrāfijas inženieris

 

Veic topogrāfisko plānu un karšu mēroga 1:2000 – 1:25 000 izgatavošanas un aktualizācijas darbus: ortofoto materiālu kamerālo dešifrēšanu, dažādu grafisko materiālu analīzi, korektūru, lauka apsekošanas darbus, karšu vizualizāciju.

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra

Nodaļas vadītāja vietnieks

 

 

 

 

Plāno, organizē un vada Nodaļas darbu Jēkabpils birojā, piedalās topogrāfisko plānu un karšu M 1:2000 – M 1:10 000 izgatavošanas un aktualizācijas darbos (veic ortofoto materiālu kamerālo dešifrēšanu, korektūru, lauka apsekošanas darbus, karšu vizualizāciju. Veic citu kartogrāfisko materiālu sagatavošanas darbus pēc klientu pasūtījuma).

 

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra

Kartogrāfijas inženieris

 

Topogrāfisko karšu izgatavošana, aerofotogrāfiju dešifrēšana, kartes elementu digitizēšana, dažādu grafisko materiālu analīze, lauku apsekošanas darbi. Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas, datu topoloģija.

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra

Kartogrāfijas inženieris

Topogrāfisko karšu izgatavošana, aerofotogrāfiju dešifrēšana, kartes elementu digitizēšana, dažādu grafisko materiālu analīze, lauku apsekošanas darbi. Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas, datu topoloģija

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra

Kartogrāfijas inženieris

 

Veikt topogrāfisko plānu un karšu mēroga 1:2000 – 1:10 000 izgatavošanas un aktualizācijas darbus; korektūras un lauka apsekošanas darbus; veikt klientu pasūtījumu un citu kartogrāfisko materiālu sagatavošanas darbus pēc tiešā vadītāja norādījumiem

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra

Ģeoinformātikas inženieris

Veikt topogrāfisko plānu un karšu mēroga 1:2000 – 1:25 000 izgatavošanas un  aktualizācijas darbus; veikt horizontāļu veidā vizualizēta reljefa datu mērogā 1:10 000 sakārtošanu; sagatavot jaunus kartogrāfiskos datus pēc klientu pasūtījuma, izmantojot Aģentūras rīcībā esošos un pasūtītāja iesniegtos datus.

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra

Nodaļas vadītājs

 

Vadīt Nodaļas darbu; izstrādāt darbības plānus; noteikt Nodaļas darbinieku pienākumus, pieprasīt kvalitatīvu un savlaicīgu to izpildi, kontrolēt un koordinēt uzdoto darbu izpildi; kontaktēties ar kartogrāfisko darbu pasūtītājiem; nepieciešamības gadījumā piedalīties ražošanas procesā.

 

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra

Telpisko datu administrēšanas un kontroles nodaļas vadītājs

 

Nodaļas darba organizācija, LĢIA sagatavoto kartogrāfisko materiālu kvalitātes kontroles organizēšana, datu ielādes un aktualizēšanas organizēšana aģentūras centrālajā datubāzē.

 

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra

Ģeodēzijas un kartogrāfijas departamenta direktors

Organizēt un vadīt valsts nozīmes ģeodēziskos un kartogrāfiskos darbus Latvijā - ģeodēziskās atskaites sistēmas uzturēšana, topogrāfisko karšu ražošana, tālizpētes datu ražošana, vietvārdu informācijas uzturēšana, valsts robežas uzmērīšana un kartēšana, aeronavigācijas karšu ražošana u.c.