Ēnu diena
UZŅĒMUMA DATI
Latvijas Banka
K.Valdemāra iela 2A, Rīga
PAR UZŅĒMUMU
Latvijas Banka – valsts centrālā banka – ir neatkarīga iestāde, kas līdzdarbojas Eirosistēmas monetārās politikas noteikšanā un īstenošanā, nodrošina raitu skaidrās naudas apriti, veicina maksājumu sistēmu raitu darbību, pārvalda ārējās rezerves, sagatavo finanšu, monetāro un maksājumu bilances statistiku, uztur Kredītu reģistru.
NOZARE
Centrālo banku darbība

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums
Latvijas Banka

Grāmatvedības eksperts Grāmatvedības pārvaldē

Tevi interesē finanses, grāmatvedība un banku darbība? Tad Tevi gaidīsim Ēnu dienā Grāmatvedības pārvaldē. Šīs dienas laikā Tu varēsi uzzināt gan par grāmatvedības darba organizāciju Latvijas Bankā, gan par erosistēmas darba grupu darbību saistībā ar finanšu uzskaites jautājumiem. Tu varēsi sekot līdzi, kā visi bankas darījumi tiek atspoguļoti ikdienas pārskatā, kā notiek gada finanšu pārskata sastādīšana,  kā tiek veikta ikdienas pārskata apstiprināšana pie galvenā grāmatveža un valdes priekšsēdētāj u.c. Tāpat varēsi izmēģināt savas analītiskās spējas dažādos praktiskos uzdevumos.

Latvijas Banka

elektroinženieris Tehniskajā pārvaldē

Ja vēlies savu izglītību saistīt ar inženierzinātnēm, tad droši nāc pie mums un uzzini, kur un kā iegūtās zināšanas varēsi pielietot dzīvē. Tu uzzināsi ko vairāk par Latvijas Bankas nekustamo īpašumu un tās inženiertehnisko sistēmu uzturēšanu un attīstību, par to, kā kā notiek Latvijas Bankas ēku būvniecības un pārbūves darbu plānošana organizēšanu un pārraudzība, kā arī to, kādām zināšanām un prasmēm jāpiemīt, lai šo darbu varētu kvalitatīvi veikt. 

Latvijas Banka

naudas zīmju eksperts

Ja vēlies uzzināt ko vairāk par naudas zīmju ekspertīzi un naudas apstrādi, kā arī darbu pie naudas zīmju viltojumu atklāšanas, tad nāc pie mums

Latvijas Banka

Maksājumu sistēmu pārvaldes vadītāja vietnieks

Kļūstot par ēnu Maksājumu sistēmu pārvaldē, Tu iegūsi iespēju iepazīties ar vairāku Latvijas Bankā esošo profesiju darba ikdienu vienlaikus - gan uzzināt par maksājumu sistēmu analītiķa darbu, gan par Kredītu reģistra eksperta darbu klientu apkalpošanā u.c. Tev būs iespēja sekot līdzi darbinieka ikdienai un galvenajiem amata pienākumiem: • Kredītu reģistra darbība; • maksājumu un vērtspapīru sistēmu pārraudzība, statistikas apkopošana u.c.; • maksājumu sistēmu darbība.

Latvijas Banka

Finanšu ieguldījumu portfeļa vadītājs

Ja Tevi interesē finanšu tirgi un investīcijas, tad nāc pie mums ēnu dienā. Tev būs iespēja ēnot finanšu ieguldījumu portfeļa vadītāju un noskaidrot visus sev interesējošos jautājumus par šī amata  pienākumiem un ikdienu - Latvijas Bankas ieguldījumu pārvaldīšanu, informācijas par pasaules finanšu tirgiem un investīcijām apkopošanu un analīzi, ar investīciju pārvaldīšanu saistīto risku izvērtēšanu.

Latvijas Banka

ekonomists Monetārās politikas pārvaldē

Tevi interesē ekonomika un piemīt labas analītiskās spējas? Tad ekonomista profesija varētu būt piemērota tieši Tev. Piesakies un ēnu dienas laikā varēsi noskaidrot visus sev interesējošos jautājumus par ekonomista darba pienākumiem un ikdienu – analīzi un pētījumu veikšanu, aktuālām makroekonomikas tēmām u.c. Šīs dienas laikā varēsi arī uzzināt par to, kādām prasmēm un īpašibām jāpiemīt ekonomistam, kā arī apmainīties ar domām par ekonomikas zināšanu nozīmi dzīvē u.c.

 

Latvijas Banka

galvenais komunikācijas projektu vadītājs

 

Tevi interesē sabiedriskās attiecības? Tad droši piesakies, jo  ēnu dienas laikā varēsi ēnot Latvijas Bankas Sabiedrisko attiecību daļas galveno komunikācijas projektu vadītāju, kura atbildībā ir Latvijas Bankas komunikācija internetā, t. sk., sociālajās interneta platformās.Ēnu dienas laikā varēsi noskaidrot visus sev interesējošos jautājumus par šī darba specifiku.

 

Latvijas Banka

ekonomists Monetārās politikas pārvaldē

 

Tevi interesē ekonomika un piemīt labas analītiskās spējas? Tad ekonomista profesija varētu būt piemērota tieši Tev. Piesakies un ēnu dienas laikā varēsi noskaidrot visus sev interesējošos jautājumus par ekonomista darba pienākumiem un ikdienu – analīzi un pētījumu veikšanu par finanšu tirgiem un tautsaimniecības attīstību, par Eirosistēmas īstenotās vienotās monetārās politikas ietekmi, aktuālām makroekonomikas tēmām u.c.

 

Latvijas Banka

Informācijas sistēmu pārvaldes vadītāja vietnieks

Tevi interesē informācijas tehnoloģiju joma? Tad droši piesakies un ēnu dienas laikā varēsi  iepazīties ar dažādu informācijas tehnoloģiju jomas profesiju - sistēmu analītiķa, programmētāja, datortehnikas inženiera u.c. profesiju specifiku. Tas ir aizraujošāk nekā Tu domā!

Latvijas Banka

Personas datu aizsardzības speciālists

 

Nāc pie mums ēnu dienā un varēsi uzzināt, kādām prasmēm un īpašībām jāpiemīt, lai pildītu personas datu aizsardzības speciālista pienākumus -  konsultēt darbiniekus, kuri veic personas datu apstrādi, par viņu pienākumiem saskaņā ar ES Vispārīgo datu aizsardzības regulu, sniegt padomus attiecībā uz novērtējumu par ietekmi uz datu aizsardzību, kā arī izglītot darbiniekus informācijas aizsardzībā. Tāpat varēsi iegūt priekšstatu par sadarbību ikdienas darbā ar kolēģiem informācijas tehnoloģiju un juridiskajā jomā.

 

Latvijas Banka

Starptautisko attiecību un komunikācijas pārvaldes vadītājs

Tevi interesē ekonomika un starptautiskās norises? Tad droši piesakies un ēnu dienas laikā varēsi noskaidrot visus sev interesējošos jautājumus par sadarbību ar starptautiskajām organizācijām -  ar SVF, ECB un citām starptautiskajām finanšu institūcijām un uzzināt par to, kā tiek aiztāvēts Latvijas Bankas viedoklis starptautiskajās institūcijās par Latvijas Bankas kompetencē esošiem jautājumiem.

Latvijas Banka

galvenais ekonomists Starptautisko attiecību un komunikācijas pārvaldē

Tevi interesē ekonomika un starptautiskās norises? Tad droši piesakies un ēnu dienas laikā varēsi noskaidrot visus sev interesējošos jautājumus par ekonomista Starptautisko attiecību un komunikācijas pārvaldē darba pienākumiem un ikdienu - sekot līdzi norisēm pasaules un Eiropas lielāko valstu, kā arī pārējo eiro zonas valstu ekonomikā, analizēt to potenciālo ietekmi uz Latvijas ekonomiku, prezentēt analīzes rezultātus Latvijas Bankas vadībai, kā arī ar mediju palīdzību komunicēt tos Latvijas sabiedrībai, sagatavot un sniegt Latvijas Bankas viedokli par ES institūcijās un Starptautiskajā Valūtas fondā aplūkotiem jautājumiem.

Latvijas Banka

padomnieks Starptautisko attiecību un komunikācijas pārvaldē

Tevi interesē ekonomika un starptautiskās norises? Tad droši piesakies un ēnu dienas laikā varēsi noskaidrot visus sev interesējošos jautājumus par ekonomista Starptautisko attiecību un komunikācijas pārvaldē darba pienākumiem un ikdienu - sekot līdzi norisēm pasaules un Eiropas lielāko valstu, kā arī pārējo eiro zonas valstu ekonomikā, analizēt to potenciālo ietekmi uz Latvijas ekonomiku, prezentēt analīzes rezultātus Latvijas Bankas vadībai, kā arī ar mediju palīdzību komunicēt tos Latvijas sabiedrībai, sagatavot un sniegt Latvijas Bankas viedokli par ES institūcijās un Starptautiskajā Valūtas fondā aplūkotiem jautājumiem.

Latvijas Banka

Statistikas pārvaldes vadītājs

 Tevi interesē matemātika, piemīt labas analītiskās spējas un precizitāte? Tad statistika varētu būt piemērota profesija tieši Tev. Piesakies un ēnu dienas laikā varēsi noskaidrot visus sev interesējošos jautājumus par statistiķa darba pienākumiem un ikdienu – datu vākšanu, apstrādāšanu, apkopošanu, analizēšanu, statistiskās informācijas publiskošanu, statistikas sagatavošanas metodoloģijas izstrādi u.c.