Ēnu diena
UZŅĒMUMA DATI
Valsts valodas centrs
Eksporta iela 6, Rīga, LV-1057
PAR UZŅĒMUMU
Valsts valodas centrs aizsargā valsts valodas lietotāju tiesības un intereses, sekmē valodas kultūrvides sakārtošanu un veicina latviešu valodas pilnvērtīgu funkcionēšanu.
NOZARE
Valsts pārvalde
PAPILDUS

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums
Valsts valodas centrs

Valodas kontroles departamenta Rīgas reģiona nodaļas vecākais inspektors

Valsts valodas centra Valodas kontroles Rīgas reģiona nodaļas vecākais inspektors: – īsteno valsts valodas lietojuma pārraudzību atbilstoši normatīvo aktu prasībām (Valsts valodas likums u.c.); – sastāda pārbaudes aktus un administratīvo pārkāpumu protokolus, izskata administratīvo pārkāpumu lietas un uzliek administratīvos sodus; – konsultē privātpersonas un uzņēmumus valsts valodas lietošanas jautājumos.

Valsts valodas centrs

Tiesību aktu tulkošanas nodaļas tulkotājs

Tulkotājs - veic starptautisko tiesību aktu un ar to piemērošanu saistītās dokumentācijas tulkošanu; • veic Latvijas Republikas tiesību aktu tulkošanu; • sadarbojas ar ministriju speciālistiem specifisku nozares dokumentu tulkošanā; • sagatavo centra atzinumus, kas saistīti ar Latvijas Republikas tiesību aktu tulkojumiem angļu valodā vai ar starptautisko tiesību aktu tulkojumiem latviešu valodā.

Valsts valodas centrs

Terminoloģijas un tiesību aktu tulkošanas departamenta terminologs

Terminologs – veic terminoloģiskus pētījumus un sniedz konsultācijas terminoloģijas jautājumos; – sagatavo terminus izskatīšanai vai apstiprināšanai LZA Terminoloģijas komisijas nozaru apakškomisijās un citās terminoloģijas darba grupās, līdzdarboties apakškomisijās vai citās terminoloģijas darba grupās; – piedalās terminoloģijas projektu izstrādē un terminoloģijas darba grupās; – sadarbojas ar ministriju speciālistiem specifisku nozares dokumentu tulkošanā.