Ēnu diena
UZŅĒMUMA DATI
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne
PAR UZŅĒMUMU
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA) - akadēmija radošiem un mērķtiecīgiem jauniešiem. RTA piedāvā studijas trīs fakultātēs: Ekonomikas un pārvaldības fakultātē, Inženieru fakultātē un Izglītības, valodu un dizaina fakultātē. Saistošas studiju programmas, laba materiāli tehniskā bāze, pievilcīga studiju maksa.
NOZARE
Akadēmiskā augstākā izglītība
PAPILDUS

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

asoc.profesors Tiesību zinātnes virzienā

Ēnu devēja galvenie pienākumi Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā ir: vadīt lekcijas Tiesību zinātnes virzienā. Vadīt studentu diplomdarbus bakalaura un maģistra līmenī.

Ēna varēs uzzināt vairāk par tiesību zinātnes jomu, kādi studiju priekšmeti ir jāapgūst studentiem, kas iegūs jurista kvalifikāciju. Kā arī ieskatīties aktīvajā lekciju norises procesā.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

Studējošo Padomes vadītājs

Ēnu devēja galvenais uzdevums Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā ir vadīt studējošo padomi un virzienu vadītāju darbu. Organizēt studentu iekšējos un ārējos pasākumus. Pārstāvēt studentu viedokli akadēmijā un Latvijas Studentu apvienībā.

Ēnām būs iespēja izbaudīt studenta ikdienas gaitas, kā arī iepazīties ar Studējošo Padomes vadīšanu.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

Izglītības, valodu un dizaina fakultātes dekāns

Ēnu devēja galvenie darba uzdevumi Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā pildotIzglītības, valodu un dizaina fakultātes amatu: vadīt fakultāti, nodrošinot gan studiju, gan pētnieciskā procesa norisi. Tikties ar pašvaldību, izglītības iestāžu pārstāvjiem no Latvijas un ārzemēm.

 

Ēnām būs iespēja iepazīties ar Izglītības, valodu un dizaina fakultātes dekāna svarīgākajiem pienākumiem un iegūt atbildes uz sev svarīgiem jautājumiem.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

RTA fizikālo procesu un lāzertehnoloģiju pētnieciskā centra laborants

Ēnu devēja galvenie darba uzdevumi Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā ir darbs  ar lāzeriekārtām,veikt starp-laboratoriju komunikāciju, kā arī prototipu izstrādi. Asistēt laboratorijas ekskursijās, komunicēt ar klientiem.

Ēnai būs iespēja uzzināt vairāk par to lāzertehnoloģijām, apskatīt iekārtas, kā arī uzzināt par nākotnes iespējām strādājot šajā nozarē.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

RTA Fizikālo procesu un lāzertehnoloģiju pētnieciskā centra inženieris

Ēnu devēja galvenie darba uzdevumi Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā ir darbs  ar lāzeriekārtām, rakstīt projektus, veikt starp-laboratoriju komunikāciju, kā arī prototipu izstrādi, programmēt un asistētlaboratorijas ekskursijās, komunicēt ar klientiem. Darbs ar akadēmijas  maģistrantiem, palīdzot viņiem veikt eksperimentiem un to interpretāciju.

Ēnai būs iespēja uzzināt vairāk par to lāzertehnoloģijām, apskatīt iekārtas, kā arī uzzināt par nākotnes iespējām strādājot šajā nozarē.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

Grāmatvedis

Ēnu devēja galvenie darba uzdevumi Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā ir strādāt veic saimnieciskās darbības uzskaiti, pielietot grāmatvedības formas, aprēķināt izmaksas, apstrādāt komandējuma pieteikumus un ar to saistītās izmaksas

Ēna varēs padziļinātāk iepazīties ar grāmatveža darbu un uzzināt par darba iespējām nākotnē, kā arī visiem tiešajiem pienākumiem.

 

 

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

Informācijas speciālists sabiedrisko attiecību nodaļā

Ēnu devēja galvenie darba uzdevumi Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā ir veidot saturu un uzturēt akadēmijas sociālos kontus. Veidot iekšējo RTA avīzi. Tāpat rakstīt preses relīzes un organizēt gan iekšējos, gan ārējos pasākumus. Viens no darba uzdevumiem ir arī komunikācija ar medijiem.

Ēnai būs iespēja uzzināt vairāk par to, kā tiek gatavota avīze, kā raksta preses relīzes un kas jādara, lai piesaistītu apkārtējo cilvēku uzmanību savam sociālajam kontam.  

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

Profesionālā bakalaura studiju programmas „Interjera dizains” direktore, lektore

Ēnu devēja galvenie darba uzdevumi Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā ir organizēt studiju programmas „Interjera dizains” studiju, pētnieciskā un radošā procesa norisi. Vadīt lekcijas un praktiskās nodarbības.  

Ēnai būs iespēja ielūkoties studiju programmas direktores ikdienas darba gaitā. Uzzināt vairāk par to, kā tiek veidots interjera dizains, kā arī uzdot sev interesējošus jautājumus. 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

Inženieru fakultātes dekāne

Ēnu devēja galvenie darba uzdevumi Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā pildot Inženieru fakultātes dekānes amatu: vadīt fakultāti, nodrošinot gan studiju, gan pētnieciskā procesa norisi. Tikties ar pašvaldību, izglītības iestāžu pārstāvjiem no Latvijas un ārzemēm.

 

Ēnām būs iespēja iepazīties ar Inženieru fakultātes dekānes svarīgākajiem pienākumiem un iegūt atbildes uz sev svarīgiem jautājumiem. Ēnas varēs arī apskatīt Inženieru fakultātē pieejamās laboratorijas.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs

Ēnu devēja galvenie uzdevumi Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā ir veidot iekšējo un ārējo komunikāciju. Sekmēt Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas popularizēšanu. Sadarboties ar masu medijiem. Organizē akadēmijas pasākumus, nodrošina to atspoguļošanu masu medijos. Veido akadēmijas mājaslapas satura plānošanu. Ir atbildīga par prezentmateriālu  iepirkšanu.  

Ēnām būs iespēja iepazīties tuvāk ne tikai ar sabiedrisko attiecību jomu, bet arī ar nodaļas vadītāja ikdienu. 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

Rektors

Ēnu devēja galvenie darba uzdevumi Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas ir vispārējā administratīvā vadīšana, stratēģiskā plānošana, akadēmijas interešu pārstāvniecība Latvijā un ārzemēs – ministrijas, augstskolas, zinātniskās institūcijas, pašvaldības, uzņēmumi utt.

Ēnām būs iespēja iepazīties ar šo profesiju, ielūkoties rektora ikdienas darbu procesā, kā arī iegūt atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem.