Ēnu diena
UZŅĒMUMA DATI
Rīgas Tehniskā universitāte
Kaļķu iela 1
PAR UZŅĒMUMU
Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) ir mūsdienīga, starptautiski pazīstama un prestiža, vienīgā daudznozaru tehniskā universitāte Latvijā. RTU deviņās fakultātēs iespējams apgūt daudzpusīgu izglītību augstajās tehnoloģijās un inženierzinātnēs, kā arī sociālajās un humanitārajās zinātnēs. RTU mērķtiecīgi attīsta savu infrastruktūru, Ķīpsalā būvējot Latvijā pirmo studentu pilsētiņu, kas pēc būvniecības pabeigšanas kļūs par Baltijas reģionā modernāko inženierzinātņu studiju centru, kur būs koncentrētas RTU fakultātes, moderns laboratoriju korpuss, Zinātniskā bibliotēka un administratīvās ēkas.
NOZARE
Augstākā izglītība, kas nav akadēmiskā

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums
Rīgas Tehniskā universitāte

Direktore, vadošā pētniece, asociētā profesore RTU VIspārīgās ķīmijas institūta Rūdolfa Cimdiņa Rīgas Biomateriālu inovāciju un attīstības centrā

Ikdienā  strādāju ar jaunu lokālu zāļu piegādes sistēmu izstrādi uz biomateriālu bāzes.

Ēnu iepazīšanāšu ar "cilvēku rezerves daļu" tapšanas procesiem un dalību jaunu zāļu piegādes sistēmu tapšanas procesos.

Rīgas Tehniskā universitāte

Docente RTU Liepājas filiālē

Ikdienā strādāju ar studentiem, lasu lekcijas un vadu praktiskās nodarbības matemātikā un loģistikā.

Ēnu dienai piedāvāju šādas aktivitātes:

plkst. 8- 10.50 lekcija un praktiskie darbi loģistikā

plkst. 10.50 - 11.30 pusdienas LVT,

plkst. 11.30-14-35 praktiskā nodarbība loģistikā vai uzņēmuma apmeklējums

Rīgas Tehniskā universitāte

Pētniece RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūtā

Ikdienā strādāju pie datora, pārsvarā darbojos ar zinātnisko literatūru.

Pētnieka ikdiena, kura ietver darbu pie datora meklējot zinātnisko informāciju un apstrādājot datus, projekta pieteikuma sagatavošana, zinātniskās monogrāfijas rediģēšana.

Rīgas Tehniskā universitāte

Pētnieks RTU Mašīnzinību, transporta un aeronautikas institūta Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūtā

Mans ikdienas darbs ir saistīts ar mērījumu veikšanu atomspēku mikroskopijā (nano un mikroobjektu reljefa noteikšanu), vielu spektru mērīšanu redzamajā un infrasarkanajā diapazonā, fotoelektronu emisijas spektroskopiju.

Ēnu dienā piedāvāju šādu laika un aktivitāšu plānu:

Plkst. 10 Iepazīšanās ar Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūtu, tajā veicamiem pētījumiem

Plkst. 12-15 Mērījumu veikšana ar atomspēku mikroskopu - mikroskops, ar kuru ir iespējams mērīt paraugu reljefu mikro un nano izmērā

Rīgas Tehniskā universitāte

Lektors un vadošais pētnieks RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes Radioelektronikas institūtā

Ikdienā vadu lekcijas, laboratorijas un praktiskos darbus studentiem studiju kursos: “Signālu teorijas pamati”, “Signāli un sistēmas”. Piedalos zinātniski-pētnieciskos projektos, veicu eksperimentālos pētījumus (bezvadu enerģijas pārvade radio frekvenču diapazonā), sakaru sistēmu darbības simulāciju (OFDM, CDMA, …), izstrādāju ātros un efektīvus algoritmus, rakstu zinātniskas publikācijas, piedalos starptautiskās konferencēs, veicu ekspertīzes novērtējumu.

Ēnošanas laikā skolnieks/ce varēs uzzināt un izmēģināt spēkus elektronisko iekārtu projektēšanā, lodēšanā, programmēšanā; iepazīties ar RTU studijām, piedaloties nodarbībās; viesosimies RTU Elektronikas klubā.

Rīgas Tehniskā universitāte

Pētnieks RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes Vides aizsardzības un sistuma sistēmu institūtā

Mans ikdienas darbs ir saistīts ar zinātnisko izpēti laboratorijā un līdzdalību projektos.

Ēnas iepazīstināšu ar mūsu institūtu, savu ikdienu un pastāstīšu par siltuma iegūšanu, rūpējoties par apkartējo vidi.

Rīgas Tehniskā universitāte

Zinātniskais asistents RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūtā

Ikdienā veicu dažādus eksperimentus laboratorijā un nodarbojos ar datormodelēšanu.

Ēnas iepazīstināšu ar mūsu insitūta darbu un to, kā notiek eksperimentu veikšana laboratorijā.

Rīgas Tehniskā universitāte

Pētnieks RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūtā, specializējies bioekonomikā

Bioekonomika ietver atjaunojamo bioloģisko resursu ražošanu un to pārveidošanu bioenerģijā, pārtikā, lopbarībā un citos bioloģiskas izcelsmes produktosIkdienā es plānoju dažādus eksperimentus, piedalos institūta projektu īstenošanā, izstrādāju dažādus praktiskus risinājumus, lasu un analizēju zinātnisko literatūru.

Ēnu dienā jauniešus iepazīstināšu ar pētnieka ikdienas darba pienākumiem zinātniskajā institūtā - darbu ar datoru un laboratorijā.

Rīgas Tehniskā universitāte

RTU Kultūras centra vadītāja

Ikdienas darbs ir saistīts ar kultūras menedžmentu. RTU ir 11 dažādi mākslinieciskie kolektīvi - kori, deju ansamlis, teātra trupas, bigbends, pūtēju orķestris, stīgu ansamblis u.c. Strādāju ar šo kolektīvu vadītājiem, dažādu pasākumu - koncertu, konkursu, izrāžu plānošanu, organizēšanu, sponsoru piesaisti u.c.

Savu ēnu iepazīstināšu ar savu un kolēģu ikdienas darbu un to, kā notiek RTU kultūras dzīves organizēšana.

Rīgas Tehniskā universitāte

RTU Liepājas filiāles direktora vietnieks, intelektuālo robotizēto sistēmu inženieris

Ikdienā veicu RTU Liepājas filiāles direktora vietnieka pienākumus un vadu arī robotikas darbnīcu.

Ēnas iepazīstināšu ar RTU Liepājas filiāles struktūru, darbiniekiem un studentiem. Dosimies ekskursijā un apskatīsim RTU Liepājas filiāles aprīkojumu. Praktiski varēs padarboties mūsu robotikas darbnīcā - salodēt "luksoforu" vai "metamo kauliņu", izveidot elektromotoru vai veikt kādas citas tehniskas aktivitātes.

Rīgas Tehniskā universitāte

Pētnieks RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Neorganiskās ķīmijas institūtā

Ikdienā institūtā nodarbojos ar nanostrukturētu fotokatalizatoru sintēzi un īpašību pētījumiem.

Ēnām piedāvāšu iepazīt sava darba specifiku. Parādīšu mūsu institūtu un pastāstīšu, kā notiek nanomateriālu materiālu sintēze ar dažādām metodēm, to īpašību pētījumi, aparatūras demonstrējumi.

Rīgas Tehniskā universitāte

Pētniece RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes Vides aizsardzības un sisluma sistēmu institūtā

Ikdienā veicu zinātniskās pētniecības darbu, eksperimentus, apkopoju un analizēju rezultātus un sagatavoju zinātniskās publikācijas, piedalos konferencēs.

Ēnas iepazīstināšu ar pētnieka darba ikdienu, institūta darbību, studiju un darba iespējām. Pastāstīšu par darbu zinātnē, sniegšu ieskatu vides inženierzinātnes galvenajos virzienos, paskaidrošu, ko nozīmē zinātniskās publikācijas un kāpēc tām ir tik liela nozīme. Būs iespēja apmeklēt institūta laboratorijas, iepazīties ar eksperimentu plānošanu un veikšanu, redzēt un pēc iespējām un vēlmēm arī pašiem piedalīties procesā.

Rīgas Tehniskā universitāte

Vadošā pētniece RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Lietišķās ķīmijas institūtā

Ikdienā institūtā sintezēju biodīzeļdegvielu rapšu eļļas interesterifikācijā, analizēju iegūtos produktus ar gāzu hromatogrāfiju, apstrādāju un analizēju iegūtos datus.

"Ēna" varēs iepazīt pilnu biodīzeļdegvielas sintēzes procesu, izmantojot rapšu eļļu un metilformiātu, kā arī iepazīties ar laboratorijas aprīkojumu, ar kādu degvielas produkti tiek analizēti.

Rīgas Tehniskā universitāte

Lektore un pētniece RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Lietišķās ķīmijas institūtā

Ikdienā pētu otrās paaudzes bioenergoresursus ar mērķi iegūt augstas kvalitātes bioeļļu.

Kopā ar ēnām apskatīsim institūta laboratorijas, iepazīsimies ar pētījumiem, ko veic Lietišķās ķīmijas institūta zinātnieki, pastāstīju par sasniegumiem alternatīvās biodegvielas jomā. Ēnas varēs pašas veikt kviešu salmu pirolīzi, izmantojot TG-FTIR iekārtu.

Rīgas Tehniskā universitāte

Asociētas profesors un RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes Radioelektronikas institūta direktors

Ikdienā vadu studiju kursus RTU Elektronikas un telekominikāciju fakultātes studentiem un strādāju pie zinātniskās pētniecības projektiem institūtā.

Ēnām būs iespēja apmeklēt Elektromagnētiskās saderības laboratoriju, praktiski pastrādāt mūsu elektronikas klubā. Paviesosimies Elektronikas prototipēšanas laboratorijā, akustikas laboratorijā. Kopā ar studentiem ēnas varēs piedalīties praktiskās nodarbībā.

Rīgas Tehniskā universitāte

Pētnieks un lektors RTU Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes Transporta insitūta Automobiļu katedrā

Ikdienā veicu iekšdedzes motoru degvielu degšanas pētījumus un lasu lekcijas studentiem.

Ēnām pastāstīšu un parādīšu savu darba ikdienu - pētnieciskos motorus, mērīšanas un datu ieguves iekārtas. Sniegšu ieskats eksperimentu plānošanā un veikšanā.

Rīgas Tehniskā universitāte

Profesors un RTU Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes Biomedicīnas inženierzininātņu un nanotehnoloģu institūta direktors

Ikienā mācu studentus, kas studē Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūtā. Esmu šī institūta direktors un Medicīnas fizikas un inženierijas katedras vadītājs un pētnieks.

Ēnām parādīšu mūsu institūtu, pastāstīšu, ar ko nodarbojas biomedicīnas inženieri, kādus pētījumus veicam, cik daudzveidīgas ir mūsdienu fizikas izmantošanas iespējas inžeierzinātnē.

 

 

Rīgas Tehniskā universitāte

Vadošais pētnieks RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes Radioelektronikas institūtā

Mani ikdienas darba uzdevumi ir elektronikas problēmu risināšana, publikāciju rakstīšana, kolēģu apmācība.

Ēnas iesaistīšu lodēšanā un iepazīstināšu ar mūsu institūta darbu, dosiemies laboratoriju apskates ekskursijā.

Rīgas Tehniskā universitāte

RTU Ārzemju studentu departamenta Starptautisko projektu nodaļas vadītājs

Ikdienā strādāju ar starptautiskiem sadarbības projektiem un studentu mobilitātes jautājumiem. Esmu atbildīgs par sadarbību ar valstīm, kas nav Eiropas Savienības valstis.

Mana darba valoda ir angļu valoda, tāpēc arī ēnotājiem npeieciešamas labas angļu valodas zināšanas. Ēnas varēs piedalīties manā ikdienas darbā, uzzināt, kā mēs plānojam projektus, redzēt to realizēšanas procesu, saziņu ar ārvalstu partneriem un studentiem (konferenču zvani, prāta vērtas u.c.).

Rīgas Tehniskā universitāte

Projektu vadītājs RTU Dizaina fabrikā

Mans ikdienas darbs ir saistīts ar prototipēšanu, 3D modelēšanu un dizainu (CAD).

Ēnām piedāvāju iepazīšanās ar RTU Dizaina fabrikas darbinieku ikdienu un The LAB darbību, kā arī pašiem piedalīties radošā aktivitātē, izmantojot The Lab prototipēšanas inventāru.

Rīgas Tehniskā universitāte

Vadošā pētniece, pēcdoktorante RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūtā

Ikdienā veicu zinātniski pētniecisko darbu, izstrādāju zinātniskos projektus un realizēju tos.

Ēnām būs iespēja apskatīt mūsu insitūtu un iepazīties ar darbu laboratorijā pie biomateriālu izstrādes.

Rīgas Tehniskā universitāte

Projektu vadītāja asistents RTU Dizaina fabrikā

Ikdienā veidoju dizaina projektus un produktu prototipus, izmantojot 3D printerus, lāzerēšanas iekārtas un citas ierīces

Savas ēnas iepazīstināšu ar RTU Dizaina fabrikas darbinieku ikdienu un prtotipēšanas laboratorijas The LAB darbību. Dalībnieki varēs piedalīties radošā aktivitātē, izmantojot The Lab inventāru..

Rīgas Tehniskā universitāte

Projektu vadītājs RTU Dizaina fabrikā

Ikdienā strādāju ar uzņēmumu pasūtījumiem un produktu izstrādi. Darbojos RTU Dizaina fabrikā rīkotajos publiskajos pasākumos.

Ēnas iepazīstināšu ar RTU Dizaina fabrikas darbinieku ikdienu un radošās prototipēšanas laboratoriijas The LAB darbību. Jauniešiem būs iespēja iesaistīties radošā aktivitātē, izmantojot The Lab inventāru.

Rīgas Tehniskā universitāte

RTU doktorants, kurš strādā Eiropas Kodolpētniecības centrā (CERN) Ženēvā, Šveicē

Ikdienā CERN mans galvenais darba uzdevums ir cilvēku detektēšana un dzīvības pazīmju nolasīšana bezkontaktu ceļā.

Savai ēnai pastāstīšu un parādīšu savu darba ikdienu CERN. Būs iespēja iepazīties ar robotu pielietojumu CERN darba vidē.  Diskutēsim par mūsdienu robotikas attīstību un nākotnes perspektīvām. Apskatīsim lielo hadronu paātrinātāju, CMS detektoru u.c.

Rīgas Tehniskā universitāte

CERN (Eiropas Kodolpētniecības centra) zinātniskais līdzstrādnieks, RTU profesors

Ikdienā, strādājot Eiropas kodolpētniecības centrā (CERN) Ženēvā, Šveicē, veicu [daļiņu] paātrinātāju un ar tiem saistīto tehnoloģiju vispusīgu analīzi, lai identificētu specifiskas jomas, kurās minētās tehnoloģijas var tikt pielietotas ražošanā un plašākām sabiedrības vajadzībām (piem., mašīnbūves, aparātbūves un medicīnas industrijā). Šis uzdevums tiks veikts CERN un vairākos Eiropas daļiņu paātrinātāju zinātnes centros, kā arī pie attiecīgajiem ražotajiem ES. Projekta nosaukums: AMICI - Accelerator and Magnet Infrastructure for Cooperation and Innovation.Strādāju pie EuCARD2 projekta (lielākais ES daļiņu paātrinātāju tehnoloģiju izstrādes projekts http://eucard2.web.cern.ch/) rezultātu analīzes un izvērtēju šī projekta ietekmi uz zinātnes kopienu un sabiedrību.Konsultēju CERN par projekta ARIES stratēģisko mērķu īstenošanu, kā arī projekta zinātniskās un komunikācijas struktūras izstrādi http://acceleratingnews.web.cern.ch/content/aries-approved-european-commission

Manām ēnām būs iespēja iepazīties ar manu ikdienads darbu CERN. Piedāvāšu jauniešiem tikšanos ar zinātniekiem, laboratoriju apmeklējumu, pusdienas CERN ēdnīcā. Ēnām ir obligātas angļu valodas zināšanas.

Rīgas Tehniskā universitāte

Profesors RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē, Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūta direktors

Ikdienā veicu ķīmijas eksperimentus, daudz laika prasa darbs ar zinātnisko literatūru, projektu vadība.

Ēnu dienā no plkst.14.30 līdz 18.00 studentiem vadu laboratorijas darbus priekšmetā "Ķīmijas eksperimenti un demonstrējumi", kuros ēnotāji var piedalīties.

Dienas pirmajā pusē pēc individuāla plāna varu nodrošināt darbu laboratorijā - sintezējot kādu vienkāršu ārstniecības vielu, piemēram, aspirīnu.

Rīgas Tehniskā universitāte

Renovācijas projektu vadītāja RTU Tehniskajā daļā

Ikdienas darbs ir saistīts ar telpu renovācijas projektu izstrādi un pārraudzību un dažādu iekārtu uzstādīšanu RTU laboratorijās.

Ēnas iepazīstināšu ar realizētajiem projektiem RTU laboratorijās un telpās un pastāstīšu par savu darbu.

Rīgas Tehniskā universitāte

Finanšu speciālists

Mani ikdienas darba pienākumi ir projektu finanšu administrēšana t.sk. dokumentu saskaņošana, atskaišu sagatavošana, informācijas sagatavošana citu struktūrvienību un institūciju vajadzībām.

"Ēna" tiks iepazīstināta ar RTU administrācijas vienkāršotu struktūru, ar Finanšu prorektora dienesta struktūru, ar finanšu speciālista vietu izglītības un zinātnes procesā, kopā risināt kādus praktiskus uzdevumus no darba ikdienas.

Rīgas Tehniskā universitāte

Pētniece RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Rūdolfa Cimdiņa Rīgas Biomateriālu inovāciju un attīstības centrā

Ikdienas darbs noris laboratorijā, kurs strādāju ar analītiskajām pētniecības iekārtām, tāpat darbojos ar studentiem.

Ēnām piedāvāju:

1. Iepazīties ar Rūdolfa Cimdiņa Rīgas Biomateriālu inovāciju un attīstības centra telpām/laboratorijām un galvenajiem darbības virzieniem;

2. Darbu laboratorijā - svarīgākie etapi kalcija fosfātu biokeramikas izstrādē biomedicīniskam pielietojumam;

3. Paraugu testēšanu, izmantojot tādas analītiskās iekārtas kā Furjē transformāciju infrasarkanais spektrometrs (sastāva noteikšana) un gāzu sorbtometrs (daļiņu izmēra noteikšana) u.c.

 

Rīgas Tehniskā universitāte

RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātes Būvražošanas institūta direktors

Galvenie ikdienas darba pienākumi - organizēt, plānot un vadīt studiju procesu. Lasu arī lekcijas studentiem.

Ēnas varēs piedalīties RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātes ēkas pārbūves projektēšanas sapulcē, kā arī iepazīties ar profesora un būvinženiera ikdienas darba pienākumiem.

Rīgas Tehniskā universitāte

Pētniece un lektore RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūtā

Ikdienas darbs ir saistīts ar projektu pieteikumu sagatavošanu un realizāciju, zinātnisko publikāciju sagatavošanu, eksperimentu plānošanu, veikšanu un rezultātu analīzi, lekciju gatavošanu studentiem, to vadīšanu un studentu konsultēšanu.

"Ēnai" varu pastāstīt par savu darbu, kādi plusi, mīnusi, pētnieka ikdiena utt.

Rīgas Tehniskā universitāte

Pētnieks, zinātniskais asistents RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūtā

Ikdienā strādāju ar informācijas meklēšanu, analizēju zinātnisko literatūru; plānoju un veicu eksperimentus, analizēju to rezultātus un sagatavoju publikācijas.

Ēnu piepazīstināšu ar saviem ikdienas darba pienākumiem. Ēnām būs iespēja veikt biomasas degšanas eksperimentus - kurināmā dažādu fizikālo īpašību ietekme uz degšanas procesu, dūmgāzu analīze.

Rīgas Tehniskā universitāte

Lektore un pētniece RTU Elektonikas un telekomunikāciju fakultātes Radioelektronikas institūta Elektronikas pamatu katedrā

Ikdienā pētniece pēta elektromagnētiskos laukus un to mijiedarbību ar citiem šis pasaules objektiem, un pati turpina izglītoties elektronikas jomā, lai varētu sniegt studentiem mūsdienīgas zināšanas un palīdzēt apgūt profesijai nepieciešamās iemaņas.

Ēnām pētniece piedāvā trīs iespējas:

1. Iepazīties ar fakultātes laboratorijām un tajās reāli padarboties2. Piedalīties lekcijā, laboratorijas darbā un praktiskajā darbā priekšmetā Elektrotehnikas teorētiskie pamati un iepazīt lektores darba specifiku)3. saņemt reālu nelielu inženierpētniecisku uzdevumu (par elektromagnētiskajiem viļņiem vai antenām) un mēģināt atrisināt to ar COMSOL modelēšanas programmas palīdzību, izmantojot mūsu rīcībā esošas jaudīgas i7 darba stacijas(ēnu skaits jebkurā plānā nav ierobežots)

Rīgas Tehniskā universitāte

Psihologs - karjeras konsultants RTU Karjeras centrā

Ēnu devēja galvenie darba uzdevumi ir skolēnu konsultēšana par studiju izvēli RTU. Studentu psiholoģiskā konsultēšana un atbalsta sniegšana karjeras plānošanā.

Ēnām būs iespēja  ieraudzīt universitātes psihologa un karjeras konsultanta ikdienu. Uz februāra beigām Karjeras centrs aktīvi gatavojās Karjeras dienai.

Rīgas Tehniskā universitāte

Mācībspēks RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātē

Ēnas varēs iepazīties ar augstskolas mācībspēka ikdienu un to, kādas zināšanas un prasmes studenti RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātē apgūst. Pastāstīsim par Elektronikas pamatu katedras darba specifiku.

Rīgas Tehniskā universitāte

Asociētais profesors RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes Radioelektronikas institūta Elektronikas pamatu katedrā

Ikdienā lasu vairākus lekciju kursus studentiem: "Datormācība", "Signālu teorijas pamati","Programmvadāmais radio". Vadu programmvadāmā radio (software-defined radio) zinātnisko grupu.

Ēnu dienā saviem ēnotājiem parādīšu elektromagnētisko bezatbalss kameru, Spiesto plašu izgatavošana prototipēšanas laboratoriju, būs iespēja pašiem ielodēt elementus izgatavotā platē elektronikas klubā. Paviesosimies skaļruņu testēšana akustikas laboratorijā un piedalīsimies datormācības lekcijā.

Rīgas Tehniskā universitāte

Pētniece RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Rūdolfa Cimdiņa Rīgas Biomateriālu inovāciju un attīstības centrā

Mani galvenie ikdienasdarba uzdevumi ir saistīti ar uzlabotu un jaunu implantmateriālu izstrādi medicīniskam pielietojumam. Pie mums institūtā top "rezerves daļas" cilvēka bojāto audu un orgānu aizvietošanai, piemēram, "mākslīgie kauli".

Manām "ēnām" būs iespēja iepazīties ar RTU Rīgas Biomateriālu inovāciju un attīstības centra laboratorijām, kurās top "mākslīgie kauli", un pētniekiem. Jaunieši varēs paši patstāvīgi darboties laboratorijā pie jaunu materiālu izstrādes.

Rīgas Tehniskā universitāte

Zinātniskais asistents RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūtā

Mani galvenie darba pienākumi ir elektronikas iekārtu izstrāde, montāža, programmēšana, pētniecība energoelektronikas nozarē, Latvenergo radošās laboratorijas vadīšana.

Ēnu dienā kopā ar mani varēs aplūkot dažādas RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes laboratorijas, to aprīkojumu. Ēnas varēs uzzināt par studiju iespējām un ārpuslekciju aktivitāšu piedāvājumu studentiem. Veiksim dažus vienkāršus un praktiskus uzdevumus (lodēsim utt.).

Rīgas Tehniskā universitāte

Laborants RTU Cēsu filiālē

Ikdienā vadu studentiem laboratorijas darbus, robotikas nodarbības, sagatavoju laboratorijas un materiālus nodarbībām. Man svarīgi darba instrumenti ir 3D printeris, elektroiekārtas un mēraparāti. Savas ēnas iepazīstināšu ar RTU Cēsu filiāles laboratoriju un tās aprīkojumu. Ēnām būs iespēja pašām izdrukāt kādu objektu uz 3D printera.

Rīgas Tehniskā universitāte

Pētnieks RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūtā

Ikdienā institūtā veicu dažādu elektronisko iekārtu izpēti un izstrādi. Ēnu dienā iepazīstināšu savas ēnas ar elektrotehnoloģiju datorvadības studiju programmu, apskatīsim katedras mācību un pētnieciskās laboratorijas, veiksim vienkāršas elektroniskas iekārtas izstrādi un testēšanu.

Rīgas Tehniskā universitāte

Pētnieks RTU Radioelektronikas institūtā

Ikdienā sagatavoju dažādus eksperimentus un strādāju pie prototipu izveides.

Ēnu dienā jaunieši varēs izmēģināt spēkus darbā ar specializētiem pototipēšanas instrumentiem un uzzināt, kā eksperimentos izmantot mērīšanas aparatūru.

Rīgas Tehniskā universitāte

Pētnieks, kas rada materiālus cilvēka kaulu aizvietošanai

Ikdienā mēs ar kolēģiem radām materiālus, ko izmanto cilvēka kaulu aizvietošanai, labošanai un ārstēšanai. Šādi materiāli pieder biomateriālu klasei un pilns to izveides process ietver sintēzi, tās pielāgošanu, sintēzē iegūto produktu pēcapstrādi, prototipu izgatavošanu un daudz dažādu pārbaužu un testu. Testi tiek veikti izmantojot institūtā izstrādātās metodes un pieejamās iekārtas. Pētnieka darba neatņemama sastāvdaļa ir zinātniskās literatūras izpēte, kas pārsvarā aizņem daudz vairāk laika nekā darbs laboratorijā.

Ēnu dienā varēsi iepazīties ar RTU Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūta R. Cimdiņa Rīgas Biomateriālu inovāciju un attīstības centra pētniecības virzieniem. Piedalīties ekskursijā pa biomateriālu ķīmijas tehnoloģijas laboratorijām. Uzsintezēt kalcija fosfātu un izveidot kaulu implantmateriāla prototipu granulu formā. Iegūtās granulas aplūkot optiskajā mikroskopā.