Ēnu diena
UZŅĒMUMA DATI
Valsts augu aizsardzības dienests
Lielvārdes iela 36/38
PAR UZŅĒMUMU
Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) ir valsts tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir nodrošināt kultūraugu un mežu resursu ilgtspējīgu izmantošanu, aizsardzību un aprites uzraudzību, lai saglabātu to bioloģisko daudzveidību, uzlabotu lauksaimniecības produktu kvalitāti, veicinātu sabiedrības drošību un pasargātu apkārtējo vidi no iespējamā augu aizsardzības un mēslošanas līdzekļu radītā piesārņojuma, kā arī palielinātu produktivitāti un lauksaimniecības konkurētspēju. VAAD sastāvā ir Agroķīmijas laboratorija, Nacionālā fitosanitārā laboratorija un Nacionālā sēklu kontroles laboratorija.
NOZARE
Valsts pārvalde

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums
Valsts augu aizsardzības dienests

Molekulārais biologs

Veic slimību diagnosticēšanu un citus laboratoriskos testus augiem un augu paraugiem. Pārzina augu karantīnas organismu diagnostiku, izmantojot atbilstošas metodes.

Darba vieta: Nacionālā fitosanitārā laboratorija

Valsts augu aizsardzības dienests

Kartogrāfs

Kartogrāfs sastāda augsnes paraugu ņemšanas plāna projektus, ņem augsnes paraugus agroķīmiskās izpētes vajadzībām un, saņemot laboratorijas analīžu rezultātus, zīmē augšņu agroķīmiskās izpētes kartes. Darbs ar dažādām ģeogrāfiskās informācijas sitēmas datu bāzēm.

Valsts augu aizsardzības dienests

Ķīmiķis analītiķis

Ķīmiķis Agroķīmijas laboratorijā veic augsnes paraugu sagatavošanu analīzēm, paraugu testēšanu ar dažādām ķīmiskām vielām, izmantojot laboratorijas iekārtas, kā arī veic iegūto rezultātu apstrādi.