Ēnu diena
UZŅĒMUMA DATI
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Lielā iela 2
PAR UZŅĒMUMU
LLU ir viena no vadošajām Baltijas jūras reģiona zinātnes un tehnoloģiju universitātēm ar specializāciju dabas resursu ilgtspējīgā izmantošanā sabiedrības dzīves kvalitātes paaugstināšanai. Tā piedāvā studijas plašā nozaru lokā: informācijas tehnoloģijās, inženierzinātnēs, ekonomikā, socioloģijā, menedžmentā, ainavu arhitektūrā, pārtikas tehnoloģijā, mežsaimniecībā, zemes ierīcībā, enerģētikā, veterinārmedicīnā un lauksaimniecībā.
NOZARE
Izglītības atbalsta pakalpojumi

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums
Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Meža fakultātes dekāns

Iespēja iepazīt LLU Meža fakultātes darbu un kopā ar dekānu doties uz AS "Latvijas valsts meži" Konsultatīvo padomi.

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Ainavu arhitekts, vieslektors

Ēna varēs iepazīties ar to, kas ir ainavu arhitektūra un ko dara ainavu arhitekts, kā arī praktiski padarbosies ar dažādiem digitāliem rīkiem, Autocad, SketchUp un Lumion programmām ar kuru palīdzību varēs izstrādāt dažādus vizuālos materiālus.

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Meža fakultātes Kokapstrādes katedras docente

Iespēja iepazīt LLU Meža fakultātes Kokapstrādes katedras darbu, kopā ar studentiem piedalīties studiju programmas "Kokapstrāde" lekcijās un praktiskajos darbos.

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Ekonomikas un reģionālās attīstības institūta profesore un Latvijas zinātņu akadēmijas akadēmiķe

Ēnotājam būs iespēja iepazīt, kāda ir zinātnieka un profesora ikdiena, kā arī iepazīt Universitātes darbu, Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāti un Latvijas Zinātņu akadēmiju.

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Valodas centra lektore

Ēnotajam būs iespēja ieskatīties lektora darba pienākumos. Ja ir vēlēšanās, var līdzdarboties praktiskajās nodarbībās, atbilstoši nodarbību sarakstam. Būs nodarbības angļu valodā.

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Komunikācijas un mārketinga centra vadītājs

Iespēja piedalīties Komunikācijas un mārketinga centra vadītāja ikdienas darbos un iepazīt darba specifiku.

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Meža fakultātes prodekāne

"Ēnotājam” būs iespēja iepazīties prodekāna ikdienas darbu – tikties ar darbiniekiem, risināt fakultātei svarīgus jautājumus, piedalīties sapulcēs, kā arī redzēt Pasniedzēja ikdienas darbu – piedalīties lekcijā un praktiskajos darbos. Tātad būs iespēja iepazīt arī studiju vidi un iejusties „studenta ādā”.

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Informācijas tehnoloģiju fakultātes dekāns, docents

Vada fakultātes darbu. Pārrauga fakultātes finanses, infrastruktūru, organizē studiju darbu un nodarbojas ar fakultātes attīstību. Paralēli tam lasa lekcijas studiju kursos. Ēnošanas dienā būs iespēja iepazīties gan ar dekāna puses darbu, gan lekciju lasīšanu.