Ēnu diena
UZŅĒMUMA DATI
RĪGAS SILTUMS
Cēsu iela 3a, Rīga
PAR UZŅĒMUMU
AS "RĪGAS SILTUMS" ir galvenais siltumenerģijas piegādātājs Rīgā. Tas veic siltumenerģijas ražošanu, pārvadi un realizāciju, kā arī nodrošina siltumenerģijas lietotāju ēku iekšējās siltumapgādes sistēmu tehnisko apkopi. Rīgas pilsētas kopējais siltumtīklu garums ir aptuveni 800 km, tajā skaitā siltumtīkli, kas pieder AS “RĪGAS SILTUMS” ir aptuveni 683 km. AS "RĪGAS SILTUMS" akciju kapitāls sadalās šādi: Rīgas dome (49,00%), Latvijas Valsts (48,995%), AS "Enerģijas risinājumi. RIX" (2%), AS "LATVENERGO" (0,005%).
NOZARE
Citur neklasificēta ražošana
PAPILDUS

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums
RĪGAS SILTUMS

AS RĪGAS SILTUMS Dispečeru dienesta vadītāja vietnieks

Daļas pienākumos ietipst bojājumu pieteikumu pieņemšana un koordinēšana, brigāžu nosūtīšana uz notikumu vietām, bezmaksas diennakts tālruņa 80 0000 90 apkalpošana.

RĪGAS SILTUMS

AS "RĪGAS SILTUMS" Siltumtīklu grupas siltumtehnisko iekārtu inženieris

Iepirkuma procedūru organizēšana un to loma uzņēmumā (iemaņas, kas nepieciešamas sekmīga darba veikšanai; uzdevumi, kas jārisina)

RĪGAS SILTUMS

AS "RĪGAS SILTUMS" Ražošanas daļas vadītāja vietnieks

Siltumenerģijas, elektroenerģijas (koģenerācijā) ražošanas tehniskie aspekti (aprēķini, shēmas, kartes u.tml.)

RĪGAS SILTUMS

AS "RĪGAS SILTUMS" siltumtīklu direktors

Direktora kompetencē ir siltumenerģijas pārvades nodrošināšana, sadarbība ar klientiem un darbuzņēmējiem.

RĪGAS SILTUMS

AS "RĪGAS SILTUMS" Valdes loceklis Ražošanas virziens

Valdes locekļa pārziņā ir uzņēmuma ražošanas virziens – siltumavoti, elektrodienests, sakaru dienests un mērījumu un ieregulēšanas dienests. 

RĪGAS SILTUMS

AS "RĪGAS SILTUMS" siltumcentrāles "Imanta" vadītājs

Siltumcentrāles vadītājs atbild par siltumcentrāles un katlumāju drošu un efektīvu darbību. SC vadītājs organizē personāla darbu, iekārtu apkopes, remontus, gatavo un īsteno modernizāciju priekšlikumus.

RĪGAS SILTUMS

AS "RĪGAS SILTUMS" siltumcentrāles "Daugavgrīva" vadītājs

Siltumcentrāles vadītājs atbild par siltumcentrāles un katlumāju drošu un efektīvu darbību. SC vadītājs organizē personāla darbu, iekārtu apkopes, remontus, gatavo un īsteno modernizāciju priekšlikumus.

RĪGAS SILTUMS

AS "RĪGAS SILTUMS" siltumcentrāles "Ziepniekkalns" vadītājs

Siltumcentrāles vadītājs atbild par siltumcentrāles un katlumāju drošu un efektīvu darbību. SC vadītājs organizē personāla darbu, iekārtu apkopes, remontus, gatavo un īsteno modernizāciju priekšlikumus.

RĪGAS SILTUMS

AS "RĪGAS SILTUMS" siltumcentrāles "Vecmīlgrāvis" vadītāja vietnieks

Siltumcentrāles vadītājs atbild par siltumcentrāles un katlumāju drošu un efektīvu darbību. SC vadītājs organizē personāla darbu, iekārtu apkopes, remontus, gatavo un īsteno modernizāciju priekšlikumus.

RĪGAS SILTUMS

AS "RĪGAS SILTUMS" Valdes priekšsēdētājs

Valdes priekšsētājs pārrauga valdes un uzņēmuma darbu kopumā, organizējot un vadot Rīgā centralizētās siltumapgādes sistēmā siltumenerģijas ražošanas un pārvades procesus.