Vakances

Profesija
Uzņēmums
Pieteikumi

Kultūras pasākumu ORGANIZATORS

Kultūras pasākumu organizatore Pārgaujas novadā ir Solveiga Ruska, kuras ikdiena noteikti nav garlaicīga, jo nemitīgi tiek strādāts pie aizvien jauniem pasākumiem. Šis ir īpašs gads, jo plānoti daudz interesanti pasākumi, kā arī notiek rūpīga gatavošanās Dziesmu un Deju svētkiem vasarā.

Vēlies pavadīt dienu kopā ar S. Rusku un redzēt, kas notiek Pārgaujas novada kultūras dzīves aizkulisēs? Piesakies par kultūras pasākumu organizatores ēnu!

Tiekamies!

Minimālais vecums: 11

Adrese: Stalbes pagasta tautas nams, Stalbe, Pārgaujas novads, LV-4151

Kultūras pasākumu VADĪTĀJS

Kultūras pasākumu organizatore Pārgaujas novadā ir Madara Gasiņa, kuras ikdiena noteikti nav garlaicīga, jo nemitīgi tiek strādāts pie aizvien jauniem pasākumiem. Šis ir īpašs gads, jo plānoti daudz interesanti pasākumi, kā arī notiek rūpīga gatavošanās Dziesmu un Deju svētkiem vasarā.

Vēlies pavadīt dienu kopā ar M.Gasiņu un redzēt, kas notiek Pārgaujas novada kultūras dzīves aizkulisēs? Piesakies par kultūras pasākumu vadītājas ēnu!

Tiekamies!

Minimālais vecums: 11

Adrese: Stalbes tautas nams, Stalbe, Pārgaujas novads, LV-4151

Tūrisma ORGANIZATORS

Tūrisma organizatore Pārgaujas novadā ir Rudīte Vasile, kura ir arī Pārgaujas novada domes deputāte. R. Vasiles ikdiena nepaiet kabinetā pie datora, bet gan dabā, dodoties uz tūrisma objektiem, dažādiem semināriem, kā arī plānojot arvien jaunus un aizraujošus tūrisma projektus un sadarbojoties ar novada uzņēmējiem.

Vēlies pavadīt dienu kopā ar tūrisma organizatori Rudīti Vasili, redzēt sev ierastās Pārgaujas novada vietas caur tūrisma perspektīvas prizmu? Piesakies par ēnu Rudītei Vasilei!Tiekamies!

Minimālais vecums: 11

Adrese: Straupes pagasta pārvalde, Plācis, Pārgaujas novads, LV-4152

Sabiedrisko attiecību un jaunatnes lietu SPECIALISTS

Pārgaujas novada sabiedrisko attiecību un jaunatnes lietu speciāliste ir Iluta Beķere. Sabierisko attiecību un jaunatnes lietu speciālists ir kā starpnieks starp pašvaldību un iedzīvotājiem. I.Beķeres ikdienas darbu sarakstā ir interviju veidošana, rakstu rakstīšana, pasākumu iemūžināšana fotogrāfijās, afišu veidošana, kā arī jaunatnes lietu plānošana un citi darbi.

Sabiedrisko attiecību un jaunatnes lietu speciālists ir starpnieks un sakaru uzturētājs starp pašvaldību un iedzīvotājiem. Ja vēlies redzēt, kā paiet sabiedrisko attiecību speciālista ikdiena, piesakies!

Tiekamies!

Minimālais vecums: 11

Adrese: "Pagastmāja", Raiskums, Pārgaujas novads, LV-4146

Projektu VADĪTĀJS

Pārgaujas novada projektu vadītāja ir Eva Meijere, kuras pārziņā ir projektu pieteikumu rakstīšana, kā arī projektu procesu koordinēšana un uzraudzīšana. Arī E. Meijeres ikdiena bieži vien nav piesaistīta vienam kabinetam - viņa apmeklē dažādas sanāksmes, kā arī dodas uz projektu īstenošanas vietām.

Ja arī Tu vēlies redzēt projektu plānošanas un tapšanas neredzamo pusi Pārgaujas novadā, tad piesakies par ēnu Evai Meijerei!Tiekamies!

Minimālais vecums: 12

Adrese: "Pagastmāja", Raiskums, Pārgaujas novads, LV-4146

IT SPECIĀLISTS

IT speciālists Pārgaujas novadā ir Ēriks Gruzdiņš - Cīrulis. Viņa ikdiena ir dinamiska, jo viņa pārziņā ir datortehnika visās trijās pagastu pārvaldēs. Ja kādam darbiniekam rodas problēmas ar datoru, Ē. Gruzdiņš - Cīrulis vienmēr ir gatavs palīdzēt un problēmas novērst. Kolēģi atzīst, ka dažreiz pietiek vien ar IT speciālista klātbūtni, un problēma atrisinās. Viņš atbildīgs par to, lai tehnika vienmēr būtu darba kārtībā.

Ja vēlies redzēt IT speciālista darba ikdienu, piesakies par ēnu Ērikam Gruzdiņam - Cīrulim!

Tiekamies!

Minimālais vecums: 12

Adrese: "Pagastmāja", Raiskums, Pārgaujas novads, LV-4146

Pašvaldības policijas PRIEKŠNIEKS

Pārgaujas novadā pašvaldības policijas priekšnieks Didzis Baumanis ikdienā ir atbildīgs par sabiedrisko kārtību. Viņa darbs ir dinamisks, jo, lai gan dzīve Pārgaujas novadā ir diezgan mierīga, nereti nākas atrisināt kādu problēmsituāciju, kas saistīta, piemēram, ar atkritumu apsaimniekošanu vai sabiedriskās kārtības noteikumu neievērošanu.

Ja vēlies redzēt, kā paiet pašvaldības policijas priekšnieka ikdiena, iespējams pavizināties policijas mašīnā, piesakies par ēnu Didzim Baumanim!Tiekamies!

Minimālais vecums: 10

Adrese: "Iktes", Stalbe, Pārgaujas novads, LV-4151

Vides aizsardzības INSPEKTORS

Vides aizsardzības inspektors Pārgaujas novadā ir Agris Ķesa. Viņa ikdiena bieži vien paiet gumijas zābakos, pie ūdeņiem vai kaut kur dabā. Pārgaujas novads, kā zināms, var lepoties ar savu skaisto dabu un tās resursiem, kas rūpīgi jāsargā. Tieši tāpēc novadā darbojas vides aizsardzības inspektors, kurš par to ir atbildīgs.

Ja arī Tu vēlies redzēt, ko ikdienā dara vides aizsardzības inspektors, iespējams tā pat kā viņš dienu pavadīt gumijas zābakos, tad piesakies par ēnu Agrim Ķesam.

Tiekamies!

Minimālais vecums: 12

Adrese: "Pagastmāja", Raiskums, Pārgaujas novads, LV-4146