Vakances

Profesija
Uzņēmums
Pieteikumi

Projektu vadītājs

Galveno darba pienākumu apraksts:

- Veikt drošības sistēmu speciālistu darbu organizēšanu un plānošanu: organizēt apsardzes sistēmu pieslēgumus, izskatīt un vadīt radušos apsardzes sistēmu tehnisko problēmu novēršanu.

- Organizēt un vadīt objektu apsardzes sistēmu uzstādīšanu un papildināšanu.

- Kontaktēties ar klientiem un risināt radušās problēmas kā arī izstrādāt drošības sistēmu risinājumus esošo un potenciālo klientu objektiem.

Minimālais vecums: nav

Adrese: Ulbrokas iela 42 G, Rīga

Drošības sistēmu speciālists un drošības sistēmu montāžas speciālists

Galveno darba pienakumu apraksts:

- Lietot elektrotehnikas principus un praktiskās iemaņas, risinot darba procesā radušās problēmas.

- Veikt drošības sistēmu elektrisko iekārtu montāžu, apkalpošanu un remontu.

Minimālais vecums: nav

Adrese: Ulbrokas iela 42 G, Rīga

Vadošais projektu vadītājs

Galveno darba pienākumu apraksts:

- Kontrolēt Projektu vadītāju, apsardzes sistēmu tehnisko inženieru, pults un biroja tehnikas apkalpojošā personāla darbu kvalitāti un izpildes laikus.

- Veikt drošības sistēmu speciālistu darbu organizēšanu un plānošanu: organizēt apsardzes sistēmu pieslēgumus, izskatīt un vadīt radušos apsardzes sistēmu tehnisko problēmu novēršanu.

- Sastādīt un vadīt objektu apsardzes sistēmu ikmēneša apkopes plānu.

- Kontaktēties ar klientiem un risināt radušās problēmas kā arī izstrādāt drošības sistēmu risinājumus esošo un potenciālo klientu objektiem.

 

Minimālais vecums: nav

Adrese: Ulbrokas iela 42 G, Rīga

Tehniskā departamenta direktors

Galveno darba pienākumu apraksts:

-Vadīt, virzīt un motivēt personālu aktivitātēm, kas saistītas ar izvirzīto mērķu sasniegšanu;

-Kontrolēt rezultātu atbilstību noteiktajiem mērķiem;

-Veikt tehniskā departamenta darba plānošanu un organizēšanu, ieviešot dažādus risinājumus darbības uzlabošanā;    

-Analizēt departamenta rādītājus un ieviest risinājumus darbības uzlabošanai un pilnveidošanai.

Minimālais vecums: nav

Adrese: Ulbrokas iela 42G

Korporatīvo klientu apsardzes vadītājs

Galveno darba pienākumu apraksts:

• Plānot pakļautībā esošo darbinieku profesionālo zināšanu līmeņa paaugstināšanu;

• Piedalīties organizācijas tēla veidošanā;

• Sadarboties ar esošajiem un potenciālajiem sadarbības partneriem;

• Sagatavot un iesniegt atskaites par darba gaitu un rezultātiem citām struktūrvienībām un uzņēmuma vadībai.

Minimālais vecums: nav

Adrese: Ulbrokas iela 42G, Rīga