Ēnu diena
UZŅĒMUMA DATI
Ventspils nafta termināls
Talsu iela 75, LV-3602, Ventspils
PAR UZŅĒMUMU
Par VNT: Kopš dibināšanas 1961. gadā uzņēmums SIA „„Ventspils nafta” termināls” (VNT) ir strauji attīstījies un kļuvis par vienu no progresīvākajiem naftas produktu pārkraušanas un uzglabāšanas termināļiem Baltijas jūras reģionā. Šobrīd VNT ir daļa no nemitīgi augošas uzglabāšanas termināļu grupas (VTTI), kas darbojas visā pasaulē. Ar kopējo uzglabāšanas jaudu gandrīz 1,2 miljonu kubikmetru apjomā, esot tehnoloģiski modernākajam terminālim reģionā, VNT nepārtraukti pilda savu galveno uzdevumu – sniedz klientiem drošus, efektīvus un elastīgus pārkraušanas pakalpojumus un ļauj saglabāt augstu konkurētspējas līmeni. Lai arī VNT ir pārstāvēti dažādu jomu speciālisti un mēs atšķiramies ne tikai pēc vecuma, tautības, bet arī valodas, tomēr mūsu augstākās vērtības vienmēr paliek nemainīgas. Mēs darbojamies atbilstoši vienotiem drošības, integritātes un profesionālisma standartiem un atbalstām mūsu darbinieku ieguldījumu, ambīcijas un izaugsmi. Mūsu komanda: Ne jau sūkņi un cauruļvadi padara VNT termināli par to spēku, kāds tas ir. Mēs esam vienota komanda ar 260 profesionāļiem, kuru dinamiskā darbība un radošais potenciāls nodrošina uzņēmuma panākumus.
NOZARE
Citur neklasificētu organizāciju darbība

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums
Ventspils nafta termināls

Ģenerāldirektos

Pārvala visu uzņēmuma darbību, iesaistās projektu virzīšanā stratēģiskajā līmenī, ir uzņēmuma kultūras pamatlicējs, nosaka virzienu un vērtības, motivē un iedvesmo darbiniekus 

Ventspils nafta termināls

Tehnisko projektu vadītājs

Plāno un organizē tehnisko risinājumu izstrādi un ieviešanu, pārrauga VNT ēku, būvju un tehnoloģisko iekārtu tekošo un kapitālo celtniecību un rekonstrukcijas/remontu 

Ventspils nafta termināls

Vecākais klientu apkalpošanas speciālists

Ikdienā komunicē un risina stratēģiskus jautājumus ar klientiem dažādās pasaules valstīs, piedalās VNT darbības plānošanas procesā un izmaiņu ieviešanā.

Ventspils nafta termināls

Personāla speciālists

Izstrādā un uztur atalgojuma un motivācijas sistēmu, organizē atlasi, veicina personāla lietvedības dokumentu izstrādi un kārtošanu 

Ventspils nafta termināls

Personāla apmācības un attīstības vadītājs

Veido apmācību un attīstības programmas saskaņā ar biznesa mērķiem,

nosaka ilgtermiņa līderības programmu saturu un nodrošina to izpildi,

attīsta un uztur interaktīvus apmācību risinājumus,

 

nodrošina augstas kvalitātes pieredzi visiem jauniem darbiniekiem darba uzsākšanas un integrācijas procesā.

Ventspils nafta termināls

Ugunsdzēsības, glābšanas un apsardzes dienesta vadītājs

Organizē un vada ugunsdzēsības, glābšanas un apsardzes dienesta darbu, analizē astāvošos riskus un plāno pasākumus drošības uzlabošanai, nodrošina teritorijas, īpašuma un personāla drošību un aizsardzību

Ventspils nafta termināls

Tehnoloģisko projektu vadītājs

Plāno, organizē un kontrolē projektus attiecībā uz jaunu tehnisko risinājumu izstrādi un ieviešanu,

- organizē VNT ēku, būvju un tehnoloģisko iekārtu tekošo un kapitālo celtniecību un rekonstrukcijas/remontu darbus tā, lai tiktu nodrošināta efektīva un droša darbība terminālī,

- pārvalda termināļa ēku, būvju tekošo un kapitālo remontu projektus, kā arī jaunu objektu būvniecības tehnisko uzraudzību.

Ventspils nafta termināls

Finanšu vadītāja

No finanšu skatu punkta pārvalda VNT projektus,

- vada un kontrolē grāmatvedības bilances un naudas plūsmas jautājumus,

- veicina uzņēmējdarbības mērķu sasniegšanu, 

- nodrošina iepirkumu procesu efektivitāti un caurskatāmību, efektīvu budžeta kontroli un prognozēšanu, 

- vada iekšējus un ārējus finanšu auditus, 

- veicina IT projektu īstenošanu VNT.