Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Daugavpils Valstspilsētas vidusskola
Kauņas iela 8, Daugavpils
PAR UZŅĒMUMU
Daugavpils Valstspilsētas vidusskola ir vispārizglītojošā vidusskola, kura realizē četras izglītības programmas, t.sk., arī mazākumtautību programmas - pamatizglītības programmu (ar latviešu mācību valodu); pamatizglītības mazākumtautību programmu; vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programmu (12.klasē) un vispārējās vidējās izglītības programmu (10.-11.klasē.). Skolā darbojas arī savs Zoo un plašs interešu izglītības programmu klāsts.
NOZARE
Izglītības atbalsta pakalpojumi

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Ēkas pārvaldnieks

 Daugavpils Valstspilsētas vidusskolas ēkas pārvaldnieks veic sekojošus pienākumus:

-          skolas saimniecisko, administratīvo jautājumu vadīšana;

-          skolas saimniecisko darbu pārzināšana, analizēšana un saimniekošanas procesu pilnveidošana;

-          skolas nekustamā īpašuma uzturēšana kārtībā, organizējot saimnieciskā personāla darbu;

-          skolas materiāltehniskās bāzes nodrošināšana;

-          remontdarbu pārzināšana un organizēšana.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 4

Adrese: Tautas iela 11, Daugavpils, LV 5404

Pedagogs karjeras konsultants

Daugavpils Valstspilsētas vidusskolas pedagogs karjeras konsultants konsultē skolēnus, vecākus, skolotājus par karjeras izvēles jautājumiem. Informē skolēnus par karjeras izvēles iespējām: par izglītību Latvijā un ārzemēs (mācību iestādes, programmas, iestāšanās noteikumi, prasības par centralizēto eksāmenu sertifikātiem, sagatavošanās kursi, mācību maksa).  Sniedz informāciju par profesijām (profesiju daudzveidība, standarti, pieprasījums pēc dotās profesijas darba tirgū). Palīdz skolēniem plānot profesionālo karjeru.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Kauņas iela 8/Tautas iela 11, Daugavpils, LV5404

Izglītības iestādes direktors

Daugavpils Valstspilsētas vidusskolas direktors atbild par skolas darbību un tās rezultātiem, par normatīvo aktu ievērošanu, par intelektuālo, finanšu un materiālo līdzekļu racionālu izmantošanu.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 2

Adrese: Kauņas iela 8, Daugavpils, LV-5404

Ekskursijas