Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Daugavpils 10.vidusskola
Tautas iela 11, Daugavpils
PAR UZŅĒMUMU
Daugavpils 10.vidusskola ir vispārizglītojošā vidusskola, kura realizē mazākumtautību izglītības programmas. 2018./2019.m.g. skolā mācās 640 skolēni. Skolā darbojas savs Zoo, koris, teātra studija, blokflautu ansamblis.
NOZARE
Izglītības atbalsta pakalpojumi
PAPILDUS

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

pedagogs karjeras konsultants

konsultē skolēnus, vecākus, skolotājus par karjeras izvēles jautājumiem; informē skolēnus par karjeras izvēles iespējām: par izglītību Latvijā un ārzemēs (mācību iestādes, programmas, iestāšanās noteikumi, prasības par centralizēto eksāmenu sertifikātiem, sagatavošanās kursi, mācību maksa,  profesijas (profesiju daudzveidība, standarti, pieprasījums pēc dotās profesijas darba tirgū). palīdz skolēniem plānot profesionālo karjeru.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 2

Adrese: Tautas iela 11, Daugavpils, LV5404

izglītības psihologs

Rūpējas par personības psihisko veselību, veidojot attīstošu, psiholoģiski komfortu vidi.

Palīdz bērnam sevi labāk saprast, pilnveidot saskarsmes iemaņas, psiholoģiski sagatavoties patstāvīgajai dzīvei, saglabāt pašcieņu un cerību pat grūtos personīgās dzīves brīžos.

Vada preventīvo darbu starp bērniem, jauniešiem, vecākiem, pasniedzējiem. Vada konsultācijas darbu. Nosaka cilvēkus, kuri atrodas psiholoģiskā riska zonā.

Vada regulārus monitoringus ar mērķi kontrolēt psiholoģiskās attīstības gaitu.

u.c.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 3

Adrese: Tautas iela 11, Daugavpils, LV5404

sociālais pedagogs

Sociālais pedagogs pārstāv bērna tiesības un rūpējas par to, lai palīdzētu atrisināt sarežģīto situāciju, kādā nonācis bērns, ja par to liecina slikta uzvedība, konflikti ar skolas biedriem vai skolotājiem, stundu kavēšana, klaiņošana, skolas biedru pāri darījumi, noslēgšanās, aktivitātes zudums vai citas negatīvas izmaiņas skolēna uzvedībā. Skolās sociālais pedagogs tiek definēts kā atbalsta personāls.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 3

Adrese: Tautas iela 11, Daugavpils, LV5404

skolas direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā

-          Skolas saimniecisko, administratīvo jautājumu vadīšana;

-           skolas saimniecisko darbu pārzināšana, analizēšana un saimniekošanas procesu pilnveidošana;

-          skolas nekustamā īpašuma uzturēšana kārtībā, organizējot saimnieciskā personāla darbu;

-          skolas materiāltehniskās bāzes nodrošināšana;

-          skolas saimnieciskā budžeta plānošana un izpildes kontrole;

-          remontdarbu pārzināšana un organizēšana.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 3

Adrese: Tautas iela 11, Daugavpils, LV 5404

Izglītības iestādes direktors

Skolas direktors atbild par skolas darbību un tās rezultātiem, par normatīvo aktu ievērošanu, par intelektuālo, finanšu un materiālo līdzekļuracionālu izmantošanu.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 2

Adrese: Tautas iela 11, Daugavpils

Ekskursijas

Nosaukums
Uzņēmums