Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Daugavpils Valstspilsētas vidusskola
Kauņas iela 8, Daugavpils
PAR UZŅĒMUMU
Daugavpils Valstspilsētas vidusskola ir vispārizglītojošā vidusskola, kura realizē četras izglītības programmas, t.sk., arī mazākumtautību programmas - pamatizglītības programmu (ar latviešu mācību valodu); pamatizglītības mazākumtautību programmu; vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programmu (12.klasē) un vispārējās vidējās izglītības programmu (10.-11.klasē.). Skolā darbojas arī savs Zoo un plašs interešu izglītības programmu klāsts.
NOZARE
Izglītības atbalsta pakalpojumi

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Izglītības iestādes direktors

Daugavpils Valstspilsētas vidusskolas direktors atbild par skolas darbību un tās rezultātiem, par normatīvo aktu ievērošanu, par intelektuālo, finanšu un materiālo līdzekļu racionālu izmantošanu.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 2

Adrese: Kauņas iela 8, Daugavpils, LV-5404

Ekskursijas