Ēnu diena
UZŅĒMUMA DATI
Daugavpils 10.vidusskola
Tautas iela 11, Daugavpils
PAR UZŅĒMUMU
Daugavpils 10.vidusskola ir vispārizglītojošā vidusskola, kura realizē mazākumtautību izglītības programmas. 2018./2019.m.g. skolā mācās 640 skolēni. Skolā darbojas savs Zoo, koris, teātra studija, blokflautu ansamblis.
NOZARE
Izglītības atbalsta pakalpojumi
PAPILDUS

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums
Daugavpils 10.vidusskola

skolas direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā

-          Skolas saimniecisko, administratīvo jautājumu vadīšana;

-           skolas saimniecisko darbu pārzināšana, analizēšana un saimniekošanas procesu pilnveidošana;

-          skolas nekustamā īpašuma uzturēšana kārtībā, organizējot saimnieciskā personāla darbu;

-          skolas materiāltehniskās bāzes nodrošināšana;

-          skolas saimnieciskā budžeta plānošana un izpildes kontrole;

-          remontdarbu pārzināšana un organizēšana.

Daugavpils 10.vidusskola

sociālais pedagogs

Sociālais pedagogs pārstāv bērna tiesības un rūpējas par to, lai palīdzētu atrisināt sarežģīto situāciju, kādā nonācis bērns, ja par to liecina slikta uzvedība, konflikti ar skolas biedriem vai skolotājiem, stundu kavēšana, klaiņošana, skolas biedru pāri darījumi, noslēgšanās, aktivitātes zudums vai citas negatīvas izmaiņas skolēna uzvedībā. Skolās sociālais pedagogs tiek definēts kā atbalsta personāls.

Daugavpils 10.vidusskola

izglītības psihologs

Rūpējas par personības psihisko veselību, veidojot attīstošu, psiholoģiski komfortu vidi.

Palīdz bērnam sevi labāk saprast, pilnveidot saskarsmes iemaņas, psiholoģiski sagatavoties patstāvīgajai dzīvei, saglabāt pašcieņu un cerību pat grūtos personīgās dzīves brīžos.

Vada preventīvo darbu starp bērniem, jauniešiem, vecākiem, pasniedzējiem. Vada konsultācijas darbu. Nosaka cilvēkus, kuri atrodas psiholoģiskā riska zonā.

Vada regulārus monitoringus ar mērķi kontrolēt psiholoģiskās attīstības gaitu.

u.c.

Daugavpils 10.vidusskola

pedagogs karjeras konsultants