Ēnu diena

Vērtējums:

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Valsts probācijas dienests Liepājā
Dzirnavu iela 91, Rīga
PAR UZŅĒMUMU
Sabiedrībā izciešamo sodu īstenošana
NOZARE
Tieslietu iestāžu darbība

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums
Reitings

vadošais probācijas speciālists

Darbs ar sabiedrībā izciešamo sodu izpildi. Kriminālsoda - piespiedu darbs  un audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa - sabiedriskais darbs bērniem organizēšana un kontrole, uzraudzība nosacītas notiesāšanaš gadījumos,  izvērtēšanas ziņojumu sagatavošana pēc prokuratūras vai tiesas pieprasījuma, izlīguma organizēšana, probācijas programmu vadīšana.

Valsts probācijas dienests

Valsts probācijas dienests veic sabiedrībā izciešamo kriminālsodu izpildi. Probācijas speciālists vada sociālās rehabilitācijas programmas, veic nosacīti notiesāto personu, nosacīti pirms termiņa atbrīvoto personu uzraudzību, piespiedu darbu izpildes organizēšanu, sabiedriskā darba organizēšanu, sagatavo izvērtēšanas ziņojumus, organizē un vada izlīgumus.