Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Tukuma novada Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs
Sporta iela 1, Tukums
PAR UZŅĒMUMU
Tukuma novada Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs ir Tukuma novada Izglītības pārvaldes struktūrvienība, kas veic darbu ar jaunatni. Centra darbības mērķis ir uzlabot Tukuma novada pašvaldības jauniešu dzīves kvalitāti, veicināt jauniešu iniciatīvas, viņu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē.
NOZARE
Pašvaldība

Uzņēmuma vakances

Neviena vakance netika atrasta!

Ekskursijas

Randiņš ar MJIC!

Izpratne par to, kā darbojas Jauniešu centrs. Kā arī uzzinās, kādu profesiju cilvēki strādā Jauniešu centrā, kādas aktivitātes un iespejas piedāvā centrs.

Adrese: Tukums, Sporta iela 1, iepriekš sazinoties ar Sandi Ozoliņu, zvanot uz 29191694 vai rakstot uz jauniesucentrs@tukums.lv

Pieejamais laiks: Darba dienās 9:00 - 12:00

Dalībnieku skaits: Min 5 Max 30

Ekskursija pieejama: 5.-9. klases skolēniem, 10.-12. klases skolēniem, profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem

Ekskursijas valoda: lv

Sagaidāmais rezultāts: Jauniešu centrs nav vieta, kur tikai dzer tēju vai klausīties mūziku. Jauniešu centra telpās atrodami mūsdienīgi informācijas rīki, pasākumu daudzveidība un izglītojošas aktivitātes jauniešiem vecumā no 13 līdz 25 gadiem. Jauniešu centrs ir vieta, kur nākt, augt, izzināt un attīstīties!

Veids, kādā tiks nodrošināts sagaidāmais rezultāts: Darbinieki dalīsies pieredzē, iepazīstinot ar jauniešu centra darbību un pieredzi brīvprātīgajā darbā,interešu izglītības un brīvā laika aktivitātāšu iespējām. Ekskursija tiešsaistē zoom platformā.

Vairāk par profesijām:
 

Izglītības metodiķis