Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Latvijas Kultūras akadēmija
Rīga, Ludzas iela 24, LV - 1003
PAR UZŅĒMUMU
Latvijas Kultūras akadēmija (LKA) ir Latvijas valsts dibināta augstākās izglītības un zinātnes institūcija, kura īsteno akadēmiskas un profesionālas programmas, kā arī nodarbojas ar zinātni, pētniecību un māksliniecisko jaunradi. LKA mērķis ir nodrošināt studijas humanitārajās un sociālajās zinātnēs, teātra, audiovizuālajās un horeogrāfijas mākslās, veikt pētījumus humanitārajās un sociālajās zinātnēs, sekmēt jaunu zinātnieku sagatavošanu un māksliniecisko jaunradi. LKA pamatvērtības ir: LAIKMETĪGUMS, KVALITĀTES un ATVĒRTĪBA.
NOZARE
Kultūras izglītība
PAPILDUS

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Rīgas Kino muzeja vadītāja Ieva Andžāne / PAPILDU VIETAS!

LKA Rīgas Kino muzejs ir vienīgais šai nozarei veltītais muzejs Latvijā. Muzejs glabā filmas, kostīmus, rekvizītus, ar kino saistītus dokuemtus no kino izrādīšanas pirmsākumiem līdz mūsdienām, kas apskatāmi ekspozīcijā Vecrīgā, bet pētniekiem pieejami muzeja krātuvēs Pārdaugavā. Ēnu dienā piedāvāsim iepazīties ar to, kā norit muzeja izglītojošais darbs, kā tiek plānotas izstādes un pasākumi, un ko dara muzeja krājuma pētnieki. Ēnas varēs izsekot muzeja vadītājas, izstāžu un pasākumu kuratores, muzejpedagogu un krājuma darbinieku ikdienai un uz dienu tuvāk iepazīt Latvijas kino vēsturi.

Minimālais vecums: 6

Vietu skaits: 4

Pasākumu producente un mārketinga pasniedzēja Leonarda Ķestere - Kļaviņa / PAPILDU VIETAS!

Kultūras menedžerim jābūt labi apbruņotam ar teoriju, bet vislielākā nozīme ir praktiskajai pieredzei un spējai komunicēt ar visdažādākajām ieinteresētajām pusēm, redzēt plaši, izprast daudznozīmīgi, kā arī spējai domāt un rīkoties radoši. / Leonarda Ķestere-Kļaviņa

Leonarda Ķestere mākslas maģistra grādu ieguvusi City University Mākslas menedžmenta un politikas dept. Londonā un docē Akadēmijas kultūras menedžmenta programmā kopš 1998.gada. Akadēmijā L.Ķestere vada kultūras menedžmenta prakses kursu, lasa lekcijas radošajās industrijās, mārketinga menedžmentā, bet citās augstskolās Leonarda ir vieslektore studiju kursiem „Radošā uzņēmējdarbība” , „Uzņēmumu vadīšana izpildītājmākslas industrijās”, „Mārketinga menedžments kultūras industrijās” un „Producēšana”. Šobrīd Leonarda Ķestere studē LKA doktorantūrā un strādā pie promocijas darba par Latvijas Nacionālās operas komunikāciju politiku. Kopš 1999.gada Leonarda Ķestere ir bijusi lielu starptautisku kultūras projektu vadītāja un producente (Latvijas projekts Veimārā, Eiropas Kultūras galvaspilsētā, festivāli Etonnante Lettonie un Francijas pavasaris, Karalienes Elizabetes II vizīte Rīgā, Britu Padomes un vēstniecības Latvijā, Ziemeļvalstu Ministru padomes, Dānijas kultūras institūta, Gētes institūta, ES Pārstāvniecības Latvijā projektus, u.c.). Viņa ir producējusi dejas izrādi, baletus (Šeherezāde un Alise Brīnumzemē), operas (Putnu opera un Jakobs Lencs), mūziklu (Īkstīte), multimediālus projektus Venēcijas Gondola, No Rīgas uz Daugavpili Rotko vilcienā, u.c., daudzus koncertus, apbalvošanas ceremonijas, RTU 150gades lieluzvedumu Arēnā Rīga, Comedie Française, Shakespeare’s Globe viesizrādes Rīgā, korporatīvos pasākumus, PR kampaņas, Valsts prezidenta inaugurāciju, kā arī starptautiskas konferences un diskusijas. Leonarda Ķestere kā aktrise ir spēlējusi uz Valmieras un Dailes teātru skatuvēm, piedalījusies neatkarīgos projektos (piem., HEDA), filmējusies TV un Latvijas un ārvalstu kopražojuma spēlfilmās.

Minimālais vecums: 6

Vietu skaits: 4

LKA studējošo pašpārvaldes vadītāja un bakalaura programmas "Radošās industrijas" studente Tīna Žmuida / PAPILDU VIETAS!

Ēnu dienā kļūsti par ēnu vienai no aktīvākajām studentēm Latvijas Kultūras akadēmijā – studējošo pašpārvaldes vadītājai Tīnai Žmuidai. Tīna studē bakalaura studiju programmas “Radošās industrijas” 3. kursā, ir sākusi darbu pie bakalaura darba rakstīšanas, bet paralēli aktīvi piedalās LKA studiju un ārpus studiju aktivitāšu organizēšanā. Balles, festivāli, semināri – tā ir tikai neliela daļa no notikumiem, ko studējošo pašpārvalde organizē. Ēnu dienā uzzini, ko dara studējošo pašpārvalde augstskolā, piedalies pašpārvaldes sēdē un Valentīna dienas balles plānošanā! Uzzini vairāk par to, ko Tīna ikdienā studē, viņas intereses un turpmākos plānus, piedaloties Ēnu dienā!  

Minimālais vecums: 6

Vietu skaits: 4

Latvijas Kultūras akadēmijas Skatuves mākslas katedras vadītāja Zane Kreicberga / PAPILDU VIETAS!

Asociētā profesore Zane Kreicberga ir Latvijas Kultūras akadēmijas Skatuves mākslas katedras vadītāja, kas atbild par aktieru, režisoru un laikmetīgās dejas horeogrāfu studiju programmām. Zane ir arī Teātra mākslas maģistrantūras vadītāja. Sākusi strādāt Akadēmijā 2000. gadā kā skatuves kustības docētāja, šobrīd Zane ir paplašinājusi savu spektru un lasa lekciju kursus par laikmetīgo teātri un teātra teoriju, teātra menedžmentu un producēšanu, kā arī kopā ar profesori Ingu Pērkoni-Redoviču vada Teātra un kino kritikas semināru. Zane atbild arī par Akadēmijas starptautisko sakaru veidošanu un sadarbības projektu īstenošanu skatuves mākslas jomā - veicina viespasniedzēju piesaisti, gādā, lai studentu izrādes piedalītos ārzemju festivālos, pārstāv Akadēmiju starptautiskos sadarbības tīklojumos u.c. Zane ir LKA Zinātniskā pētniecības centra zinātniskā asistente un patlaban studē Akadēmijas doktorantūrā.

Minimālais vecums: 6

Vietu skaits: 4

Horeogrāfe Olga Žitluhina / PAPILDU VIETAS!

Olga Žitluhina ir horeogrāfe, dejotāja, Kultūras akadēmijas bakalaura studiju programmas “Laikmetīgās dejas māksla” vadītāja, „Olgas Žitluhinas dejas kompānija” mākslinieciskā vadītāja, Starptautiskā laikmetīgās dejas festivāla „LAIKS DEJOT” - mākslinieciskā direktore.    Horeogrāfe izrādēm: poētiskās dejas traģēdija „Viens un Divi” (2014) „Daiļslidošana” (2013) „Breikeri arī runā” (2013), „Ārā” (2013), rokoperai „Lāčplēsis” (2013), „Pie bagātās kundzes” (2013) „Saules taka” (2013), „Mazāk domāsi, ātrāk skriesi” (2012, „Ursus maritimus” (2011), „Divpadsmitā nakts” (2010), „Aplam” (2010) un daudzām citām.

Minimālais vecums: 6

Vietu skaits: 4

Horeogrāfe Olga Žitluhina / PAPILDU VIETAS!

Olga Žitluhina ir horeogrāfe, dejotāja, Kultūras akadēmijas bakalaura studiju programmas “Laikmetīgās dejas māksla” vadītāja, „Olgas Žitluhinas dejas kompānija” mākslinieciskā vadītāja, Starptautiskā laikmetīgās dejas festivāla „LAIKS DEJOT” - mākslinieciskā direktore.    Horeogrāfe izrādēm: poētiskās dejas traģēdija „Viens un Divi” (2014) „Daiļslidošana” (2013) „Breikeri arī runā” (2013), „Ārā” (2013), rokoperai „Lāčplēsis” (2013), „Pie bagātās kundzes” (2013) „Saules taka” (2013), „Mazāk domāsi, ātrāk skriesi” (2012, „Ursus maritimus” (2011), „Divpadsmitā nakts” (2010), „Aplam” (2010) un daudzām citām.

Minimālais vecums: 6

Vietu skaits: 4

Latvijas Kultūras akadēmijas Skatuves mākslas katedras vadītāja Zane Kreicberga / PAPILDU VIETAS!

Asociētā profesore Zane Kreicberga ir Latvijas Kultūras akadēmijas Skatuves mākslas katedras vadītāja, kas atbild par aktieru, režisoru un laikmetīgās dejas horeogrāfu studiju programmām. Zane ir arī Teātra mākslas maģistrantūras vadītāja. Sākusi strādāt Akadēmijā 2000. gadā kā skatuves kustības docētāja, šobrīd Zane ir paplašinājusi savu spektru un lasa lekciju kursus par laikmetīgo teātri un teātra teoriju, teātra menedžmentu un producēšanu, kā arī kopā ar profesori Ingu Pērkoni-Redoviču vada Teātra un kino kritikas semināru. Zane atbild arī par Akadēmijas starptautisko sakaru veidošanu un sadarbības projektu īstenošanu skatuves mākslas jomā - veicina viespasniedzēju piesaisti, gādā, lai studentu izrādes piedalītos ārzemju festivālos, pārstāv Akadēmiju starptautiskos sadarbības tīklojumos u.c. Zane ir LKA Zinātniskā pētniecības centra zinātniskā asistente un patlaban studē Akadēmijas doktorantūrā.

Minimālais vecums: 6

Vietu skaits: 4

LKA studējošo pašpārvaldes vadītāja un bakalaura programmas "Radošās industrijas" studente Tīna Žmuida / PAPILDU VIETAS!

Ēnu dienā kļūsti par ēnu vienai no aktīvākajām studentēm Latvijas Kultūras akadēmijā – studējošo pašpārvaldes vadītājai Tīnai Žmuidai. Tīna studē bakalaura studiju programmas “Radošās industrijas” 3. kursā, ir sākusi darbu pie bakalaura darba rakstīšanas, bet paralēli aktīvi piedalās LKA studiju un ārpus studiju aktivitāšu organizēšanā. Balles, festivāli, semināri – tā ir tikai neliela daļa no notikumiem, ko studējošo pašpārvalde organizē. Ēnu dienā uzzini, ko dara studējošo pašpārvalde augstskolā, piedalies pašpārvaldes sēdē un Valentīna dienas balles plānošanā! Uzzini vairāk par to, ko Tīna ikdienā studē, viņas intereses un turpmākos plānus, piedaloties Ēnu dienā!  

Minimālais vecums: 6

Vietu skaits: 4

Pasākumu producente un mārketinga pasniedzēja Leonarda Ķestere - Kļaviņa / PAPILDU VIETAS!

Kultūras menedžerim jābūt labi apbruņotam ar teoriju, bet vislielākā nozīme ir praktiskajai pieredzei un spējai komunicēt ar visdažādākajām ieinteresētajām pusēm, redzēt plaši, izprast daudznozīmīgi, kā arī spējai domāt un rīkoties radoši. / Leonarda Ķestere-Kļaviņa

Leonarda Ķestere mākslas maģistra grādu ieguvusi City University Mākslas menedžmenta un politikas dept. Londonā un docē Akadēmijas kultūras menedžmenta programmā kopš 1998.gada. Akadēmijā L.Ķestere vada kultūras menedžmenta prakses kursu, lasa lekcijas radošajās industrijās, mārketinga menedžmentā, bet citās augstskolās Leonarda ir vieslektore studiju kursiem „Radošā uzņēmējdarbība” , „Uzņēmumu vadīšana izpildītājmākslas industrijās”, „Mārketinga menedžments kultūras industrijās” un „Producēšana”. Šobrīd Leonarda Ķestere studē LKA doktorantūrā un strādā pie promocijas darba par Latvijas Nacionālās operas komunikāciju politiku. Kopš 1999.gada Leonarda Ķestere ir bijusi lielu starptautisku kultūras projektu vadītāja un producente (Latvijas projekts Veimārā, Eiropas Kultūras galvaspilsētā, festivāli Etonnante Lettonie un Francijas pavasaris, Karalienes Elizabetes II vizīte Rīgā, Britu Padomes un vēstniecības Latvijā, Ziemeļvalstu Ministru padomes, Dānijas kultūras institūta, Gētes institūta, ES Pārstāvniecības Latvijā projektus, u.c.). Viņa ir producējusi dejas izrādi, baletus (Šeherezāde un Alise Brīnumzemē), operas (Putnu opera un Jakobs Lencs), mūziklu (Īkstīte), multimediālus projektus Venēcijas Gondola, No Rīgas uz Daugavpili Rotko vilcienā, u.c., daudzus koncertus, apbalvošanas ceremonijas, RTU 150gades lieluzvedumu Arēnā Rīga, Comedie Française, Shakespeare’s Globe viesizrādes Rīgā, korporatīvos pasākumus, PR kampaņas, Valsts prezidenta inaugurāciju, kā arī starptautiskas konferences un diskusijas. Leonarda Ķestere kā aktrise ir spēlējusi uz Valmieras un Dailes teātru skatuvēm, piedalījusies neatkarīgos projektos (piem., HEDA), filmējusies TV un Latvijas un ārvalstu kopražojuma spēlfilmās.

Minimālais vecums: 6

Vietu skaits: 4

Rīgas Kino muzeja vadītāja Ieva Andžāne / PAPILDU VIETAS!

LKA Rīgas Kino muzejs ir vienīgais šai nozarei veltītais muzejs Latvijā. Muzejs glabā filmas, kostīmus, rekvizītus, ar kino saistītus dokuemtus no kino izrādīšanas pirmsākumiem līdz mūsdienām, kas apskatāmi ekspozīcijā Vecrīgā, bet pētniekiem pieejami muzeja krātuvēs Pārdaugavā. Ēnu dienā piedāvāsim iepazīties ar to, kā norit muzeja izglītojošais darbs, kā tiek plānotas izstādes un pasākumi, un ko dara muzeja krājuma pētnieki. Ēnas varēs izsekot muzeja vadītājas, izstāžu un pasākumu kuratores, muzejpedagogu un krājuma darbinieku ikdienai un uz dienu tuvāk iepazīt Latvijas kino vēsturi.

Minimālais vecums: 6

Vietu skaits: 4

Latvijas Kultūras akadēmijas Skatuves mākslas katedras vadītāja Zane Kreicberga / PAPILDU VIETAS!

Asociētā profesore Zane Kreicberga ir Latvijas Kultūras akadēmijas Skatuves mākslas katedras vadītāja, kas atbild par aktieru, režisoru un laikmetīgās dejas horeogrāfu studiju programmām. Zane ir arī Teātra mākslas maģistrantūras vadītāja. Sākusi strādāt Akadēmijā 2000. gadā kā skatuves kustības docētāja, šobrīd Zane ir paplašinājusi savu spektru un lasa lekciju kursus par laikmetīgo teātri un teātra teoriju, teātra menedžmentu un producēšanu, kā arī kopā ar profesori Ingu Pērkoni-Redoviču vada Teātra un kino kritikas semināru. Zane atbild arī par Akadēmijas starptautisko sakaru veidošanu un sadarbības projektu īstenošanu skatuves mākslas jomā - veicina viespasniedzēju piesaisti, gādā, lai studentu izrādes piedalītos ārzemju festivālos, pārstāv Akadēmiju starptautiskos sadarbības tīklojumos u.c. Zane ir LKA Zinātniskā pētniecības centra zinātniskā asistente un patlaban studē Akadēmijas doktorantūrā.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Rīgas Kino muzeja vadītāja Ieva Andžāne / PAPILDU VIETAS!

LKA Rīgas Kino muzejs ir vienīgais šai nozarei veltītais muzejs Latvijā. Muzejs glabā filmas, kostīmus, rekvizītus, ar kino saistītus dokuemtus no kino izrādīšanas pirmsākumiem līdz mūsdienām, kas apskatāmi ekspozīcijā Vecrīgā, bet pētniekiem pieejami muzeja krātuvēs Pārdaugavā. Ēnu dienā piedāvāsim iepazīties ar to, kā norit muzeja izglītojošais darbs, kā tiek plānotas izstādes un pasākumi, un ko dara muzeja krājuma pētnieki. Ēnas varēs izsekot muzeja vadītājas, izstāžu un pasākumu kuratores, muzejpedagogu un krājuma darbinieku ikdienai un uz dienu tuvāk iepazīt Latvijas kino vēsturi.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Horeogrāfe Olga Žitluhina / PAPILDU VIETAS!

Olga Žitluhina ir horeogrāfe, dejotāja, Kultūras akadēmijas bakalaura studiju programmas “Laikmetīgās dejas māksla” vadītāja, „Olgas Žitluhinas dejas kompānija” mākslinieciskā vadītāja, Starptautiskā laikmetīgās dejas festivāla „LAIKS DEJOT” - mākslinieciskā direktore.    Horeogrāfe izrādēm: poētiskās dejas traģēdija „Viens un Divi” (2014) „Daiļslidošana” (2013) „Breikeri arī runā” (2013), „Ārā” (2013), rokoperai „Lāčplēsis” (2013), „Pie bagātās kundzes” (2013) „Saules taka” (2013), „Mazāk domāsi, ātrāk skriesi” (2012, „Ursus maritimus” (2011), „Divpadsmitā nakts” (2010), „Aplam” (2010) un daudzām citām.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

LKA Audiovizuālās mākslas katedras vadītājs Dainis Juraga / PAPILDU VIETAS!

2020. gadā Latvijas Kultūras akadēmija uzņem studējošos bakalaura studiju programmā “Audiovizuālā māksla”, tāpēc aicinām šī studiju virziena interesentus Ēnu dienā paviesoties vietā, kur Latvijas Kultūras akadēmijā top kino un studiju procesa ietvaros darbojas topošie audiovizuālās mākslas profesionāļi, - LKA Nacionālajā Filmu skolā, kur arī bāzējas LKA Audiovizuālās mākslas katedra, ko vada LKA absolvents un operators Dainis Juraga. Daiņa vadībā ēnotājiem būs iespēja uzzināt vairāk par studiju procesu, iepazīties ar tehniku un tās piedāvātajām iespējām, kino radīšanas procesā, kā arī uzzināt vairāk tieši par paša Daiņa profesionālajām gaitām operatora profesijā. 

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Latvijas Kultūras akadēmijas Skatuves mākslas katedras vadītāja Zane Kreicberga / PAPILDU VIETAS!

Asociētā profesore Zane Kreicberga ir Latvijas Kultūras akadēmijas Skatuves mākslas katedras vadītāja, kas atbild par aktieru, režisoru un laikmetīgās dejas horeogrāfu studiju programmām. Zane ir arī Teātra mākslas maģistrantūras vadītāja. Sākusi strādāt Akadēmijā 2000. gadā kā skatuves kustības docētāja, šobrīd Zane ir paplašinājusi savu spektru un lasa lekciju kursus par laikmetīgo teātri un teātra teoriju, teātra menedžmentu un producēšanu, kā arī kopā ar profesori Ingu Pērkoni-Redoviču vada Teātra un kino kritikas semināru. Zane atbild arī par Akadēmijas starptautisko sakaru veidošanu un sadarbības projektu īstenošanu skatuves mākslas jomā - veicina viespasniedzēju piesaisti, gādā, lai studentu izrādes piedalītos ārzemju festivālos, pārstāv Akadēmiju starptautiskos sadarbības tīklojumos u.c. Zane ir LKA Zinātniskā pētniecības centra zinātniskā asistente un patlaban studē Akadēmijas doktorantūrā.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

LKA studējošo pašpārvaldes vadītāja un bakalaura programmas "Radošās industrijas" studente Tīna Žmuida / PAPILDU VIETAS!

Ēnu dienā kļūsti par ēnu vienai no aktīvākajām studentēm Latvijas Kultūras akadēmijā – studējošo pašpārvaldes vadītājai Tīnai Žmuidai. Tīna studē bakalaura studiju programmas “Radošās industrijas” 3. kursā, ir sākusi darbu pie bakalaura darba rakstīšanas, bet paralēli aktīvi piedalās LKA studiju un ārpus studiju aktivitāšu organizēšanā. Balles, festivāli, semināri – tā ir tikai neliela daļa no notikumiem, ko studējošo pašpārvalde organizē. Ēnu dienā uzzini, ko dara studējošo pašpārvalde augstskolā, piedalies pašpārvaldes sēdē un Valentīna dienas balles plānošanā! Uzzini vairāk par to, ko Tīna ikdienā studē, viņas intereses un turpmākos plānus, piedaloties Ēnu dienā!  

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Pasākumu producente un mārketinga pasniedzēja Leonarda Ķestere - Kļaviņa / PAPILDU VIETAS!

Kultūras menedžerim jābūt labi apbruņotam ar teoriju, bet vislielākā nozīme ir praktiskajai pieredzei un spējai komunicēt ar visdažādākajām ieinteresētajām pusēm, redzēt plaši, izprast daudznozīmīgi, kā arī spējai domāt un rīkoties radoši. / Leonarda Ķestere-Kļaviņa

Leonarda Ķestere mākslas maģistra grādu ieguvusi City University Mākslas menedžmenta un politikas dept. Londonā un docē Akadēmijas kultūras menedžmenta programmā kopš 1998.gada. Akadēmijā L.Ķestere vada kultūras menedžmenta prakses kursu, lasa lekcijas radošajās industrijās, mārketinga menedžmentā, bet citās augstskolās Leonarda ir vieslektore studiju kursiem „Radošā uzņēmējdarbība” , „Uzņēmumu vadīšana izpildītājmākslas industrijās”, „Mārketinga menedžments kultūras industrijās” un „Producēšana”. Šobrīd Leonarda Ķestere studē LKA doktorantūrā un strādā pie promocijas darba par Latvijas Nacionālās operas komunikāciju politiku. Kopš 1999.gada Leonarda Ķestere ir bijusi lielu starptautisku kultūras projektu vadītāja un producente (Latvijas projekts Veimārā, Eiropas Kultūras galvaspilsētā, festivāli Etonnante Lettonie un Francijas pavasaris, Karalienes Elizabetes II vizīte Rīgā, Britu Padomes un vēstniecības Latvijā, Ziemeļvalstu Ministru padomes, Dānijas kultūras institūta, Gētes institūta, ES Pārstāvniecības Latvijā projektus, u.c.). Viņa ir producējusi dejas izrādi, baletus (Šeherezāde un Alise Brīnumzemē), operas (Putnu opera un Jakobs Lencs), mūziklu (Īkstīte), multimediālus projektus Venēcijas Gondola, No Rīgas uz Daugavpili Rotko vilcienā, u.c., daudzus koncertus, apbalvošanas ceremonijas, RTU 150gades lieluzvedumu Arēnā Rīga, Comedie Française, Shakespeare’s Globe viesizrādes Rīgā, korporatīvos pasākumus, PR kampaņas, Valsts prezidenta inaugurāciju, kā arī starptautiskas konferences un diskusijas. Leonarda Ķestere kā aktrise ir spēlējusi uz Valmieras un Dailes teātru skatuvēm, piedalījusies neatkarīgos projektos (piem., HEDA), filmējusies TV un Latvijas un ārvalstu kopražojuma spēlfilmās.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Horeogrāfe Olga Žitluhina / PAPILDU VIETAS!

Olga Žitluhina ir horeogrāfe, dejotāja, Kultūras akadēmijas bakalaura studiju programmas “Laikmetīgās dejas māksla” vadītāja, „Olgas Žitluhinas dejas kompānija” mākslinieciskā vadītāja, Starptautiskā laikmetīgās dejas festivāla „LAIKS DEJOT” - mākslinieciskā direktore.    Horeogrāfe izrādēm: poētiskās dejas traģēdija „Viens un Divi” (2014) „Daiļslidošana” (2013) „Breikeri arī runā” (2013), „Ārā” (2013), rokoperai „Lāčplēsis” (2013), „Pie bagātās kundzes” (2013) „Saules taka” (2013), „Mazāk domāsi, ātrāk skriesi” (2012, „Ursus maritimus” (2011), „Divpadsmitā nakts” (2010), „Aplam” (2010) un daudzām citām.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Pasākumu producente un mārketinga pasniedzēja Leonarda Ķestere - Kļaviņa / PAPILDU VIETAS!

Kultūras menedžerim jābūt labi apbruņotam ar teoriju, bet vislielākā nozīme ir praktiskajai pieredzei un spējai komunicēt ar visdažādākajām ieinteresētajām pusēm, redzēt plaši, izprast daudznozīmīgi, kā arī spējai domāt un rīkoties radoši. / Leonarda Ķestere-Kļaviņa

Leonarda Ķestere mākslas maģistra grādu ieguvusi City University Mākslas menedžmenta un politikas dept. Londonā un docē Akadēmijas kultūras menedžmenta programmā kopš 1998.gada. Akadēmijā L.Ķestere vada kultūras menedžmenta prakses kursu, lasa lekcijas radošajās industrijās, mārketinga menedžmentā, bet citās augstskolās Leonarda ir vieslektore studiju kursiem „Radošā uzņēmējdarbība” , „Uzņēmumu vadīšana izpildītājmākslas industrijās”, „Mārketinga menedžments kultūras industrijās” un „Producēšana”. Šobrīd Leonarda Ķestere studē LKA doktorantūrā un strādā pie promocijas darba par Latvijas Nacionālās operas komunikāciju politiku. Kopš 1999.gada Leonarda Ķestere ir bijusi lielu starptautisku kultūras projektu vadītāja un producente (Latvijas projekts Veimārā, Eiropas Kultūras galvaspilsētā, festivāli Etonnante Lettonie un Francijas pavasaris, Karalienes Elizabetes II vizīte Rīgā, Britu Padomes un vēstniecības Latvijā, Ziemeļvalstu Ministru padomes, Dānijas kultūras institūta, Gētes institūta, ES Pārstāvniecības Latvijā projektus, u.c.). Viņa ir producējusi dejas izrādi, baletus (Šeherezāde un Alise Brīnumzemē), operas (Putnu opera un Jakobs Lencs), mūziklu (Īkstīte), multimediālus projektus Venēcijas Gondola, No Rīgas uz Daugavpili Rotko vilcienā, u.c., daudzus koncertus, apbalvošanas ceremonijas, RTU 150gades lieluzvedumu Arēnā Rīga, Comedie Française, Shakespeare’s Globe viesizrādes Rīgā, korporatīvos pasākumus, PR kampaņas, Valsts prezidenta inaugurāciju, kā arī starptautiskas konferences un diskusijas. Leonarda Ķestere kā aktrise ir spēlējusi uz Valmieras un Dailes teātru skatuvēm, piedalījusies neatkarīgos projektos (piem., HEDA), filmējusies TV un Latvijas un ārvalstu kopražojuma spēlfilmās.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

LKA Audiovizuālās mākslas katedras vadītājs Dainis Juraga / PAPILDU VIETAS!

2020. gadā Latvijas Kultūras akadēmija uzņem studējošos bakalaura studiju programmā “Audiovizuālā māksla”, tāpēc aicinām šī studiju virziena interesentus Ēnu dienā paviesoties vietā, kur Latvijas Kultūras akadēmijā top kino un studiju procesa ietvaros darbojas topošie audiovizuālās mākslas profesionāļi, - LKA Nacionālajā Filmu skolā, kur arī bāzējas LKA Audiovizuālās mākslas katedra, ko vada LKA absolvents un operators Dainis Juraga. Daiņa vadībā ēnotājiem būs iespēja uzzināt vairāk par studiju procesu, iepazīties ar tehniku un tās piedāvātajām iespējām, kino radīšanas procesā, kā arī uzzināt vairāk tieši par paša Daiņa profesionālajām gaitām operatora profesijā. 

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

LKA studējošo pašpārvaldes vadītāja un bakalaura programmas "Radošās industrijas" studente Tīna Žmuida / PAPILDU VIETAS!

Ēnu dienā kļūsti par ēnu vienai no aktīvākajām studentēm Latvijas Kultūras akadēmijā – studējošo pašpārvaldes vadītājai Tīnai Žmuidai. Tīna studē bakalaura studiju programmas “Radošās industrijas” 3. kursā, ir sākusi darbu pie bakalaura darba rakstīšanas, bet paralēli aktīvi piedalās LKA studiju un ārpus studiju aktivitāšu organizēšanā. Balles, festivāli, semināri – tā ir tikai neliela daļa no notikumiem, ko studējošo pašpārvalde organizē. Ēnu dienā uzzini, ko dara studējošo pašpārvalde augstskolā, piedalies pašpārvaldes sēdē un Valentīna dienas balles plānošanā! Uzzini vairāk par to, ko Tīna ikdienā studē, viņas intereses un turpmākos plānus, piedaloties Ēnu dienā!  

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Horeogrāfe Olga Žitluhina / PAPILDU VIETAS!

Olga Žitluhina ir horeogrāfe, dejotāja, Kultūras akadēmijas bakalaura studiju programmas “Laikmetīgās dejas māksla” vadītāja, „Olgas Žitluhinas dejas kompānija” mākslinieciskā vadītāja, Starptautiskā laikmetīgās dejas festivāla „LAIKS DEJOT” - mākslinieciskā direktore.    Horeogrāfe izrādēm: poētiskās dejas traģēdija „Viens un Divi” (2014) „Daiļslidošana” (2013) „Breikeri arī runā” (2013), „Ārā” (2013), rokoperai „Lāčplēsis” (2013), „Pie bagātās kundzes” (2013) „Saules taka” (2013), „Mazāk domāsi, ātrāk skriesi” (2012, „Ursus maritimus” (2011), „Divpadsmitā nakts” (2010), „Aplam” (2010) un daudzām citām.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Latvijas Kultūras akadēmijas Skatuves mākslas katedras vadītāja Zane Kreicberga / PAPILDU VIETAS!

Asociētā profesore Zane Kreicberga ir Latvijas Kultūras akadēmijas Skatuves mākslas katedras vadītāja, kas atbild par aktieru, režisoru un laikmetīgās dejas horeogrāfu studiju programmām. Zane ir arī Teātra mākslas maģistrantūras vadītāja. Sākusi strādāt Akadēmijā 2000. gadā kā skatuves kustības docētāja, šobrīd Zane ir paplašinājusi savu spektru un lasa lekciju kursus par laikmetīgo teātri un teātra teoriju, teātra menedžmentu un producēšanu, kā arī kopā ar profesori Ingu Pērkoni-Redoviču vada Teātra un kino kritikas semināru. Zane atbild arī par Akadēmijas starptautisko sakaru veidošanu un sadarbības projektu īstenošanu skatuves mākslas jomā - veicina viespasniedzēju piesaisti, gādā, lai studentu izrādes piedalītos ārzemju festivālos, pārstāv Akadēmiju starptautiskos sadarbības tīklojumos u.c. Zane ir LKA Zinātniskā pētniecības centra zinātniskā asistente un patlaban studē Akadēmijas doktorantūrā.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: Rīga

Latvijas Kultūras akadēmijas Skatuves mākslas katedras vadītāja Zane Kreicberga / PAPILDU VIETAS!

Asociētā profesore Zane Kreicberga ir Latvijas Kultūras akadēmijas Skatuves mākslas katedras vadītāja, kas atbild par aktieru, režisoru un laikmetīgās dejas horeogrāfu studiju programmām. Zane ir arī Teātra mākslas maģistrantūras vadītāja. Sākusi strādāt Akadēmijā 2000. gadā kā skatuves kustības docētāja, šobrīd Zane ir paplašinājusi savu spektru un lasa lekciju kursus par laikmetīgo teātri un teātra teoriju, teātra menedžmentu un producēšanu, kā arī kopā ar profesori Ingu Pērkoni-Redoviču vada Teātra un kino kritikas semināru. Zane atbild arī par Akadēmijas starptautisko sakaru veidošanu un sadarbības projektu īstenošanu skatuves mākslas jomā - veicina viespasniedzēju piesaisti, gādā, lai studentu izrādes piedalītos ārzemju festivālos, pārstāv Akadēmiju starptautiskos sadarbības tīklojumos u.c. Zane ir LKA Zinātniskā pētniecības centra zinātniskā asistente un patlaban studē Akadēmijas doktorantūrā.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Pasākumu producente un mārketinga pasniedzēja Leonarda Ķestere - Kļaviņa

Kultūras menedžerim jābūt labi apbruņotam ar teoriju, bet vislielākā nozīme ir praktiskajai pieredzei un spējai komunicēt ar visdažādākajām ieinteresētajām pusēm, redzēt plaši, izprast daudznozīmīgi, kā arī spējai domāt un rīkoties radoši. / Leonarda Ķestere-Kļaviņa

Leonarda Ķestere mākslas maģistra grādu ieguvusi City University Mākslas menedžmenta un politikas dept. Londonā un docē Akadēmijas kultūras menedžmenta programmā kopš 1998.gada. Akadēmijā L.Ķestere vada kultūras menedžmenta prakses kursu, lasa lekcijas radošajās industrijās, mārketinga menedžmentā, bet citās augstskolās Leonarda ir vieslektore studiju kursiem „Radošā uzņēmējdarbība” , „Uzņēmumu vadīšana izpildītājmākslas industrijās”, „Mārketinga menedžments kultūras industrijās” un „Producēšana”. Šobrīd Leonarda Ķestere studē LKA doktorantūrā un strādā pie promocijas darba par Latvijas Nacionālās operas komunikāciju politiku. Kopš 1999.gada Leonarda Ķestere ir bijusi lielu starptautisku kultūras projektu vadītāja un producente (Latvijas projekts Veimārā, Eiropas Kultūras galvaspilsētā, festivāli Etonnante Lettonie un Francijas pavasaris, Karalienes Elizabetes II vizīte Rīgā, Britu Padomes un vēstniecības Latvijā, Ziemeļvalstu Ministru padomes, Dānijas kultūras institūta, Gētes institūta, ES Pārstāvniecības Latvijā projektus, u.c.). Viņa ir producējusi dejas izrādi, baletus (Šeherezāde un Alise Brīnumzemē), operas (Putnu opera un Jakobs Lencs), mūziklu (Īkstīte), multimediālus projektus Venēcijas Gondola, No Rīgas uz Daugavpili Rotko vilcienā, u.c., daudzus koncertus, apbalvošanas ceremonijas, RTU 150gades lieluzvedumu Arēnā Rīga, Comedie Française, Shakespeare’s Globe viesizrādes Rīgā, korporatīvos pasākumus, PR kampaņas, Valsts prezidenta inaugurāciju, kā arī starptautiskas konferences un diskusijas. Leonarda Ķestere kā aktrise ir spēlējusi uz Valmieras un Dailes teātru skatuvēm, piedalījusies neatkarīgos projektos (piem., HEDA), filmējusies TV un Latvijas un ārvalstu kopražojuma spēlfilmās.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Horeogrāfe Olga Žitluhina / PAPILDU VIETAS!

Olga Žitluhina ir horeogrāfe, dejotāja, Kultūras akadēmijas bakalaura studiju programmas “Laikmetīgās dejas māksla” vadītāja, „Olgas Žitluhinas dejas kompānija” mākslinieciskā vadītāja, Starptautiskā laikmetīgās dejas festivāla „LAIKS DEJOT” - mākslinieciskā direktore.    Horeogrāfe izrādēm: poētiskās dejas traģēdija „Viens un Divi” (2014) „Daiļslidošana” (2013) „Breikeri arī runā” (2013), „Ārā” (2013), rokoperai „Lāčplēsis” (2013), „Pie bagātās kundzes” (2013) „Saules taka” (2013), „Mazāk domāsi, ātrāk skriesi” (2012, „Ursus maritimus” (2011), „Divpadsmitā nakts” (2010), „Aplam” (2010) un daudzām citām.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

LKA Audiovizuālās mākslas katedras vadītājs Dainis Juraga / PAPILDU VIETAS!

2020. gadā Latvijas Kultūras akadēmija uzņem studējošos bakalaura studiju programmā “Audiovizuālā māksla”, tāpēc aicinām šī studiju virziena interesentus Ēnu dienā paviesoties vietā, kur Latvijas Kultūras akadēmijā top kino un studiju procesa ietvaros darbojas topošie audiovizuālās mākslas profesionāļi, - LKA Nacionālajā Filmu skolā, kur arī bāzējas LKA Audiovizuālās mākslas katedra, ko vada LKA absolvents un operators Dainis Juraga. Daiņa vadībā ēnotājiem būs iespēja uzzināt vairāk par studiju procesu, iepazīties ar tehniku un tās piedāvātajām iespējām, kino radīšanas procesā, kā arī uzzināt vairāk tieši par paša Daiņa profesionālajām gaitām operatora profesijā. Gada sākums audiovizuālās mākslas studentiem paiet aktīvi strādājot pie topošajām filmām, ko plašāka publika ieraudzīs 2019. gada pavasara beigās / vasaras sākumā, tāpēc iespējams ēnotājiem būs iespēja satikt radošās komandas, kas strādā pie filmām, uzzināt visu sev interesējošo un, kas zina, varbūt arī paviesoties kādā filmas uzņemšanas laukumā. Ēnotājiem būs arī iespēja ielūkoties tajā, ko LKA absolventi ir paveikuši, baudot speciāli viņiem organizētu filmu skati.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

LKA studējošo pašpārvaldes vadītāja un bakalaura programmas "Radošās industrijas" studente Tīna Žmuida

Ēnu dienā kļūsti par ēnu vienai no aktīvākajām studentēm Latvijas Kultūras akadēmijā – studējošo pašpārvaldes vadītājai Tīnai Žmuidai. Tīna studē bakalaura studiju programmas “Radošās industrijas” 3. kursā, ir sākusi darbu pie bakalaura darba rakstīšanas, bet paralēli aktīvi piedalās LKA studiju un ārpus studiju aktivitāšu organizēšanā. Balles, festivāli, semināri – tā ir tikai neliela daļa no notikumiem, ko studējošo pašpārvalde organizē. Ēnu dienā uzzini, ko dara studējošo pašpārvalde augstskolā, piedalies pašpārvaldes sēdē un Valentīna dienas balles plānošanā! Uzzini vairāk par to, ko Tīna ikdienā studē, viņas intereses un turpmākos plānus, piedaloties Ēnu dienā!  

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Latvijas Kultūras akadēmijas Skatuves mākslas katedras vadītāja Zane Kreicberga

Asociētā profesore Zane Kreicberga ir Latvijas Kultūras akadēmijas Skatuves mākslas katedras vadītāja, kas atbild par aktieru, režisoru un laikmetīgās dejas horeogrāfu studiju programmām. Zane ir arī Teātra mākslas maģistrantūras vadītāja. Sākusi strādāt Akadēmijā 2000. gadā kā skatuves kustības docētāja, šobrīd Zane ir paplašinājusi savu spektru un lasa lekciju kursus par laikmetīgo teātri un teātra teoriju, teātra menedžmentu un producēšanu, kā arī kopā ar profesori Ingu Pērkoni-Redoviču vada Teātra un kino kritikas semināru. Zane atbild arī par Akadēmijas starptautisko sakaru veidošanu un sadarbības projektu īstenošanu skatuves mākslas jomā - veicina viespasniedzēju piesaisti, gādā, lai studentu izrādes piedalītos ārzemju festivālos, pārstāv Akadēmiju starptautiskos sadarbības tīklojumos u.c. Zane ir LKA Zinātniskā pētniecības centra zinātniskā asistente un patlaban studē Akadēmijas doktorantūrā.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Latvijas Kultūras akadēmijas lektore Signe Kazāka

Darba gaitas Latvijas Kultūras akadēmijā sākusi pirms trīs gadiem kā Starpkultūru sakaru apakšprogrammas ‘’Latvija – Ziemeļvalstis’’ vadītāja un zviedru valodas lektore. Savā akadēmiskajā darbībā īpaši pievēršas starpkultūru komunikācijai, kino un literatūrai, kā arī radošajai darbībai ar zviedru valodu un kultūru kā centrālo elementu. No 2017. gada oktobra, sadarbojoties ar Somijas un Zviedrijas augstskolu pasniedzējiem, piedalās zviedru valodas e-apmācības projektā. Ēnu dienas ietvaros būs iespēja piedalīties kādā no lektores lekcijām, aprunāties par zviedru valodas un kultūras apguves iespējām Latvijā un Zviedrijā, lektora darbu, kultūras pasākumu organizēšanu, dalību starptautiskos projektos, kā arī citiem ar valodu un kultūru saistītiem jautājumiem. 

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: Ludzas iela 24

Latvijas Kultūras akadēmijas pasniedzēja un Latvijas Nacionālā mākslas muzeja Laikmetīgās mākslas kolekcijas glabātāja Astrīda Rogule

Ēnojot Latvijas Kultūras akadēmijas pasniedzēju un Latvijas Nacionālā mākslas muzeja Laikmetīgās mākslas kolekcijas glabātāju Astrīdu Roguli, jauniešiem būs iespēja paviesoties jaunajās Pulka ielas krātuvēs, uzzinot vairāk par to,  kur atrodas māksla, kamēr nav eksponēta muzejos un izstāžu zālēs?

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

LKA Kultūras vēstures un teorijas katedras vadītājs un profesors Raimonds Briedis

Ja ir interese iepazīt ne tikai Latvijas Kultūras akadēmijas Kultūras teorijas un vēstures katedras vadītāja, bet arī profesora amata pienākumus un ikdienu, aicinām pavadīt Ēnu dienu Raimonda Brieža sabiedrībā.

Raimonds Briedis ir docētājs LKA un literatūras vēsturnieks, kā arī autors vairākām grāmatām: “Cilvēki un notikumi latviešu zemēs no Ledus aiziešanas līdz Latvijas valstij” (2018), “Teksta cenzūras īsais kurss: Prozas teksts un cenzūra padomju gados Latvijā” (2010), “Latviešu literatūras hronika sastāstījumā ar notikumiem pasaulē un Latvijā, 1888–1944, 1945–2005” (1–2, 2006), ko Guntis Berelis raksturojis kā “interesantāku lasāmvielu nekā aizraujošu detektīvu”. u.c.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Rīgas Kino muzeja vadītāja Ieva Andžāne

LKA Rīgas Kino muzejs ir vienīgais šai nozarei veltītais muzejs Latvijā. Muzejs glabā filmas, kostīmus, rekvizītus, ar kino saistītus dokuemtus no kino izrādīšanas pirmsākumiem līdz mūsdienām, kas apskatāmi ekspozīcijā Vecrīgā, bet pētniekiem pieejami muzeja krātuvēs Pārdaugavā. Ēnu dienā piedāvāsim iepazīties ar to, kā norit muzeja izglītojošais darbs, kā tiek plānotas izstādes un pasākumi, un ko dara muzeja krājuma pētnieki. Ēnas varēs izsekot muzeja vadītājas, izstāžu un pasākumu kuratores, muzejpedagogu un krājuma darbinieku ikdienai un uz dienu tuvāk iepazīt Latvijas kino vēsturi.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

LKA Audiovizuālās mākslas katedras vadītājs Dainis Juraga

2019. gadā Latvijas Kultūras akadēmija uzņem studējošos bakalaura studiju programmā “Audiovizuālā māksla”, tāpēc aicinām šī studiju virziena interesentus Ēnu dienā paviesoties vietā, kur Latvijas Kultūras akadēmijā top kino un studiju procesa ietvaros darbojas topošie audiovizuālās mākslas profesionāļi, - LKA Nacionālajā Filmu skolā, kur arī bāzējas LKA Audiovizuālās mākslas katedra, ko vada LKA absolvents un operators Dainis Juraga. Daiņa vadībā ēnotājiem būs iespēja uzzināt vairāk par studiju procesu, iepazīties ar tehniku un tās piedāvātajām iespējām, kino radīšanas procesā, kā arī uzzināt vairāk tieši par paša Daiņa profesionālajām gaitām operatora profesijā. Gada sākums audiovizuālās mākslas studentiem paiet aktīvi strādājot pie topošajām filmām, ko plašāka publika ieraudzīs 2019. gada pavasara beigās / vasaras sākumā, tāpēc iespējams ēnotājiem būs iespēja satikt radošās komandas, kas strādā pie filmām, uzzināt visu sev interesējošo un, kas zina, varbūt arī paviesoties kādā filmas uzņemšanas laukumā. Ēnotājiem būs arī iespēja ielūkoties tajā, ko LKA absolventi ir paveikuši, baudot speciāli viņiem organizētu filmu skati.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: Elijas iela 17

Horeogrāfe Olga Žitluhina

Olga Žitluhina ir horeogrāfe, dejotāja, Kultūras akadēmijas bakalaura studiju programmas “Laikmetīgās dejas māksla” vadītāja, „Olgas Žitluhinas dejas kompānija” mākslinieciskā vadītāja, Starptautiskā laikmetīgās dejas festivāla „LAIKS DEJOT” - mākslinieciskā direktore.    Horeogrāfe izrādēm: poētiskās dejas traģēdija „Viens un Divi” (2014) „Daiļslidošana” (2013) „Breikeri arī runā” (2013), „Ārā” (2013), rokoperai „Lāčplēsis” (2013), „Pie bagātās kundzes” (2013) „Saules taka” (2013), „Mazāk domāsi, ātrāk skriesi” (2012, „Ursus maritimus” (2011), „Divpadsmitā nakts” (2010), „Aplam” (2010) un daudzām citām.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Latvijas Kultūras akadēmijas prorektore zinātniskajā darbā prof. Anda Laķe

Anda Laķe ir Latvijas Kultūras akadēmijas prorektore zinātniskajā darbā un vada vienu no pieprasītākajām akadēmijas apakšprogrammām "Kultūras socioloģija un menedžments", kurā studējošie tiks uzņemti arī šajā vasarā. Prorektora pienākumos ietilpst pētnieciskās darbības organizēšana akadēmijā, kas ietver augstskolas pasniedzēju un studentu zinātniski pētniecisko aktivitāšu sekmēšanu. Anda Laķe ir idejas autore projektam “Latvijas Kultūras kanona konkurss”, kura organizēšanā piedalās jau sešus gadus, aicinot vidusskolēnus oriģinālos un neparastos veidos pētīt un aktualizēt kultūras mantojuma vērtības.

Anda Laķe ir viena no 12 Latvijas zinātnes 2019. gada vēstnešiem, ko Izglītības un zinātnes ministrija nominējusi projektā #ZinātneLatvijai. Izglītības un zinātnes ministrija jau otro gadu veidojusi izstādi, lai cildinātu Latvijas zinātnes spēku un daudzveidību. Izstāde vēsta par 12 mūsdienu Latvijas zinātniekiem un viņu sasniegumiem. Izstādes interaktīvie portreti ar videostāstu palīdzību ļauj tuvāk iepazīt gan zinātnieku, gan viņa pārstāvēto zinātnes nozari.

Sadarbībā ar kultūras un mākslas organizācijām un Kultūras ministriju tiek organizēti pētījumi dažādu pilsētu pašvaldībām un citām iestādēm, tāpēc ikdienas pienākumi ir saistīti ar dažādām pārrunām, diskusijām, intervijām arī ārpus LKA. Pētniecisko aktivitāšu nodrošināšana augstskolā ir saistīta arī ar atbilstoša finansējuma piesaisti, tāpēc daļa ikdienas darba ir arī komunikācija ar ministriju amatpersonām (Izglītības un zinātnes ministrijas/Kultūras ministrijas), kur jāizskaidro akadēmijas studentu un docētāju pētnieciskās intereses un vajadzības. Pienākumos ietilpst gan pētījumu organizēšana, gan pētījumu rezultātu popularizēšana. Lai popularizētu pētījumu rezultātus, jārīko  konferences, semināri, diskusijas. 

Darbā interesantākais ir izdomāt paņēmienus, kā ieinteresēt pētniecībā tos, kuriem tas šķiet garlaicīgi un nevajadzīgi, kā arī pašai veikt pētījumus par kultūras un mākslas notikumiem Latvijā, ieinteresēt šajā darbā studentus un veikt kopīgus pētījumus.

Apakšprogrammas "Kultūras socioloģija un menedžments" vadība nozīmē sadarboties ar šīs apakšprogrammas studentiem, domāt, kā labāk veidot viņiem studiju kursu, prakšu un citu aktivitāšu piedāvājumu, kā arī sekot viņu studiju procesam, lai atbalstītu, kad tas nepieciešams.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

LKA E.Smiļģa Teātra muzeja vadītājs un profesors Jānis Siliņš

Profesors, teātra pētnieks un Eduarda Smiļģa teātra muzeja vadītājs Jānis Siliņš Latvijas Kultūras akadēmijā lasa lekcijas latviešu teātra vēsturē, režijas vēsturē, režijas teorijā, skatuves runā un metodikā. Kā scenāriju autors un režisors Latvijas Televīzijā piedalījies vairāku kultūrvēsturisko seriālu tapšanā („Latvijas teātru vēsture”, „Latvijas Nacionālais teātris”, „Dailes teātris”, „Liepājas teātris”, „Valmieras teātris”, „ Rūdolfa Blaumaņa darbu iestudējumi profesionālajā teātrī” u.c.). Organizējis ne tikai tematiskus pasākumus par izcilām Latvijas skatuves mākslas personībām muzejā, bet arī devīto gadu, kā mākslinieciskais direktors, piedalās LKA skatuves mākslas festivāla “Patriarha rudens” organizēšanā. Režisējis un veidojis scenārijus vairākiem valstiski nozīmīgiem pasākumiem. 2018. gadā saņēmis Kultūras ministrijas atzinības rakstu par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas teātra vēstures izpētē un popularizēšanā.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Ekskursijas

Nosaukums
Uzņēmums