Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Nacionālie Bruņotie spēki
Krustabaznīcas iela 9,Rīga
PAR UZŅĒMUMU
Skolēni, varēs iepazīties ar NBS karavīru ikdienu un profesiju.
NOZARE
Aizsardzība
PAPILDUS

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Gaisa spēku Aviācijas eskadriļas pilots

NBS Gaisa spēki pilda svarīgus uzdevumus – aizsargā Latvijas gaisa telpu, veic meklēšanas un glābšanas darbus Rīgas jūras līcī, atklātā jūrā, ezeros, piedalās plūdu situāciju novēršanas pasākumos, kā arī cietušo transportēšanu sadarbība ar Katastrofu Medicīnas Centru. Gaisa spēki nodrošina gaisa transporta uzdevumus un sadarbībā ar Valsts robežsardzi veic valsts jūras robežas patrulēšanu. Gaisa spēki veic ugunsgrēku dzēšanu, gan Latvijā, gan arī ārpus Latvijas robežām. Varēs iepzīties ar NBS Gaisa spēku ikdienas uzdevumiem.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 4

Adrese: Rembates pagasts

Gaisa spēku Aviācijas eskadriļas pilots

NBS Gaisa spēki pilda svarīgus uzdevumus – aizsargā Latvijas gaisa telpu, veic meklēšanas un glābšanas darbus Rīgas jūras līcī, atklātā jūrā, ezeros, piedalās plūdu situāciju novēršanas pasākumos, kā arī cietušo transportēšanu sadarbība ar Katastrofu Medicīnas Centru. Gaisa spēki nodrošina gaisa transporta uzdevumus un sadarbībā ar Valsts robežsardzi veic valsts jūras robežas patrulēšanu. Gaisa spēki veic ugunsgrēku dzēšanu, gan Latvijā, gan arī ārpus Latvijas robežām. Varēs iepzīties ar NBS Gaisa spēku ikdienas uzdevumiem.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 4

Adrese: Rembates pagasts

Gaisa spēku Aviācijas eskadriļa – pilots

NBS Gaisa spēki pilda svarīgus uzdevumus – veic meklēšanas un glābšanas darbus Rīgas jūras līcī, atklātā jūrā, ezeros, piedalās plūdu situāciju novēršanas pasākumos, kā arī cietušo transportēšanu sadarbība ar Katastrofu Medicīnas Centru. Aviācija bāze nodrošina gaisa transporta uzdevumus un sadarbībā ar Valsts robežsardzi veic valsts jūras robežas patrulēšanu. Aviācijas bāze veic ugunsgrēku dzēšanu, gan Latvijā, gan arī ārpus Latvijas robežām. Varēs iepzīties ar NBS Gaisa spēku ikdienas uzdevumiem.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 4

Adrese: Ķeguma novads,Rembates pagasts

Gaisa spēku Pretgaisa aizsardzības diviziona RBS-70 operators (aviācija)

NBS Gaisa spēki pilda svarīgus uzdevumus – aizsargā Latvijas gaisa telpu, veic meklēšanas un glābšanas darbus Rīgas jūras līcī, atklātā jūrā, ezeros, piedalās plūdu situāciju novēršanas pasākumos, kā arī cietušo transportēšanu sadarbība ar Katastrofu Medicīnas Centru. Gaisa spēki nodrošina gaisa transporta uzdevumus un sadarbībā ar Valsts robežsardzi veic valsts jūras robežas patrulēšanu. Gaisa spēki veic ugunsgrēku dzēšanu, gan Latvijā, gan arī ārpus Latvijas robežām. Varēs iepzīties ar NBS Gaisa spēku ikdienas uzdevumiem.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 4

Adrese: Rembates pagasts

Gaisa spēku Aviācijas eskadriļas Glābējs

NBS Gaisa spēki pilda svarīgus uzdevumus – aizsargā Latvijas gaisa telpu, veic meklēšanas un glābšanas darbus Rīgas jūras līcī, atklātā jūrā, ezeros, piedalās plūdu situāciju novēršanas pasākumos, kā arī cietušo transportēšanu sadarbība ar Katastrofu Medicīnas Centru. Gaisa spēki nodrošina gaisa transporta uzdevumus un sadarbībā ar Valsts robežsardzi veic valsts jūras robežas patrulēšanu. Gaisa spēki veic ugunsgrēku dzēšanu, gan Latvijā, gan arī ārpus Latvijas robežām. Varēs iepzīties ar NBS Gaisa spēku ikdienas uzdevumiem.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 4

Adrese: Rembates pagasts

Gaisa spēku Aviācijas eskadriļa – pilots

NBS Gaisa spēki pilda svarīgus uzdevumus – veic meklēšanas un glābšanas darbus Rīgas jūras līcī, atklātā jūrā, ezeros, piedalās plūdu situāciju novēršanas pasākumos, kā arī cietušo transportēšanu sadarbība ar Katastrofu Medicīnas Centru. Aviācija bāze nodrošina gaisa transporta uzdevumus un sadarbībā ar Valsts robežsardzi veic valsts jūras robežas patrulēšanu. Aviācijas bāze veic ugunsgrēku dzēšanu, gan Latvijā, gan arī ārpus Latvijas robežām. Varēs iepzīties ar NBS Gaisa spēku ikdienas uzdevumiem.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 4

Adrese: Ķeguma novads,Rembates pagasts

Gaisa kuģu borta mehāniķis (lidotājs)

NBS Gaisa spēki pilda svarīgus uzdevumus – veic meklēšanas un glābšanas darbus Rīgas jūras līcī, atklātā jūrā, ezeros, piedalās plūdu situāciju novēršanas pasākumos, kā arī cietušo transportēšanu sadarbība ar Katastrofu Medicīnas Centru. Aviācija bāze nodrošina gaisa transporta uzdevumus un sadarbībā ar Valsts robežsardzi veic valsts jūras robežas patrulēšanu. Aviācijas bāze veic ugunsgrēku dzēšanu, gan Latvijā, gan arī ārpus Latvijas robežām. Varēs iepzīties ar NBS Gaisa spēku ikdienas uzdevumiem.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 4

Adrese: Ķeguma novads,Rembates pagasts

Instruktors Militārajā policijā

Militārā policija ir Nacionālo bruņoto spēku vienība. Ēnotājiem būs iespēja viesoties Militārās policijas bāzē (Ezermalas iela 8) un gūt ieskatu par Militārās policijas ikdienas uzdevumiem. Ēnotāji varēs tuvāk iepazīt dažas no Militāro policistu karavīru profesijām: apakšvienību un štāba instruktors, kinologs, ūdenslīdējs u.c. 

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: Ezermalas iela 8, Rīga

Instruktors Militārajā policijā

Militārā policija ir Nacionālo bruņoto spēku vienība. Ēnotājiem būs iespēja viesoties Militārās policijas bāzē (Ezermalas iela 8) un gūt ieskatu par Militārās policijas ikdienas uzdevumiem. Ēnotāji varēs tuvāk iepazīt dažas no Militāro policistu karavīru profesijām: apakšvienību un štāba instruktors, kinologs, ūdenslīdējs u.c. 

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: Ezermalas iela 8, Rīga

Jūras spēku Patruļkuģu eskadras Jūras incedentu novēršanas vienības komandieris

Vienība piedalās vides piesārņojuma operācijās, ierobežo un likvidē naftas produktu piesārņojumu jūrā, piedalās avārijas, ugunsdzēsības un glābšanas darbos, ārkārtējo situāciju izraisīto seku likvidēšanā uz sauszemes un iekšējos ūdeņos, piedalās cilvēku meklēšanas un glābšanas darbos jūrā, veic valsts teritoriālā jūrā un iekšējos ūdeņos esošo kuģošanas līdzekļu un virs ūdens virsmas pārvietojošos transportlīdzekļu pilnas kompleksas vai daļējas apskates, piedalās kultūras, ceremoniālajos un sadarbības pasākumos. Ēnotājiem būs iespēja izzināt vienības ikdienu.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 4

Adrese: Birzes iela 4

Jūras spēku Patruļkuģu eskadras štāba un apgādes kuģa A-90 VARONIS kuģa komandiera palīgs

Kuģa komandieris palīgs (stūrmanis) ir personīgi atbildīgs par viņam uzticētā kuģa pastāvīgu kaujas un mobilizācijas gatavību. Viņam ir jāpārzin kuģa tehniskie dati, jāprot vadīt kuģi un pareizi pielietot tā kaujas un tehniskos līdzekļus. Ēnotājam būs iespēja iepazīt kuģi, uzzināt, kādas prasmes un iemaņas nepieciešamas kuģa komandiera palīgam.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Birzes iela 4

Jūras spēku orķestra mūziķis

Instrumentālisti, kuri spēlē mūzikas instrumentus un dzied izmantojot savu balsi. Mūziķis, kurš spēj labi un profesionāli pārvaldīt savus mūzikas instrumentus. Speciālistu specialitātes, kuras var ieņemt, ja ir attiecīgā augstākā izglītība un pabeigts Kareivja un instruktora speciālista pamatkurss. Ēnotājam būs iespēja iepazīt orķestra ikdienu, uzzināt, kādas prasmes un iemaņas nepieciešamas.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Roņu iela 2

Jūras spēku Patruļkuģu eskadras štāba un apgādes kuģa A - 90 "Varonis" ieroču speciālists

Atbildīgs par atsevišķu ieroču sistēmu tehnisko stāvokli, to apkopēm. Spēj piedalīties cīņā par kuģa dzīvotspēju: kaujinieks, izlūks, šļūteņu vienotājs. Krastā pilda kuģa dieninieka pienākumus, jūrā stūresvīra/signālista pienākumus. Ēnotājam būs iespēja iepazīt kuģi, uzzināt, kādas prasmes un iemaņas nepieciešamas.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: Birzes iela 4

Jūras spēku Patruļkuģu eskadras štāba un apgādes kuģa A - 90 "Varonis" sakaru speciālists

Sakarnieks, veicot savus pienākumus uztur balss sakaru procedūras, nepieciešamo iekārtu uzturēšana darba kārtībā, veic pēc plāna paredzētās apkopes un seko nepieciešamo programmatūru atjauninājumiem. Ēnotājam būs iespēja iepazīt kuģi, uzzināt, kādas prasmes un iemaņas nepieciešamas.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Birzes iela 4

Jūras spēku Patruļkuģu eskadras štāba un apgādes kuģa A-90 "Varonis" koks/pavārs

Kuģu komandas spēka un izturības dzinējs, proti, viņa pienākumos ir savlaicīga un kvalitatīva ēdienu pagatavošana kuģu komandai, īstenojot savas iegūtās zināšanas ēdināšanas jomā un papildinot ikdienu tās ar neatņemamu pieredzi strādājot vienā komandā. Seko sava darba vietas tīrībai un kārtībai. Tāpat piedalās kopējā apmācību procesā uzturot savas un kopējās komandas kaujas spējas, kur īsteno prasmi strādāt vienotā komandā, nemitīgi pilnveidojot savas zināšanas un attīstot savas profesionālās iemaņas. Ēnotājam būs iespēja iepazīt kuģi, uzzināt, kādas prasmes un iemaņas nepieciešamas.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Birzes iela 4

Jūras spēku Patruļkuģu eskadras komandieris

Patruļkuģu eskadras uzdevumi ir nodrošināt valsts teritoriālo ūdeņu aizsardzību, veikt ekskluzīvās ekonomiskās zonas novērošanu un kontroli, piedalīties ekoloģiskajā uzraudzībā, zraudzīt kuģošanas drošību Latvijas teritoriālajos ūdeņos, veikt cilvēku meklēšanas un glābšanas darbus jūrā, ierobežot un likvidēt avārijas sekas jūrā, sniegt atbalstu valsts institūciju darbības nodrošināšanai. Ēnotājam būs iespēja iepazīt eskadras ikdienu.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Adrese: Birzes iela 4

Jūras spēku Baltijas valstu pretmīnu aprīkojuma darbnīcas Kuģa elektronikas, automātikas un bruņojuma daļas vecākais tehniķis

Viss, kas saistītas ar elektrību, elektroniku, lodēšanu un projektēšanu uz Jūras spēku kuģiem un citiem objektiem. Ēnotājam būs iespēja iepazīt darbnīcas ikdienu, uzzināt, kādas prasmes un iemaņas nepieciešamas.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: Roņu iela 2

Ekskursijas

Dodies ekskursijā uz Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem!

Interaktīva un audiovizuāla Nacionālo bruņoto spēku prezentācija, kurā gida lomā iejutīsies paši karavīri, ekskursijas dalībniekus aizvedot uz Sauszemes spēku Mehanizēto kājnieku brigādi, Jūras spēkiem, Gaisa spēkiem, Nacionālo aizsardzības akadēmiju un Speciālo uzdevumu vienību.

Adrese: Tiešsaistē platformā "Cisco Webex Meetings". Ekskursijai var pieteikties, sūtot e-pastu uz sandra.brale@mil.lv vai zvanot uz tālruņa numuru 29295730

Pieejamais laiks: 31. martā no plkst.15.00. līdz 16.20

Dalībnieku skaits: Min 25 Max 150

Ekskursija pieejama: 10.-12. klases skolēniem, profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem

Ekskursijas valoda: lv

Sagaidāmais rezultāts: Lieliska iespēja skolēniem gūt ieskatu un saņemt atbildes par valsts aizsardzību, karavīra profesijas ikdienu, plašo un daudzveidīgo specialitāšu klāstu, ko piedāvā Nacionālie bruņotie spēki, kā arī studijām Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Prezentāciju atklās Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālleitnants Leonīds Kalniņš,

Veids, kādā tiks nodrošināts sagaidāmais rezultāts: Interaktīva prezentācija tiešsaistē, kurā piedalīsies īpašie viesi no Nacionālās aizsardzības akadēmijas, Sauszemes spēku Mehanizētās kājnieku brigādes, Jūras spēkiem, Gaisa spēkiem un Speciālo uzdevumu vienības.