Ēnu diena

Vērtējums:

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Nacionālie Bruņotie spēki
Krustabaznīcas iela 9,Rīga
PAR UZŅĒMUMU
Skolēni, varēs iepazīties ar NBS karavīru ikdienu un profesiju.
NOZARE
Aizsardzība
PAPILDUS

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums
Reitings
Nacionālie Bruņotie spēki

Zemessardzes 4.Kurzemes brigādes štāba Operatīvās pārvaldes priekšnieks

Zemessardze ir lielākā Nacionālo bruņoto spēku struktūra un teritoriālās aizsardzības pamats. Zemessardze dod iespēju pilsoņiem brīvprātīgi kalpot savai valstij, rūpējoties par tās drošību un aizsardzību. Zemessardze ir izaicinājums ikvienam pilnveidot sevi, iegūstot jaunas zināšanas, organizēti un saturīgi pavadīt brīvo laiku.Ēnu dienā skolēni varēs iepazīties ar  Zemessardzes 4.Kurzemes brigādes štāba Operatīvās pārvaldes priekšnieka dienas kārtību, operatīvās pārvaldes  un apmācību procesa darba organizāciju, kā arī uzzināt vairāk par Zemessardzi.

Nacionālie Bruņotie spēki

Nacionālo bruņoto spēku Štāba bataljona komandieris

Ēnotājiem būs iespēja paviesoties Nacionālo bruņoto spēku Štāba bataljonā (Krustabaznīcas iela 11), un iepazīties ar Štāba bataljona komandiera dienas kārtību,kā arī ēnotāji varēs apskatīt bataljona apakšvienību izvietojumus,  kā arī iepazīties ar karavīru ikdienu.

 Štāba bataljona uzdevumi:

NBS sakaru un informācijas sistēmu darbības nodrošināšana, uzturēšana un attīstība.

NBS komandpunkta darbības nodrošināšana.

Godasardzes nodrošināšana pie Brīvības pieminekļa un Rīgas pils.

NBS un Valsts protokola ceremoniju nodrošināšana.

 

Nacionālie Bruņotie spēki

Zemessardze 4.Kurzemes brigādes 44.kājnieku bataljona komandieris

 

Zemessardze ir lielākā Nacionālo bruņoto spēku struktūra un teritoriālās aizsardzības pamats. Zemessardze dod iespēju pilsoņiem brīvprātīgi kalpot savai valstij, rūpējoties par tās drošību un aizsardzību. Zemessardze ir izaicinājums ikvienam pilnveidot sevi, iegūstot jaunas zināšanas, organizēti un saturīgi pavadīt brīvo laiku.Ēnu dienā skolēni varēs iepazīties ar bataljona komandiera dienas kārtību un ikdienas uzdevumiem, kā arī uzzināt vairāk par Zemessardzi.

 

 

 

 

Z

 

Nacionālie Bruņotie spēki

Zemessardzes 4.Kurzemees brigādes 46.kājnieku bataljona komandieris

Zemessardze ir lielākā Nacionālo bruņoto spēku struktūra un teritoriālās aizsardzības pamats. Zemessardze dod iespēju pilsoņiem brīvprātīgi kalpot savai valstij, rūpējoties par tās drošību un aizsardzību. Zemessardze ir izaicinājums ikvienam pilnveidot sevi, iegūstot jaunas zināšanas, organizēti un saturīgi pavadīt brīvo laiku.Ēnu dienā skolēni varēs iepazīties ar bataljona komandiera dienas kārtību un ikdienas uzdevumiem, kā arī uzzināt vairāk par Zemessardzi.

Nacionālie Bruņotie spēki

Zemessardzes 4.Kurzemes brigādes 45.nodrošinājuma bataljona komandieris

Zemessardze ir lielākā Nacionālo bruņoto spēku struktūra un teritoriālās aizsardzības pamats. Zemessardze dod iespēju pilsoņiem brīvprātīgi kalpot savai valstij, rūpējoties par tās drošību un aizsardzību. Zemessardze ir izaicinājums ikvienam pilnveidot sevi, iegūstot jaunas zināšanas, organizēti un saturīgi pavadīt brīvo laiku.Ēnu dienā skolēni varēs iepazīties ar bataljona komandiera dienas kārtību un ikdienas uzdevumiem, kā arī uzzināt vairāk par Zemessardzi.

Nacionālie Bruņotie spēki

Zemessardzes 4.Kurzemes brigādes 52.kaujas atbalsta bataljona komandieris

 

Zemessardze ir lielākā Nacionālo bruņoto spēku struktūra un teritoriālās aizsardzības pamats. Zemessardze dod iespēju pilsoņiem brīvprātīgi kalpot savai valstij, rūpējoties par tās drošību un aizsardzību. Zemessardze ir izaicinājums ikvienam pilnveidot sevi, iegūstot jaunas zināšanas, organizēti un saturīgi pavadīt brīvo laiku. Ēnu dienā skolēni varēs iepazīties ar bataljona komandiera dienas kārtību un ikdienas uzdevumiem, kā arī uzzināt vairāk par Zemessardzi.

Nacionālie Bruņotie spēki

Zemessardzes 4.Kurzemes brigādes 51.kājnieku bataljona komandieris

 

Zemessardze ir lielākā Nacionālo bruņoto spēku struktūra un teritoriālās aizsardzības pamats. Zemessardze dod iespēju pilsoņiem brīvprātīgi kalpot savai valstij, rūpējoties par tās drošību un aizsardzību. Zemessardze ir izaicinājums ikvienam pilnveidot sevi, iegūstot jaunas zināšanas, organizēti un saturīgi pavadīt brīvo laiku.Ēnu dienā skolēni varēs iepazīties ar bataljona komandiera dienas kārtību un ikdienas uzdevumiem, kā arī uzzināt vairāk par Zemessardzi.

Nacionālie Bruņotie spēki

Jūras spēku Patruļkuģu eskadras SKRUNDAS klases kuģa komandieris

Kuģa komandieris ir personīgi atbildīgs par viņam uzticētā kuģa pastāvīgu kaujas un mobilizācijas gatavību. Viņam ir pilnībā jāpārzina kuģa tehniskie dati, jāprot vadīt kuģi un pareizi pielietot tā kaujas un tehniskos līdzekļus. Ēnotājam būs iespēja iepazīt kuģi, kurš ir jauns un moderns. Uzzināt, kāda ir militārā jūrnieka ikdiena un, kādas prasmes un iemaņas ir nepieciešamas dienestam uz kuģiem.

Nacionālie Bruņotie spēki

Jūras spēku Patruļkuģu eskadras štāba un apgādes kuģa A-90 VARONIS kuģa komandieris

Kuģa komandieris ir personīgi atbildīgs par viņam uzticētā kuģa pastāvīgu kaujas un mobilizācijas gatavību. Viņam ir jāpārzin kuģa tehniskie dati, jāprot vadīt kuģi un pareizi pielietot tā kaujas un tehniskos līdzekļus. Ēnotājam būs iespēja iepazīt kuģi, uzzināt, kādas prasmes un iemaņas nepieciešamas kuģa komandierim.

Nacionālie Bruņotie spēki

Jūras spēku Mīnu kuģu eskadras dežūrvirsnieks

Jūras spēku Mīnu kuģu eskadras dežūrvirsnieks tiek norīkots diennakts norīkojumā no eskadras virsnieku sastāva un ir atbildīgs par eskadras apakšvienībās notiekošo. Ēnotājam dežūrvirsnieka pavadībā būs iespēja iepazīt štāba un apgādes kuģi A-53 VIRSAITIS, apmeklēt IMANTA klases mīnu meklētājus un Ūdenslīdēju komandu, kā arī iepazīties ar eskadras dežūrvirsnieka ikdienas pienākumu izpildi (kuģu apgaitas, ziņojumi u.c. darbības).

Nacionālie Bruņotie spēki

Gaisa spēku Aviācijas eskadriļas Glābējs

NBS Gaisa spēki pilda svarīgus uzdevumus – aizsargā Latvijas gaisa telpu, veic meklēšanas un glābšanas darbus Rīgas jūras līcī, atklātā jūrā, ezeros, piedalās plūdu situāciju novēršanas pasākumos, kā arī cietušo transportēšanu sadarbība ar Katastrofu Medicīnas Centru. Gaisa spēki nodrošina gaisa transporta uzdevumus un sadarbībā ar Valsts robežsardzi veic valsts jūras robežas patrulēšanu. Gaisa spēki veic ugunsgrēku dzēšanu, gan Latvijā, gan arī ārpus Latvijas robežām. Varēs iepzīties ar NBS Gaisa spēku ikdienas uzdevumiem.

Nacionālie Bruņotie spēki

Gaisa spēku Pretgaisa aizsardzības diviziona RBS-70 operators

NBS Gaisa spēki pilda svarīgus uzdevumus – aizsargā Latvijas gaisa telpu, veic meklēšanas un glābšanas darbus Rīgas jūras līcī, atklātā jūrā, ezeros, piedalās plūdu situāciju novēršanas pasākumos, kā arī cietušo transportēšanu sadarbība ar Katastrofu Medicīnas Centru. Gaisa spēki nodrošina gaisa transporta uzdevumus un sadarbībā ar Valsts robežsardzi veic valsts jūras robežas patrulēšanu. Gaisa spēki veic ugunsgrēku dzēšanu, gan Latvijā, gan arī ārpus Latvijas robežām. Varēs iepzīties ar NBS Gaisa spēku ikdienas uzdevumiem.

Nacionālie Bruņotie spēki

Gaisa spēku komandieris

NBS Gaisa spēki pilda svarīgus uzdevumus – aizsargā Latvijas gaisa telpu, veic meklēšanas un glābšanas darbus Rīgas jūras līcī, atklātā jūrā, ezeros, piedalās plūdu situāciju novēršanas pasākumos, kā arī cietušo transportēšanu sadarbība ar Katastrofu Medicīnas Centru. Gaisa spēki nodrošina gaisa transporta uzdevumus un sadarbībā ar Valsts robežsardzi veic valsts jūras robežas patrulēšanu. Gaisa spēki veic ugunsgrēku dzēšanu, gan Latvijā, gan arī ārpus Latvijas robežām. Varēs iepzīties ar NBS Gaisa spēku ikdienas uzdevumiem.

Nacionālie Bruņotie spēki

Militārās policijas instruktori

Ēnotājiem būs iespēja paviesoties Militārās policijas (MP) bāzē (Ezermalas 8) un iegūt plašāku ieskatu par Militārās policiju ,kā arī ieskatīties Militārās policijas instruktora profesijā.Militārā policija ir vienība,kas ir Nacionālo bruņoto spēku sastāvā.

Militārās policijas instruktora/karavīra profesija ir plaši pārstāvēta vienība un bez klasiskajiem instruktoru amatiem (nodaļas komandieris, vada un rotas virsseržanti) šajā dienā  ēnotājs varēs iepazīties ar štāba instruktoru, ūdenslīdēju un kinologu dienesta pienākumiem.

Nacionālie Bruņotie spēki

Gaisa spēku Aviācijas eskadriļa – pilots

NBS Gaisa spēki pilda svarīgus uzdevumus – veic meklēšanas un glābšanas darbus Rīgas jūras līcī, atklātā jūrā, ezeros, piedalās plūdu situāciju novēršanas pasākumos, kā arī cietušo transportēšanu sadarbība ar Katastrofu Medicīnas Centru. Aviācija bāze nodrošina gaisa transporta uzdevumus un sadarbībā ar Valsts robežsardzi veic valsts jūras robežas patrulēšanu. Aviācijas bāze veic ugunsgrēku dzēšanu, gan Latvijā, gan arī ārpus Latvijas robežām. Varēs iepzīties ar NBS Gaisa spēku ikdienas uzdevumiem.

Nacionālie Bruņotie spēki

NBS komandieris

Nacionālo bruņoto spēku komandieris nodrošina Nacionālo bruņoto spēku vienību nepārtrauktu vadību, uzdevumu plānošanu un to izpildes kontroli. Bruņoto spēku galvenie uzdevumi ir nodrošināt valsts sauszemes, jūras un gaisa teritorijas aizsardzību, piedalīties starptautiskajās operācijās, nodrošināt personālsastāva apmācību un piedalīties valsts apdraudējuma situāciju novēršanā. Ēnu dienā skolēni varēs iepazīties ar NBS komandiera dienas kārtību un apmeklēt kādu no Nacionālo bruņoto spēku vienībām.