Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Nacionālie Bruņotie spēki
Krustabaznīcas iela 9,Rīga
PAR UZŅĒMUMU
Skolēni, varēs iepazīties ar NBS karavīru ikdienu un profesiju.
NOZARE
Aizsardzība
PAPILDUS

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Task Forces commander in Latvia (Canada army)

The Commander of the Canadian Armed Forces Command in Latvia provides leadership support to the troops of the Canadian Armed Forces, approximately 650 who are in Latvia as part of the NATO extended presence fighting group, as well as to perform the functions of Canada as the leading NATO extended fighting group in Latvia. On Shadow Day, students will be able to meet the commander's agenda and the NATO fighting group in Ādaži.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 1

Adrese: Krustabaznīcas 9

Militārās policijas kapelāns

Ēnotājiem būs iespēja paviesoties Militārās policijas (MP) bāzē (Ezermalas 8) un iegūt plašāku ieskatu par Militārās policiju ,kā arī ieskatīties Militārās policijas profesijā un būt gatavam uz fiziskiem izaicinājumiem Militārā policija ir vienība,kas ir Nacionālo bruņoto spēku sastāvā .

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: Ezermalas 8

Militārās policijas štāba priekšnieks

Ēnotājiem būs iespēja paviesoties Militārās policijas (MP) bāzē (Ezermalas 8) un iegūt plašāku ieskatu par Militārās policiju ,kā arī ieskatīties Militārās policijas profesijā un būt gatavam uz fiziskiem izaicinājumiem .Militārā policija ir vienība,kas ir Nacionālo bruņoto spēku sastāvā

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: Ezermalas iela 8

Gaisa kuģu borta mehāniķis (lidotājs)

NBS Gaisa spēki pilda svarīgus uzdevumus – veic meklēšanas un glābšanas darbus Rīgas jūras līcī, atklātā jūrā, ezeros, piedalās plūdu situāciju novēršanas pasākumos, kā arī cietušo transportēšanu sadarbība ar Katastrofu Medicīnas Centru. Aviācija bāze nodrošina gaisa transporta uzdevumus un sadarbībā ar Valsts robežsardzi veic valsts jūras robežas patrulēšanu. Aviācijas bāze veic ugunsgrēku dzēšanu, gan Latvijā, gan arī ārpus Latvijas robežām. Varēs iepzīties ar NBS Gaisa spēku ikdienas uzdevumiem.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 4

Adrese: Ķeguma novads,Rembates pagasts

Gaisa spēku Aviācijas eskadriļa – pilots

NBS Gaisa spēki pilda svarīgus uzdevumus – veic meklēšanas un glābšanas darbus Rīgas jūras līcī, atklātā jūrā, ezeros, piedalās plūdu situāciju novēršanas pasākumos, kā arī cietušo transportēšanu sadarbība ar Katastrofu Medicīnas Centru. Aviācija bāze nodrošina gaisa transporta uzdevumus un sadarbībā ar Valsts robežsardzi veic valsts jūras robežas patrulēšanu. Aviācijas bāze veic ugunsgrēku dzēšanu, gan Latvijā, gan arī ārpus Latvijas robežām. Varēs iepzīties ar NBS Gaisa spēku ikdienas uzdevumiem.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 4

Adrese: Ķeguma novads,Rembates pagasts

Gaisa spēku Aviācijas eskadriļa – pilots

NBS Gaisa spēki pilda svarīgus uzdevumus – veic meklēšanas un glābšanas darbus Rīgas jūras līcī, atklātā jūrā, ezeros, piedalās plūdu situāciju novēršanas pasākumos, kā arī cietušo transportēšanu sadarbība ar Katastrofu Medicīnas Centru. Aviācija bāze nodrošina gaisa transporta uzdevumus un sadarbībā ar Valsts robežsardzi veic valsts jūras robežas patrulēšanu. Aviācijas bāze veic ugunsgrēku dzēšanu, gan Latvijā, gan arī ārpus Latvijas robežām. Varēs iepzīties ar NBS Gaisa spēku ikdienas uzdevumiem.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 4

Adrese: Ķeguma novads,Rembates pagasts

Gaisa spēku Aviācijas eskadriļas Glābējs

NBS Gaisa spēki pilda svarīgus uzdevumus – aizsargā Latvijas gaisa telpu, veic meklēšanas un glābšanas darbus Rīgas jūras līcī, atklātā jūrā, ezeros, piedalās plūdu situāciju novēršanas pasākumos, kā arī cietušo transportēšanu sadarbība ar Katastrofu Medicīnas Centru. Gaisa spēki nodrošina gaisa transporta uzdevumus un sadarbībā ar Valsts robežsardzi veic valsts jūras robežas patrulēšanu. Gaisa spēki veic ugunsgrēku dzēšanu, gan Latvijā, gan arī ārpus Latvijas robežām. Varēs iepzīties ar NBS Gaisa spēku ikdienas uzdevumiem.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 4

Adrese: Rembates pagasts

Gaisa spēku Pretgaisa aizsardzības diviziona RBS-70 operators (aviācija)

NBS Gaisa spēki pilda svarīgus uzdevumus – aizsargā Latvijas gaisa telpu, veic meklēšanas un glābšanas darbus Rīgas jūras līcī, atklātā jūrā, ezeros, piedalās plūdu situāciju novēršanas pasākumos, kā arī cietušo transportēšanu sadarbība ar Katastrofu Medicīnas Centru. Gaisa spēki nodrošina gaisa transporta uzdevumus un sadarbībā ar Valsts robežsardzi veic valsts jūras robežas patrulēšanu. Gaisa spēki veic ugunsgrēku dzēšanu, gan Latvijā, gan arī ārpus Latvijas robežām. Varēs iepzīties ar NBS Gaisa spēku ikdienas uzdevumiem.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 4

Adrese: Rembates pagasts

Jūras spēku mīnu kuģu eskadras ūdenslīdēju komandas komandieris

Ūdenslīdēju komandas komandieris atbild par komandai uzdoto uzdevumu izpildi. Viņam ir jāpārzin padotā personāla spējas un zināšanas, lai attiecīgi varētu plānot uzdoto uzdevumu izpildi. Ūdenslīdēji nodarbojas ar niršanu, kuģu zemūdens daļas apskati, sprādzienbīstamu priekšmetu atpazīšanu un spridzināšanu zem ūdens.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 4

Adrese: Roņu 2

Jūras spēku mīnu kuģu eskadras štāba un apgādes kuģa A-53 VIRSAITIS komandieris

Kuģa komandieris ir personīgi atbildīgs par viņam uzticētā kuģa pastāvīgu kaujas un mobilizācijas gatavību. Viņam ir pilnībā jāpārzina kuģa tehniskie dati, jāprot vadīt kuģi un pareizi pielietot tā kaujas un tehniskos līdzekļus. Ēnotājam būs iespēja iepazīt kuģi, kurš ir jauns un moderns. Uzzināt, kāda ir militārā jūrnieka ikdiena un, kādas prasmes un iemaņas ir nepieciešamas dienestam uz kuģiem.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Roņu 2

Jūras spēku Mīnu kuģu eskadras mīnu meklētāja M-08 Rūsiņš kuģa komandieris

Jūras spēku Mīnu kuģu eskadras komandieris tiek norīkots diennakts norīkojumā no eskadras virsnieku sastāva un ir atbildīgs par eskadras apakšvienībās notiekošo. Ēnotājam dežūrvirsnieka pavadībā būs iespēja iepazīt štāba un apgādes kuģi M-8 Rusiņa, apmeklēt IMANTA klases mīnu meklētājus un Ūdenslīdēju komandu, kā arī iepazīties ar eskadras dežūrvirsnieka ikdienas pienākumu izpildi (kuģu apgaitas, ziņojumi u.c. darbības).

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Roņu iela 2

Jūras spēku Patruļkuģu eskadras štāba un apgādes kuģa A-90 VARONIS kuģa komandiera palīgs

Kuģa komandieris palīgs (stūrmanis) ir personīgi atbildīgs par viņam uzticētā kuģa pastāvīgu kaujas un mobilizācijas gatavību. Viņam ir jāpārzin kuģa tehniskie dati, jāprot vadīt kuģi un pareizi pielietot tā kaujas un tehniskos līdzekļus. Ēnotājam būs iespēja iepazīt kuģi, uzzināt, kādas prasmes un iemaņas nepieciešamas kuģa komandiera palīgam.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Birzes iela 4

Zemessardzes 4.Kurzemes brigādes štāba Mobilās apmācību nodaļas vecākais apmācību speciālisti

Zemessardze ir lielākā Nacionālo bruņoto spēku struktūra un teritoriālās aizsardzības pamats. Zemessardze dod iespēju pilsoņiem brīvprātīgi kalpot savai valstij, rūpējoties par tās drošību un aizsardzību. Zemessardze ir izaicinājums ikvienam pilnveidot sevi, iegūstot jaunas zināšanas, organizēti un saturīgi pavadīt brīvo laiku.Ēnu dienā skolēni varēs iepazīties ar  Zemessardzes 4.Kurzemes brigādes štāba dienas kārtību,   un apmācību procesa darba organizāciju, kā arī uzzināt vairāk par Zemessardzi,ēnotāji varēs iepazīties ZS 4.kurzemesb brigādes štāba Mobilās apmācību nodaļas vecāko apmācību speciālistu seržantu Ingus Pētersons (Ventspils iela 102, Kuldīga) Ēnu diena sākas no plkst. 8:45

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Ventspils iela 102, Kuldīga

Zemessardze 4.Kurzemes brigādes 44.kājnieku bataljona komandieris

Zemessardze ir lielākā Nacionālo bruņoto spēku struktūra un teritoriālās aizsardzības pamats. Zemessardze dod iespēju pilsoņiem brīvprātīgi kalpot savai valstij, rūpējoties par tās drošību un aizsardzību. Zemessardze ir izaicinājums ikvienam pilnveidot sevi, iegūstot jaunas zināšanas, organizēti un saturīgi pavadīt brīvo laiku.Ēnu dienā skolēni varēs iepazīties ar bataljona komandiera dienas kārtību un ikdienas uzdevumiem, kā arī uzzināt vairāk par Zemessardzi,ēnotāji varēs iepazīties ar ZS 44.bataljona komandieri pulkvežleitnants Vilmāru VECVAGARU ,Ēnu diena sākot no plkst.08:45

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Atmodas bulvāris 9, Liepāja

Zemessardzes 4.Kurzemees brigādes 46.kājnieku bataljona komandieris

Zemessardze ir lielākā Nacionālo bruņoto spēku struktūra un teritoriālās aizsardzības pamats. Zemessardze dod iespēju pilsoņiem brīvprātīgi kalpot savai valstij, rūpējoties par tās drošību un aizsardzību. Zemessardze ir izaicinājums ikvienam pilnveidot sevi, iegūstot jaunas zināšanas, organizēti un saturīgi pavadīt brīvo laiku.Ēnu dienā skolēni varēs iepazīties ar bataljona komandiera dienas kārtību un ikdienas uzdevumiem, kā arī uzzināt vairāk par Zemessardzi,ēnotāji varēs iepazītie ar ZS 44.bataljonu komandieri pulkvežleitnantu Jānis LAKŠEVICS ("Vanagi", Vārves pagasts, Ventspils novads) Ēnu diena sākas pklst. 09:00

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Vanagi, Vārves pagasts, Ventspils novads

Zemessardzes 4.Kurzemes brigādes 51.kājnieku bataljona komandieris

Zemessardze ir lielākā Nacionālo bruņoto spēku struktūra un teritoriālās aizsardzības pamats. Zemessardze dod iespēju pilsoņiem brīvprātīgi kalpot savai valstij, rūpējoties par tās drošību un aizsardzību. Zemessardze ir izaicinājums ikvienam pilnveidot sevi, iegūstot jaunas zināšanas, organizēti un saturīgi pavadīt brīvo laiku.Ēnu dienā skolēni varēs iepazīties ar bataljona komandiera dienas kārtību un ikdienas uzdevumiem, kā arī uzzināt vairāk par Zemessardzi,Ēnas varēs iepazīties ZS 51.kājienieku bataljona komandieri majoru Aivis VĀCERS (Dobele, Lauku iela15,) Ēnu diena ir sākoot no plkst.08:45

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Lauku iela 15

Zemessardzes 4.Kurzemes brigādes 52.kaujas atbalsta bataljona komandieris

Zemessardze ir lielākā Nacionālo bruņoto spēku struktūra un teritoriālās aizsardzības pamats. Zemessardze dod iespēju pilsoņiem brīvprātīgi kalpot savai valstij, rūpējoties par tās drošību un aizsardzību. Zemessardze ir izaicinājums ikvienam pilnveidot sevi, iegūstot jaunas zināšanas, organizēti un saturīgi pavadīt brīvo laiku. Ēnu dienā skolēni varēs iepazīties ar bataljona komandiera dienas kārtību un ikdienas uzdevumiem, kā arī uzzināt vairāk par Zemessardzi,šai dienā Jūs varēsiet ēnot pulkvežleitnantam Arvis ZĪLE ( Dambja iela 22, Jelgava) Ēnu diena sākums plkst. 8.30

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Dambja iela 22, Jelgava

Nacionālo bruņoto spēku komandieris

Nacionālo bruņoto spēku komandieris nodrošina Nacionālo bruņoto spēku vienību nepārtrauktu vadību, uzdevumu plānošanu un to izpildes kontroli. Bruņoto spēku galvenie uzdevumi ir nodrošināt valsts sauszemes, jūras un gaisa teritorijas aizsardzību, piedalīties starptautiskajās operācijās, nodrošināt personālsastāva apmācību un piedalīties valsts apdraudējuma situāciju novēršanā. Ēnu dienā skolēni varēs iepazīties ar NBS komandiera dienas kārtību un apmeklēt kādu no Nacionālo bruņoto spēku vienībām.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 3

Adrese: Krustabaznīcas iela 9

Task Forces commander in Latvia (Canada army)

The Commander of the Canadian Armed Forces Command in Latvia provides leadership support to the troops of the Canadian Armed Forces, approximately 650 who are in Latvia as part of the NATO extended presence fighting group, as well as to perform the functions of Canada as the leading NATO extended fighting group in Latvia. On Shadow Day, students will be able to meet the commander's agenda and the NATO fighting group in Ādaži. 

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Krustabaznīcas 9

NBS komandieris

Nacionālo bruņoto spēku komandieris nodrošina Nacionālo bruņoto spēku vienību nepārtrauktu vadību, uzdevumu plānošanu un to izpildes kontroli. Bruņoto spēku galvenie uzdevumi ir nodrošināt valsts sauszemes, jūras un gaisa teritorijas aizsardzību, piedalīties starptautiskajās operācijās, nodrošināt personālsastāva apmācību un piedalīties valsts apdraudējuma situāciju novēršanā. Ēnu dienā skolēni varēs iepazīties ar NBS komandiera dienas kārtību un apmeklēt kādu no Nacionālo bruņoto spēku vienībām.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Krustabaznicas iela 9

Ekskursijas

Dodies ekskursijā uz Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem!

Interaktīva un audiovizuāla Nacionālo bruņoto spēku prezentācija, kurā gida lomā iejutīsies paši karavīri, ekskursijas dalībniekus aizvedot uz Sauszemes spēku Mehanizēto kājnieku brigādi, Jūras spēkiem, Gaisa spēkiem, Nacionālo aizsardzības akadēmiju un Speciālo uzdevumu vienību.

Adrese: Tiešsaistē platformā "Cisco Webex Meetings". Ekskursijai var pieteikties, sūtot e-pastu uz sandra.brale@mil.lv vai zvanot uz tālruņa numuru 29295730

Pieejamais laiks: 31. martā no plkst.15.00. līdz 16.20

Dalībnieku skaits: Min 25 Max 150

Ekskursija pieejama: 10.-12. klases skolēniem, profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem

Ekskursijas valoda: lv

Sagaidāmais rezultāts: Lieliska iespēja skolēniem gūt ieskatu un saņemt atbildes par valsts aizsardzību, karavīra profesijas ikdienu, plašo un daudzveidīgo specialitāšu klāstu, ko piedāvā Nacionālie bruņotie spēki, kā arī studijām Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Prezentāciju atklās Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālleitnants Leonīds Kalniņš,

Veids, kādā tiks nodrošināts sagaidāmais rezultāts: Interaktīva prezentācija tiešsaistē, kurā piedalīsies īpašie viesi no Nacionālās aizsardzības akadēmijas, Sauszemes spēku Mehanizētās kājnieku brigādes, Jūras spēkiem, Gaisa spēkiem un Speciālo uzdevumu vienības.