Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Talsu novada pašvaldība
Kareivju iela 7, Talsi
PAR UZŅĒMUMU
Talsu novada pašvaldības administrācija, iestādes un kapitālsabiedrības
NOZARE
Pašvaldība
PAPILDUS

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Talsu Tautas nama pasākumu producents

Būs iespēja iepazīties ar Talsu Tautas nama pasākumu organizēšanu un norisi. Būs iespējams ēnot Talsu Tautas nama pasākumu producentus. 

Minimālais vecums: 6

Vietu skaits: 2

Priekšsēdētāja

Novada pārstāvēšana un vadīšana, lēmumu pieņemšana, lēmumu saskaņošana ar padotajiem, jautājumu ierosināšana domes sēdēm, deputātu koordinēšana, iesniegumu sagatavošana izskatīšanai domes sēdēs, saistošu rīkojumu došana vietniekiem, Domes vārdā izdod pilnvaras, paraksta līgumus un citus dokumentus.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 1

Izpilddirektors

Komandas darba organizēšana, kontrolēšana un vadīšana, rīkojumu došana pašvaldības iestādēm, saskaņojot ar domes priekšsēdētāju, pieņem darbā un atlaiž darbiniekus, teritorijas attīstības organizēšana, domes saistošo noteikumu un aktu izpildes organizēšana.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 1

Talsu novada pašvaldības policijas priekšnieka vietniece

Ēnojot Talsu novada pašvaldības policijas priekšnieka vietnieci būs iespējams iepazīt pašvaldības policijas ikdienas darbu un rast atbildes uz visiem interesējošajiem jautājumiem.

Minimālais vecums: 6

Vietu skaits: 2

Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja

Būs iespēja ēnot finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāju, kā arī novērot citu nodaļas darbinieku darbu. 

Minimālais vecums: 6

Vietu skaits: 2

Lietvedis

Dokumentu pārvaldības nodaļā varēs iepazīties ar klientu apkalpošanas procesu pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, ar dokumentu projektu izstrādi, ar darbu elektroniskā dokumentu vadības sistēmā, ar arhivēšanas procesu.

Minimālais vecums: 6

Vietu skaits: 1

Uzņēmējdarbības speciālists

Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļā būs iespējams ēnot uzņēmējdarbības speciālistu. 

Minimālais vecums: 6

Vietu skaits: 1

Teritorijas plānotājs

Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļā būs iespējams ēnot teritoriju plānotāja amatu. 

Minimālais vecums: 6

Vietu skaits: 1

Attīstības plānošanas nodaļa, projektu vadītāji

Mūsu nodaļas atbildībā ir novada attīstības jautājumu risināšana un projekti, kuru lielāko daļu sastāda dažādu objektu būvniecība. Būs iespēja apskatīt kā notiek projektu rakstīšana, attīstības veicināšana.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Ēku pārvaldības celtniecības speciālists

Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļā būs iespēja ēnot ēku pārvaldības daļas celtniecības speciālistu. 

Minimālais vecums: 6

Vietu skaits: 1

Būvvaldes vadītājs

Organizēt un vadīt būvvaldes darbu, būvniecības stratēģijas izstrādāšana, realizācija, kontrole pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Jurists

Juridiskajā nodaļā varēs iepazīties ar pašvaldības jurista amata pienākumiem, sekot līdzi saistošo noteikumu izstrādāšanai, iepirkumu speciālista darbam, darbam ar līgumiem u.c.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 3

Adrese: Kareivju iela 7, Talsi

Nekustamo īpašumu nodokļu administrators

Īpašumu un vides aizsardzības nodaļā būs iespēja ēnot nekustamo īpašumu nodokļu administratorus, kas rūpējas par nekustamajiem īpašumiem novadā. 

Minimālais vecums: 6

Vietu skaits: 1

Vides speciālists

Īpašumu un vides aizsardzības nodaļā būs iespēja ēnot vides speciālistu, kurš īsteno vides jautājumu risināšanu, projektu vadību, kā arī vides piesārņojuma jautājumus. 

Minimālais vecums: 6

Vietu skaits: 1

Izglītības pārvaldes vadītājs

Iespēja iepazīties ar Talsu novada izglītības pārvaldes nodaļas darbu. Izglītības pārvaldē būs iespējams ēnot pārvaldes vadītāju Uldi Katlapu, kā arī novērot pārejos izglītības pārvaldes darbiniekus.

Minimālais vecums: 6

Vietu skaits: 1

Informācijas sistēmu administrators

IT nodaļā varēs iepazīties ar pašvaldības informācijas sistēmas administratora amata pienākumiem, sekot līdzi darbinieku atbalsta sniegšanai IT jautājumos, ieskatīties uzraugošo sistēmu arhitektūrā.

Minimālais vecums: 6

Vietu skaits: 1

Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļas vadītāja

Pārvalda sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļu Talsu novada pašvaldībā, nodrošina komunikāciju starp iedzīvotājiem un pašvaldību, izstrādā komunikācijas un mediju stratēģiju, gatavot bukletus, avīzes, mājas lapas un sociālo tīklu satura veidošana.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 1

Ekskursijas