Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts
Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts Dzērbenes iela 27 Rīga LV-1006
PAR UZŅĒMUMU
Koksnes ķīmijas institūta misija ir zinātniski pamatotu, videi draudzīgu mazatkritumu tehnoloģiju izstrāde konkurētspējīgu materiālu un produktu ieguvei no koksnes un citas biomasas. Mūsu vīzija – uz zināšanām balstīta ilgtspējīga Latvijas koksnes resursu izmantošana ekonomiskam, sociālam un ekoloģiskam labumam.
NOZARE
Pārējo pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana dabaszinātnēs un inženierzinātnēs
PAPILDUS

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Lignīna ķīmijas laboratorijas pētniece

Lignīna ķīmijas laboratorija nodarbojas ar lignīna - otras galvenās koksnes sastāvdaļas - pētījumiem. Ēnu dienā būs iespēja uzzināt, kas ir lignīns, un redzēt ar ko nodarbojas darbīgākā persona laboratorijā - laborants.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 1

Celulozes laboratorijas zinātniskā asistente

Celulozes laboratorija nodarbojas ar papīra izgatavošanas un otrreizējās pārstrādes pētījumiem, kā arī iegūst nanocelulozi - materiālu ar plašu pielietojumu.

Ēnu dienas ietvaros būs iespēja iepzīties ar zinātniskā asistenta/doktorantūras studenta/skolotāja dzīvi un eksistenci. 

Pārvietošanās pa Rīgu būs liela nepieciešamība.

Sākam 8 no rīta. Gaidīsim.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 1

Bioinženierijas laboratorijas vadošais pētnieks

Bioinženierijas laboratorija nodarbojas ar bioreaktoru un fermentacijas procesu inženierija, fermentācijas procesu modelēšanu un kontroli. Vadošā pētnieka kompetencē ietilpst progresīvu un uz modeli bāzētu metožu pielietošanai fermentācijas procesu ar piebarošanu optimizācijā un kontrolē. Procesa raksturlielumu (biomasas/substrāta koncentrācijas, elpošanas koeficients (RQ) u.c.) aprēķins tiešsaistes režīmā lietojot netiešās mērījumu un datu analīzes metodes.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 1

Lignīna ķīmijas laboratorijas pētnieks

Lignīna ķīmijas laboratorija nodarbojas ar lignīna - otras galvenās koksnes sastāvdaļas - pētījumiem.Ēnu dienā būs iespējams uzzināt, kāds izskatās lignīns un kur to izmanto.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 1

Ekskursijas

Nosaukums
Uzņēmums