Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Valsts robežsardzes Aviācijas pārvalde
Jaunsmilgas, Runtorta, Isnaudas pagasts, Ludzas novads
PAR UZŅĒMUMU
Valsts robežsardzes Aviācijas pārvalde
NOZARE
Valsts pārvalde
PAPILDUS

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Valsts robežsardzes Aviācijas pārvaldes helikoptera pilots/ inženieris

Veic sagatavošanos lidojumiem un lidojumus ar gaisa kuģi (helikopteri). Piedalās lidojumos, veicot valsts robežas apsekošanu no gaisa. Veic pēclidojuma savlaicīgu dokumentu aizpildīšanu, pēclidojuma analīzi u.c..

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Adrese: Jaunsmilgas, Runtorta, Isnaudas pagasts, Ludzas novads, LV - 5701

Valsts robežsardzes Aviācijas pārvaldes priekšnieka vietnieks (robežuzraudzības jautājumos)

Nodrošina pakļauto struktūrvienību vadību, uzdevumu izpildi un kontroli, vienotu Pārvaldes struktūrvienību darbu. Organizē robežuzraudzības statistikas apkopošanu un analīzi, kinoloģijas jomas uzdevumu izpildes vadību un kontroli. Nodrošina sadarbības plānu izstrādi, aktualizāciju un izpildi. Organizē un nodrošina Pārvaldes amatpersonu (darbinieku) profesionālo apmācību, kā arī amatpersonu (darbinieku) kvalifikācijas paaugstināšanu.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Jaunsmilgas, Runtorta, Isnaudas pagasts, Ludzas novads, LV-5701

Ekskursijas