Ēnu diena

Vērtējums:

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Valsts robežsardzes Aviācijas pārvalde
Jaunsmilgas, Runtorta, Isnaudas pagasts, Ludzas novads
PAR UZŅĒMUMU
Valsts robežsardzes Aviācijas pārvalde
NOZARE
Valsts pārvalde
PAPILDUS

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums
Reitings

Valsts robežsardzes Aviācijas pārvaldes gaisa kuģa tehniskās apkopes inženieris (avioniķis)

Veic Pārvaldes rīcībā esošo gaisa kuģu tehnisko apkopi un remontu, pārzina gaisa kuģu konstrukciju un tehnisko stāvokli, plāno gaisa kuģu tehnisko apkopi un remontus, tam nepieciešamo rezerves daļu pasūtīšanu, kā arī organizē tehniskajai apkopei un remontiem nepieciešamo darba tehnisko uzdevumu izstrādi u.c.

Valsts robežsardzes Aviācijas pārvaldes helikoptera pilots

Veic sagatavošanos lidojumiem un lidojumus ar gaisa kuģi (helikopteri). Piedalās lidojumos, veicot valsts robežas apsekošanu no gaisa. Veic pēclidojuma savlaicīgu dokumentu aizpildīšanu, pēclidojuma analīzi u.c..

Valsts robežsardzes Aviācijas pārvaldes inspektors (kinologs)

Pilda dienesta pienākumus, izmantojot speciāli apmācītu dienesta suni, nodrošina tā sagatavošanu nepieciešamajā līmenī, nodrošina dienesta suņa uzturēšanu un aprūpi u.tt.