Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs
Maskavas iela 165
PAR UZŅĒMUMU
VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" apkopo un apstrādā vides informāciju, veic vides monitoringu un informē sabiedrību par vides stāvokli, nodrošina zemes dzīļu fonda ģeoloģisko pārraudzību un zemes dzīļu racionālu izmantošanu, kā arī īsteno valsts politiku ģeoloģijas, meteoroloģijas, klimatoloģijas, gaisa kvalitātes un pārrobežu gaisa piesārņojuma ietekmes jomā.
NOZARE
Valsts pārvalde

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums
Reitings
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs

Ģeologs

Apvienotā vakance Ģeologs/Hidroģeologs.

Ģeologs - speciālistI, kas veic ģeoloģiskās informācijas apkopošanu un analīzi, izmantojot datu bāzes un Valsts ģeoloģijas fonda materiālus analogā un digitālā formātā. Darbs saistīts ar ģeoloģiskajām kartēm, derīgajiem izrakteņiem un krājumu aprēķiniem.

Hidroģeologs - speciālisti, kas izmantojot iegūtās zināšanas par ģeoloģiju, matemātiku un ķīmiju, risina problēmas, kas saistītas ar pazemes ūdeņu resursu kvalitāti un kvantitāti;

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs

Ķīmiķis analītiķis

Ķīmiķis analītiķis laboratorijā. Uzdevumi - izvēlēties testēšanas mērķim piemērotas vides paraugu sagatavošanas un hromatogrāfijas testēšanas metodes. Organizēt un veikt vides paraugu sagatavošanu un testēšanu, nodrošināt iekšējās kvalitātes kontroles un kvalitātes nodrošināšanas prasību, labas profesionālās prakses principu ievērošanu.

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs

Hidrologs

Hidrologs - speciālists, kas seko iekšzemes ūdeņu (upju, ezeru u.c. ūdenstilpju) vai arī jūru un okeānu stāvoklim (ūdens temperatūrai un līmenim, ledus apstākļiem u.c. parametriem), to pārmaiņām gan īsā laika periodā, prognozējot, piemēram, palu intensitāti pavasarī, gan arī ilgākā periodā, analizējot, piemēram, ūdens līmeņu izmaiņas ilgstošā laika periodā gan iekšzemes ūdenstilpēs, gan arī jūrā.

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs

Sinoptiķis

Sinoptiķis - speciālists, kas prognozē laika apstākļu izmaiņas gan īsākam laika periodam (tuvākajām stundām), gan arī garākam laika periodam (nedēļai vai pat mēnesim uz priekšu). Prognozējot bīstamus laika apstākļus, tiek sagatavoti brīdinājumi, piemēram, par vētrām, lietusgāzēm vai sniegputeņiem, stipru salu vai karstumu u.c. laika parādībām.

Ekskursijas

Nosaukums
Uzņēmums