Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
LR Valsts Kontrole
Skanstes iela 50, Rīga
PAR UZŅĒMUMU
Latvijas Republikas Valsts kontrole ir neatkarīga un moderna valsts institūcija, kas uzrauga nodokļu maksātāju naudas izmantošanas tiesiskumu un ekonomisko efektivitāti.
NOZARE
Valsts pārvalde

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Personāla projektu vadītājs

Personāla projektu vadītājs  Valsts kontrolē atbild par personāla atlasi, darbinieku novērtēšanu, apmacību koordinēšanu. Ja interesē personāla vadības joma, aicinām pieteikties uz ēnu dienu, kur pastāstīsim par personāla projektu vadītāja ikdienu, kā notiek darba intervija un kā pareizi tādā uzvesties, kā notiek darbinieku vērtēšana, ko mācās revidenti,   neformāla un draudzīgā gaisotnē varēsi uzdot sev interesējošus jautājumus un aprunāties par dažādām nozares aktualitātēm.

Iepazīsimies ar Valsts kontroles lomu un uzdevumiem, darba principiem un atbildību.

Kādu profesiju pārstāvji strādā Valsts kontrolē un kādi ir viņu pienākumi un izaugsmes iespējas?

Minimālais vecums: 17

Vietu skaits: 1

Adrese: Skanstes iela 50,

Valsts revidents/Valsts revidents jurists

Mēs esam, lai veicinātu atbildīgu nodokļu maksātāju naudas izlietojumu, atklātu lēmumu pieņemšanu un valsts pārvaldes darba kvalitāti

Valsts revidents jurists veic revīzijas un normatīvo aktu analīzi atbilstoši Valsts kontroles likumam, starptautiskajiem revīzijas standartiem un publiskā sektora grāmatvedības standartiem, un sniedz juridiska rakstura atbalstu revizijas procesā.

Valsts revidenti arī vērtē finanšu uzskaites atbilstību normatīvajiem aktiem, finanšu izlietojumu.

Tu uzzināsi:

- par Valsts kontroles lomu un uzdevumiem, darba principiem un atbildību.

 - kādas zināšanas, prasmes un iemaņas nepieciešamas revidenta darbā

- kāda ir revidenta ikdiena

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 4

Adrese: Skanstes iela 50

Ekskursijas

Saruna ar revidentu, kā padarīt mūsu valsti labāku

Platformā Zoom vai Team tiešsaistes lekcija, interaktīvās prezentācijas, diskusijas, situāciju analīze

Adrese: Tiešsaistē platformā Team vai Zoom. Skolas tiešsaistes lekcijai var pieteikties, skolotājam zvanot 67017528 vai sūtot uz e-pastu personals@lrvk.gov.lv

Pieejamais laiks: Darba dienās no pulksten 9.00 līdz 16.00 (iepriekš saskaņojot laiku), sākot ar 12.05.2021.

Dalībnieku skaits: Min 3 Max 25

Ekskursija pieejama: 10.-12. klases skolēniem, profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem

Ekskursijas valoda: lv

Sagaidāmais rezultāts: Aicinām pieteikties skolēnus un studentus tiešsaistes ekskursijai Valsts kontrolē. Virtuālās ekskursijas laikā varēs uzzināt, kādus pienākumus ikdienā veic revidenti, kādi ir revidenta profesijas izaicinājumi un kā tiek pārbaudīts, vai rīcība ar valsts finanšu līdzekļiem un mantu ir tiesiska, pareiza, lietderīga un atbilst sabiedrības interesēm

Veids, kādā tiks nodrošināts sagaidāmais rezultāts: Virtuālās ekskursijas mērķis ir izglītot jauniešus par Valsts kontroles darbu, radīt izpratni par valsts audita iestādes galvenajiem mērķiem un skaidrot jauniešiem, cik svarīgi ir gādāt par to, lai valsts līdzekļi tiktu saimnieciski, lietderīgi un efektīvi pārvaldīti.