Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Novikontas Jūras koledža
Duntes iela 17a 2st.
PAR UZŅĒMUMU
No 2010. gada Novikontas kļuva par jūras koledžu un no 2012. gada uzsāka divu pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu realizāciju – „Kuģa vadītājs” un „Kuģa mehāniķis”, kas uz šo brīdi ir Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas akreditēti. #Profesija Jūrnieks
NOZARE
Augstākā izglītība, kas nav akadēmiskā

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Alpīnists

Novikontas Energy ir mācību centrs, kas fokusējas uz darbinieku apmācību, kuri strādā vai vēlas pievienoties enerģētikas sektoram. Mēs sagatavojam jomas profesionāļus visiem aspektiem enerģijas sektorā sākot no darbošanās ar atjaunojamiem avotiem kā vēja turbīnas līdz neatjaunojamiem avotiem, piemēram, naftas un gāzes ieguvei. Novikontas piedāvā saviem klientiem Global Wind Organization (GWO), Industrial Rope Access Trade Association (IRATA) and Offshore Petroleum Industry Training Organization (OPITO) akreditētus kursus. #Naftasplatformas #Vējaturbīnas #Jūra #Priofesija #Amats #Labiatalgotsdarbs #Enerģija #Enerģijassektors #Novikontas #Nafta #Gāze #Alpīnists

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Duntes iela 17a

Kuģu mehāniķis

Kuģa mehāniķa galvenais uzdevums ir nodrošināt nepārtrauktu un drošu kuģa mehānismu darbību, uzraugot tos un vajadzības gadījumā – remontējot. Kuģa mehāniķa pamatdarbs ir periodiska aprīkojuma, galveno un palīgmehānismu stāvokļa novērtēšana, sistēmas uzraudzība, tās un mehānismu uzturēšana kārtībā. Mehāniķi mācās laicīgi pamanīt pat mazākās problēmas kuģa mehānismu darbībā un laicīgi un profesionāli tās novērst. Tāpat kuģa mehāniķis, cītīgi sekojot noteiktajām instrukcijām, ikdienā aizpilda tehniskos dokumentus un atskaites, bet avārijas situācijās nekavējoties rīkojas atbilstoši drošības noteikumiem, rūpējoties par savu, savas komandas biedru un pasažieru drošību. #Profesija #Jūrnieks #Jūra #Kuģis #Mehāniķis #Kuģamehāniķis

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Duntes iela 17a

Kapteinis

Kuģa kapteinis atbild par navigāciju, veic dažādas darbības, kas sekmē drošu kuģošanu. Kuģa kapteinis ir tā persona, kura izdod rīkojumus, komandē apkalpi uz kuģa. Kapteinim ir dažādi pienākumi, kā arī plašs spektrs ar tiesībām, kuras viņš var veikt uz kuģa, piemēram, nodrošināt kuģa iekraušanu, izkraušanu. #Profesija #Jūrnieks #Jūra #Kapteinis #Kuģis

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Duntes iela 17a

Alpīnists

Novikontas Energy ir mācību centrs, kas fokusējas uz darbinieku apmācību, kuri strādā vai vēlas pievienoties enerģētikas sektoram. Mēs sagatavojam jomas profesionāļus visiem aspektiem enerģijas sektorā sākot no darbošanās ar atjaunojamiem avotiem kā vēja turbīnas līdz neatjaunojamiem avotiem, piemēram, naftas un gāzes ieguvei. Novikontas piedāvā saviem klientiem Global Wind Organization (GWO), Industrial Rope Access Trade Association (IRATA) and Offshore Petroleum Industry Training Organization (OPITO) akreditētus kursus. #Naftasplatformas #Vējaturbīnas #Jūra #Priofesija #Amats #Labiatalgotsdarbs #Enerģija #Enerģijassektors #Novikontas #Nafta #Gāze #Alpīnists

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 1

Adrese: Duntes iela 17A

Kuģa elektromehāniķis

Kuģa elektromehāniķis ir profesija, kurā nepieciešama tehniska domāšana. Šīs profesijas pārstāvis ir atbildīgs par kuģa elektronisko sistēmu ekspluatāciju. Kuģa elektromehāniķis veic elektriskā apkojuma apskati, nodrošina to, lai visas sistēmas veiktu darbu pienācīgi, ja nepieciešams veic tehnisko daļu apkopi, kā arī remontu. Šajā profesijā persona arī vada citus darbiniekus, kā arī rūpējas par to lai tiktu ievēroti visi drošības standarti mašīntelpā. #Profesija #Jūrnieks #Elektromehāniķis #Mehāniķis #Kuģis #Jūra

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 1

Adrese: Duntes iela 17A

Kuģa vadītājs

Kuģu vadītāja profesijas pārstāvis ir speciālists, kurš atbild par kuģa vadīšanu, navigāciju, komandas darba uzraudzību un vadīšanu, un, protams – par kravas un savu komandas biedru drošību. Atkarībā no ieņemamās pakāpes kuģa vadītāju pienākumi var atšķirties, taču viņiem vienmēr jābūt gataviem izveidot kuģa ceļa maršrutu, sekot tam, vadot kuģi, vadīt kravas iekraušanas un izkraušanas operācijas, sagatavot kuģi reisam. Tāpat kuģa vadītāji rūpējas par ekipāžas biedru, paša kuģa un pārvedamās kravas drošību, organizē un kontrolē darbu uz kuģa un rūpējas par ekoloģiskā piesārņojuma maksimālu mazināšanu. #Profesija #Jūrnieks #Jūra #Kuģis #Kuģavadītājs

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 1

Adrese: Duntes iela 17A

Kuģa vadītājs

Kuģu vadītāja profesijas pārstāvis ir speciālists, kurš atbild par kuģa vadīšanu, navigāciju, komandas darba uzraudzību un vadīšanu, un, protams – par kravas un savu komandas biedru drošību. Atkarībā no ieņemamās pakāpes kuģa vadītāju pienākumi var atšķirties, taču viņiem vienmēr jābūt gataviem izveidot kuģa ceļa maršrutu, sekot tam, vadot kuģi, vadīt kravas iekraušanas un izkraušanas operācijas, sagatavot kuģi reisam. Tāpat kuģa vadītāji rūpējas par ekipāžas biedru, paša kuģa un pārvedamās kravas drošību, organizē un kontrolē darbu uz kuģa un rūpējas par ekoloģiskā piesārņojuma maksimālu mazināšanu. #Profesija #Jūrnieks #Jūra #Kuģis #Kuģavadītājs

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 1

Adrese: Duntes iela 17A

Kapteinis

Kuģa kapteinis atbild par navigāciju, veic dažādas darbības, kas sekmē drošu kuģošanu. Kuģa kapteinis ir tā persona, kura izdod rīkojumus, komandē apkalpi uz kuģa. Kapteinim ir dažādi pienākumi, kā arī plašs spektrs ar tiesībām, kuras viņš var veikt uz kuģa, piemēram, nodrošināt kuģa iekraušanu, izkraušanu. #Profesija #Jūrnieks #Kapteinis #Kuģis

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Duntes iela 17a, Rīga

Kapteinis

Kuģa kapteinis atbild par navigāciju, veic dažādas darbības, kas sekmē drošu kuģošanu. Kuģa kapteinis ir tā persona, kura izdod rīkojumus, komandē apkalpi uz kuģa. Kapteinim ir dažādi pienākumi, kā arī plašs spektrs ar tiesībām, kuras viņš var veikt uz kuģa, piemēram, nodrošināt kuģa iekraušanu, izkraušanu. #Profesija #Jūrnieks #Kapteinis #Kuģis 

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 1

Adrese: Duntes iela 17a, Rīga

Kapteinis

Kuģa kapteinis atbild par navigāciju, veic dažādas darbības, kas sekmē drošu kuģošanu. Kuģa kapteinis ir tā persona, kura izdod rīkojumus, komandē apkalpi uz kuģa. Kapteinim ir dažādi pienākumi, kā arī plašs spektrs ar tiesībām, kuras viņš var veikt uz kuģa, piemēram, nodrošināt kuģa iekraušanu, izkraušanu. #Profesija #Jūrnieks #Jūra #Kuģis #Kapteinis 

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 1

Adrese: Duntes iela 17a, Rīga

Kapteinis

Kuģa kapteinis atbild par navigāciju, veic dažādas darbības, kas sekmē drošu kuģošanu. Kuģa kapteinis ir tā persona, kura izdod rīkojumus, komandē apkalpi uz kuģa. Kapteinim ir dažādi pienākumi, kā arī plašs spektrs ar tiesībām, kuras viņš var veikt uz kuģa, piemēram, nodrošināt kuģa iekraušanu, izkraušanu. #Profesija #Jūrnieks #Jūra #Kapteinis #Kuģis 

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 1

Adrese: Duntes iela 17a

Kapteinis

Kuģa kapteinis atbild par navigāciju, veic dažādas darbības, kas sekmē drošu kuģošanu. Kuģa kapteinis ir tā persona, kura izdod rīkojumus, komandē apkalpi uz kuģa. Kapteinim ir dažādi pienākumi, kā arī plašs spektrs ar tiesībām, kuras viņš var veikt uz kuģa, piemēram, nodrošināt kuģa iekraušanu, izkraušanu. #Profesija #Jūrnieks #Kapteinis #Kuģis #Jūra

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 1

Adrese: Duntes iela 17a

Kapteinis

Kuģa kapteinis atbild par navigāciju, veic dažādas darbības, kas sekmē drošu kuģošanu. Kuģa kapteinis ir tā persona, kura izdod rīkojumus, komandē apkalpi uz kuģa. Kapteinim ir dažādi pienākumi, kā arī plašs spektrs ar tiesībām, kuras viņš var veikt uz kuģa, piemēram, nodrošināt kuģa iekraušanu, izkraušanu. #Profesija #Jūrnieks #Kapteinis #Jūra #Kuģis

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 1

Adrese: Duntes iela 17a, Rīga

Kuģa Elektromehāniķis

Kuģa elektromehāniķis ir profesija, kurā nepieciešama tehniska domāšana. Šīs profesijas pārstāvis ir atbildīgs par kuģa elektronisko sistēmu ekspluatāciju. Kuģa elektromehāniķis veic elektriskā apkojuma apskati, nodrošina to, lai visas sistēmas veiktu darbu pienācīgi, ja nepieciešams veic tehnisko daļu apkopi, kā arī remontu. Šajā profesijā persona arī vada citus darbiniekus, kā arī rūpējas par to lai tiktu ievēroti visi drošības standarti mašīntelpā. #Profesija #Jūrnieks #Elektromehāniķis #Mehāniķis #Kuģis #Jūra

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Duntes iela 17a, Rīga

Kapteinis

Kuģa kapteinis atbild par navigāciju, veic dažādas darbības, kas sekmē drošu kuģošanu. Kuģa kapteinis ir tā persona, kura izdod rīkojumus, komandē apkalpi uz kuģa. Kapteinim ir dažādi pienākumi, kā arī plašs spektrs ar tiesībām, kuras viņš var veikt uz kuģa, piemēram, nodrošināt kuģa iekraušanu, izkraušanu. #Profesija #Jūrnieks #Kapteinis #Jūra #Kuģis

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Duntes iela 17a, Rīga

Kapteinis

Kuģa kapteinis atbild par navigāciju, veic dažādas darbības, kas sekmē drošu kuģošanu. Kuģa kapteinis ir tā persona, kura izdod rīkojumus, komandē apkalpi uz kuģa. Kapteinim ir dažādi pienākumi, kā arī plašs spektrs ar tiesībām, kuras viņš var veikt uz kuģa, piemēram, nodrošināt kuģa iekraušanu, izkraušanu. #Profesija #Jūrnieks #Kapteinis #Kuģis #Jūra

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Duntes iela 17a

Kapteinis

Kuģa kapteinis atbild par navigāciju, veic dažādas darbības, kas sekmē drošu kuģošanu. Kuģa kapteinis ir tā persona, kura izdod rīkojumus, komandē apkalpi uz kuģa. Kapteinim ir dažādi pienākumi, kā arī plašs spektrs ar tiesībām, kuras viņš var veikt uz kuģa, piemēram, nodrošināt kuģa iekraušanu, izkraušanu. #Profesija #Jūrnieks #Kuģis #Jūra #Kapteinis

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Duntes iela 17a, Rīga

Kapteinis

Kuģa kapteinis atbild par navigāciju, veic dažādas darbības, kas sekmē drošu kuģošanu. Kuģa kapteinis ir tā persona, kura izdod rīkojumus, komandē apkalpi uz kuģa. Kapteinim ir dažādi pienākumi, kā arī plašs spektrs ar tiesībām, kuras viņš var veikt uz kuģa, piemēram, nodrošināt kuģa iekraušanu, izkraušanu. #Profesija #Jūrnieks #Jūra #Kapteinis #Kuģis

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Duntes iela 17a, Rīga

Kuģu elektroautomātikas Inženieris

No 2010. gada Novikontas kļuva par jūras koledžu un no 2012. gada uzsāka divu pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu realizāciju – „Kuģa vadītājs” un „Kuģa mehāniķis”, kas uz šo brīdi ir Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas akreditēti. #Profesija #Jūrnieks #Kuģis #Inženieris #Jūra #Elektroautomātika 

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Duntes iela 17a, Rīga

Kuģu mehāniķis

Kuģa mehāniķa galvenais uzdevums ir nodrošināt nepārtrauktu un drošu kuģa mehānismu darbību, uzraugot tos un vajadzības gadījumā – remontējot. Kuģa mehāniķa pamatdarbs ir periodiska aprīkojuma, galveno un palīgmehānismu stāvokļa novērtēšana, sistēmas uzraudzība, tās un mehānismu uzturēšana kārtībā. Mehāniķi mācās laicīgi pamanīt pat mazākās problēmas kuģa mehānismu darbībā un laicīgi un profesionāli tās novērst. Tāpat kuģa mehāniķis, cītīgi sekojot noteiktajām instrukcijām, ikdienā aizpilda tehniskos dokumentus un atskaites, bet avārijas situācijās nekavējoties rīkojas atbilstoši drošības noteikumiem, rūpējoties par savu, savas komandas biedru un pasažieru drošību. #Profesija #Jūrnieks #Jūra #Kuģis #Mehāniķis #Kuģamehāniķis

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Duntes iela 17a

Alpīnists

Novikontas Energy ir mācību centrs, kas fokusējas uz darbinieku apmācību, kuri strādā vai vēlas pievienoties enerģētikas sektoram. Mēs sagatavojam jomas profesionāļus visiem aspektiem enerģijas sektorā sākot no darbošanās ar atjaunojamiem avotiem kā vēja turbīnas līdz neatjaunojamiem avotiem, piemēram, naftas un gāzes ieguvei. Novikontas piedāvā saviem klientiem Global Wind Organization (GWO), Industrial Rope Access Trade Association (IRATA) and Offshore Petroleum Industry Training Organization (OPITO) akreditētus kursus. #Naftasplatformas #Vējaturbīnas #Jūra #Priofesija #Amats #Labiatalgotsdarbs #Enerģija #Enerģijassektors #Novikontas #Nafta #Gāze #Alpīnists

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Duntes iela 17a, Rīga

Kuģa elektromehāniķis

Kuģa elektromehāniķis ir profesija, kurā nepieciešama tehniska domāšana. Šīs profesijas pārstāvis ir atbildīgs par kuģa elektronisko sistēmu ekspluatāciju. Kuģa elektromehāniķis veic elektriskā apkojuma apskati, nodrošina to, lai visas sistēmas veiktu darbu pienācīgi, ja nepieciešams veic tehnisko daļu apkopi, kā arī remontu. Šajā profesijā persona arī vada citus darbiniekus, kā arī rūpējas par to lai tiktu ievēroti visi drošības standarti mašīntelpā. #Profesija #Jūrnieks #Jūra #Kuģis #Elektromehāniķis #Mehāniķis #Kuģaelektromehāniķis

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Duntes iela 17a, Rīga

Kuģa vadītājs

Kuģu vadītāja profesijas pārstāvis ir speciālists, kurš atbild par kuģa vadīšanu, navigāciju, komandas darba uzraudzību un vadīšanu, un, protams – par kravas un savu komandas biedru drošību. Atkarībā no ieņemamās pakāpes kuģa vadītāju pienākumi var atšķirties, taču viņiem vienmēr jābūt gataviem izveidot kuģa ceļa maršrutu, sekot tam, vadot kuģi, vadīt kravas iekraušanas un izkraušanas operācijas, sagatavot kuģi reisam. Tāpat kuģa vadītāji rūpējas par ekipāžas biedru, paša kuģa un pārvedamās kravas drošību, organizē un kontrolē darbu uz kuģa un rūpējas par ekoloģiskā piesārņojuma maksimālu mazināšanu. #Profesija #Jūrnieks #Jūra #Kuģis #Kuģavadītājs

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Duntes iela 17a, Rīga

Jūrnieks

Novikontas apmāca potenciālos jūrniekus - kuģa vadītājus un kuģa mehāniķus. Jaunie jūrnieki apvienojot teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas kļūst par jomas profesionāļiem. Jūrniecībā ir vairākas pozīcijas, kuras ir iespēja strādāt līdz jūrnieks var pēc vairākiem gadiem no matroža vai motorista amata izaugt par kapteini vai vecāko mehāniķi. #Profesija #Jūrnieks #Kuģis #Jūra #Kuģavadītājs #Kuģamehāniķis #Amats #Matrozis #Motorists #Kapteinis #Mehāniķis #Vecākaismehāniķis

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Duntes iela 17a, Rīga

Ekskursijas

Jūras Ceļojums

Izbraukt ar Virtuālu kuģi un izmeģināt sevi kapteiņa lomā, stūrēt kūgi ārā no ostas, Gūt priekštatu par glābšanas līdzekliem un pielietot tos, Izprast jūras profesijas darbu un tas specifiku.Iepazīties ar lielāko Jūras Tēātri un izjust jūras stihijas spēku

Adrese: Duntes 17a, Rīga

Pieejamais laiks: Kontaktejaties sarunāsim 28352035

Dalībnieku skaits: Min 1 Max 50

Ekskursija pieejama: 5.-9. klases skolēniem, 10.-12. klases skolēniem, profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem

Ekskursijas valoda: lv

Sagaidāmais rezultāts: Apmeklēt un iepazīties pasaules mēroga Jūras Simulātoru, Izmeģināt sevi ka jūrasbraucēju! Iegūt informāciju par jūras profesijām un karjeras iespējām.

Veids, kādā tiks nodrošināts sagaidāmais rezultāts: Apmeklēsim simulatorus un laboratorijas iepazīsimies ar jūrnieku mācibu vidi.

Skats no Augstuma (Industriālais Alpinisms)

Virvju Sagatavošana un Mezglu siešana, Ekipējums un darba drošība

Adrese: Duntes iela 17a Rīga

Pieejamais laiks: Sazināsimies un sarunāsim t. 28352035

Dalībnieku skaits: Min 1 Max 15

Ekskursija pieejama: 5.-9. klases skolēniem, 10.-12. klases skolēniem, profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem

Ekskursijas valoda: lv

Sagaidāmais rezultāts: Apmeklēt un iepazīties pasaules mēroga Virvju un Konstrukciju Simulātoru! Iegūt informāciju par profesijām un karjeras iespējām.

Veids, kādā tiks nodrošināts sagaidāmais rezultāts: Apmeklēsim Simulātoru un Kāpelēsim caur un pa metāl konstrukcijām