Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Smiltenes novada dome
Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729
PAR UZŅĒMUMU
Latvijas Republikas administratīvi teritoriālās reformas laikā 2009.gada 1.jūlijā tika izveidots Smiltenes novads apvienojot Smiltenes pilsētu un 8 apkārtējos pagastus - Smiltenes, Blomes, Brantu, Launkalnes, Variņu, Palsmanes, Grundzāles un Bilskas pagasts)
NOZARE
Pašvaldība
PAPILDUS

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Smiltenes novada Kultūras centra noformēšanas māksliniece

Galvenais uzdevums - Izstrādā un veido kopējo māksliniecisko tēlu un dizainu Smiltenes novada Kultūras centra rīkotajiem pasākumiem, atbilstoši to koncepcijai un nodrošināt to tehnisko risinājumu, sadarbojoties ar pasākuma māksliniecisko vadītāju vai pasākuma režisoru.

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 2

Adrese: Gaujas iela 1, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729

Projektu vadītājs

Smiltenes novada domes projektu vadītāji koordinē un/vai vada projektus vai programmas, kuros piedalās novada pašvaldība, veic projektu ideju, sagatavoto un realziētu projektu uzskaiti, koordinē projektu ieviešanu. Piedalās novada attīstības un plānošanas procesos. 

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 1

Adrese: Dārza iela 3, Smiltene.

Smiltenes novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

Smiltenes novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja plāno un organizē nodaļas darbu,  koordinē un/vai vada projektus vai programmas, kuros piedalās novada pašvaldība, veic projektu ideju, sagatavoto un realziētu projektu uzskaiti, koordinē projektu ieviešanu. Piedalās novada attīstības un plānošanas procesos. 

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 1

Adrese: Dārza iela 3, Smiltene

Smiltenes novada Kultūras centra vadītāja

Smiltenes novada Kultūras centrs atbild par pasākumu rīkošanu Smiltenes novadā, piedāvājot apmeklētajiem kultūras pasākumus gan ar vietējo mākslinieku un kolektīvu, gan Latvijā pazīstamu mākslinieku uzstāšanos. 

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 2

Adrese: Gaujas iela 1, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729

Skaņu un gaismas operators

Atbild par skaņu un gaismas aparatūru un tehnisko nodrošinājumu Smiltenes pilsētas Kultūras centra pasākumos (skaņošana, gaismošana).  

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 2

Adrese: Gaujas iela 1, Smiltenes, Smiltenes novads

Personāla speciālists

Smiltenes novada domes personāla speciālists kārto personāla lietvedību, veic personāla atlases procesu, organizē jauno darbinieku ievadīšanu uzņēmuma dzīvē, organizē personāla apmācības, piedalās personāla darba izpildes novērtēšanā. 

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 1

Adrese: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads

Smiltenes novada domes Kancelejas nodaļas vadītāja

Kancelejas nodaļas vadītāja atbild par domes un administrācijas lietvedības organizēšanu un kārtošanu atbilstoši normatīvajiem aktiem.  Nodrošina dokumentu aprites sistēmas kontroli un domes pieņemto Saistošo noteikumu stāšanos spēkā. Vada un organizē Kancelejas nodaļas darbu. 

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 1

Adrese: Dārza iela 3, Smiltene

Nekustamā īpašuma speciālists

Nekustamo īpašumu nodaļa atbild par darbībām ar visiem Smiltenes novada teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem - to nomāšanu, pārdošanu u.c. procesiem.

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 2

Adrese: Dārza iela 11, Smiltene

Tautas lietišķās mākslas studijas "Smiltene" vadītāja

Tautas lietišķās mākslas studijā „Smiltene” var iemācīties latvju rakstus, novērtēt roku darbu, iepazīt auduma burvību. 

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 2

Adrese: Mēru muiža, Mēri, Bilskas pagasts

Tūrisma informācijas centra speciālists

Tūrisma informācijas centrs (TIC) nodrošina informācijas par tūrisma iespējām Smiltenes novadā un Latvijā pieejamību vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem, pārstāv Smiltenes novadu nacionāla un starptautiska mēroga tūrisma izstādēs, izstrādā tūrisma maršrutus. Smiltenes novada TIC vadītājs vada TIC darbu, koordinē dažādu projektu īstenošanu un sadarbību ar citu novadu TIC. 

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 2

Adrese: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads,

Smiltenes novada domes Sabiedrisko attiecību speciāliste

Sabiedrisko attiecību speciāliste ir Kancelejas nodaļas sastāvā. Atbild par pašvaldības ikmēneša informatīvā izdevuma sagatavošanu, pašvaldības mājas lapu un sociālo tīklu kontiem, novada prezentmateriāliem u.c.

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 2

Adrese: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729

IT nodaļas vadītājs

IT nodaļa atbild par informācijas sistēmu un tehnoloģiju darbību Smiltenes novada pašvaldībā, gādājot, lai speciālistiem nepieciešamās ierīces strādā bez problēmām.

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 1

Adrese: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729

Ekskursijas

Nosaukums
Uzņēmums