Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Smiltenes piens
Mūrnieku iela 2, Smiltene, Smiltenes novads un Cēsu iela 8, Blome, Smiltenes novads
PAR UZŅĒMUMU
A/s "Smiltenes piens" ir latvisks uzņēmums, kurš atrodas Smiltenē. Uzņēmums ir piektais lielākais piena pārstrādātājs un trešais lielākais puscieto sieru ražotājs Latvijā. Smiltenes piens ir izstrādājis inovatīvus un jaunus produktus. Uzņēmumā neizmanto konservantus, mākslīgas piedevas un piena pulveri.  Visa piena pārstrādes cikla kontrole: sagāde, pārstrāde, ražošana un realizācija.  Ieviesta un veiksmīgi darbojas HACCP – pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēma.  Darbojas ISO 9001:2008 kvalitātes vadības sistēma.  Ir tiesības lietot kvalitātes zīmi “Zaļā karotīte – kvalitatīvs produkts Kā tradicionāls uzņēmums ar dziļām saknēm dzimtajā zemē, A/S „Smiltenes piens” apzinās labu darbu nozīmi valsts un savas pilsētas attīstībā, sabiedrības saliedētībā un personības izaugsmē. Tāpēc uzņēmums regulāri un ar prieku palīdz tiem, kam palīdzība nepieciešama.
NOZARE
Piena pārstrāde un siera ražošana

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Grāmatvedis

Grāmatvedības datu un dokumentu apkopošana, apstrāde, uzglabāšana un kontrole atbilstoši uzņēmuma grāmatvedības politikai; Krājumu uzskaite, kontrole, analīze, grāmatvedības datu ievadīšana grāmatvedības uzskaites sistēmā (ienākošo rēķinu ievadīšana, to apstrāde, norēķinu veikšana, izlietotā izejmateriālu datu uzskaite, pārbaude, analīze); Atskaišu sagatavošana uzņēmuma vadībai;

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Mūrnieku iela 2

Elektriķis

- Veikt uzņēmuma kompetencē esošās elektroapgādes sistēmas daļas uzturēšanu, nepieciešamos remontus un novērst avārijas situācijas. 

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Mūrnieku iela 2

Kvalitātes vadītājs

- Vada kvalitātes sistēmas izveidi, īstenošanu un pilnveidi;

- Izstrādā procesa audita (pašvērtējuma) programmu, vada audita (pašvērtējuma) grupas darbu;

- Rūpējas, lai radītie produkti, notiekošie procesi un veiktie pakalpojumi pilnībā apmierinātu klientu vajadzības, intereses, vēlmes, lai tie neradītu kaitējumu sabiedrībai un videi, tam nolūkam rosinot darbinieku sadarbības veidošanos;

- Organizē personāla mācības procesu vadībā un kvalitātes sistēmas izpratnē un pilnveidē; 

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Mūrnieku iela 2

Personāla speciālists

- Kārtot personāla lietvedību: sagatavot, noformēt un kārtot personāla lietvedības dokumentus, atbilstoši normatīvajiem aktiem (t.sk. darba līgumu, vienošanās, rīkojumu sagatavošanu par darbinieku pieņemšanu darbā, pārcelšanu un atbrīvošanu, papildus pienākumu veikšanu, aizvietošanu, atvaļinājumu piešķiršanu, pabalstu piešķiršanu, darba samaksu, nolikumi, u.c. personāla dokumentācija).

- Veikt darba intervijas ar kandidātiem;

- Darba sludinājumu izvietošana un iesūtīto pieteikumu apstrāde un izvērtēšana;

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Mūrnieku iela 2

Tehniskais direktors

- Plānot ekspluatācijai un bojājumu novēršanai nepieciešamo rezerves daļu un materiālu sagādi. Veikt krājumā esošo rezerves daļu un materiālu uzskaiti;

- Uzraudzīt un kontrolēt esošo iekārtu rezerves daļu un materiālu uzglabāšanu noliktavā.

- Plānot Remontatslēdznieku, Autoatslēdznieka, Elektriķa un Tvaika mašīnu operatoru darbu tā, lai nodrošinātu un organizētu piena pārstrādes un piena produktu ražošanas tehnoloģisko iekārtu, mēriekārtu, elektrisko tīklu un lietotāju elektroietaišu, ventilācijas sistēmu, katlumājas, aukstā ūdens apgādes sistēmas, kanalizācijas sistēmu un autotransporta ekspluatācijas uzraudzību, nodrošinātu ekspluatācijas atbilstību noteiktajām normām, bojājumu novēršanu (remontdarbus) un avārijas situāciju likvidēšanu, avārijas situāciju un bojājumu preventīvo novēršanu.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Mūrnieku iela 2

Valdes priekšsēdētājs

 - Komplektēt uzņēmuma administrāciju, veikt personāla plānošanu, pieņemt un atbrīvot no darba darbiniekus, nodrošināt darbinieku karjeras plānošanu, sekmēt un atbalstīt darbinieku kompetences paaugstināšanu;

- Parakstīt uzņēmuma darbībai nepieciešamos dokumentus;

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Mūrnieku iela 2

Izpilddirektors

- Veikt ražošanas, piena pārstrādes un piena produktu plānošanas procesa attīstību;

- Piedalīties darbinieku apmācību plānošanā un organizēšanā;

- Koordinēt un nodrošināt resursu vadības sistēmas "Horizon" ieviešanu;

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Mūrnieku iela 2

Blomes pienotavas tehnologs

 - Organizēt siera ražošanu, siera nogatavināšanas noliktavas un fasētavas darbu – veikt personāla darbalaika, iekārtu noslogotības plānošanu vadoties no saņemtajiem ražošanas apjoma plāniem un realizācijas pasūtījumiem;

- Veikt ikdienas, iknedeļas, ikmēneša atskaišu sastādīšanu par Blomes pienotavas darba rezultātiem;

- Organizēt un veicināt jaunu produktu izstrādi un ieviešanu ražošanā;

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Mūrnieku iela 2, Smiltenē un Cēsu iela 8, Blomē

Eksporta menedžeris

- Piesaistīt jaunus klientus Latvijā un ārvalstīs;

- Aktīvi pārdot uzņēmuma produktus, sasniegt izvirzītos mērķus;

- Veidot veiksmīgu ilgtermiņa sadarbību ar esošiem klientiem Latvijā un ārvalstīs;

- Mērķa tirgus izpēte un analīze;

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Mūrnieku iela 2, Smiltene, Smiltenes novads

Ekskursijas

Smiltenes piens AS

Īsā ievadā pastāstīsim, kas ir AS “Smiltenes piens”. Turpinājumā trīs mūsu kolēģi pastāstīs par sevi, savu amatu, darba saturu, kā arī par to, kādas skolā iegūtās prasmes viņiem tagad noder viņu darba ikdienā.

Adrese: Tiešsaistē

Pieejamais laiks: Pēc vienošanās

Dalībnieku skaits: Min 10 Max 30

Ekskursija pieejama: 10.-12. klases skolēniem, profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem

Ekskursijas valoda: lv

Sagaidāmais rezultāts: Ieskats minētās darba jomas amatu ikdienas darba saturā, atbildībās, pienākumos un prasmēs, kas nepieciešamas.

Veids, kādā tiks nodrošināts sagaidāmais rezultāts: Tiešsaistes tikšanās