Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Smiltenes piens
Mūrnieku iela 2, Smiltene, Smiltenes novads un Cēsu iela 8, Blome, Smiltenes novads
PAR UZŅĒMUMU
A/s "Smiltenes piens" ir latvisks uzņēmums, kurš atrodas Smiltenē. Uzņēmums ir piektais lielākais piena pārstrādātājs un trešais lielākais puscieto sieru ražotājs Latvijā. Smiltenes piens ir izstrādājis inovatīvus un jaunus produktus. Uzņēmumā neizmanto konservantus, mākslīgas piedevas un piena pulveri.  Visa piena pārstrādes cikla kontrole: sagāde, pārstrāde, ražošana un realizācija.  Ieviesta un veiksmīgi darbojas HACCP – pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēma.  Darbojas ISO 9001:2008 kvalitātes vadības sistēma.  Ir tiesības lietot kvalitātes zīmi “Zaļā karotīte – kvalitatīvs produkts Kā tradicionāls uzņēmums ar dziļām saknēm dzimtajā zemē, A/S „Smiltenes piens” apzinās labu darbu nozīmi valsts un savas pilsētas attīstībā, sabiedrības saliedētībā un personības izaugsmē. Tāpēc uzņēmums regulāri un ar prieku palīdz tiem, kam palīdzība nepieciešama.
NOZARE
Piena pārstrāde un siera ražošana

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Tehniskais direktors

Plāno un organizē struktūrvienības darbu. Nodrošina ražošanas iekārtu nepārtrauktu darbību - plāno, vada un koordinē ražošanas iekārtu uzraudzību, apkalpošanu un remonta darbus. Izstrādā un ierosina uzlabojumus ražošanas iekārtām. Seko līdzi piena pārstrādes un piena produktu ražošanas tehnoloģiju novitātēm. Atbildīgs par tehnisko dokumentāciju un instrukcijām.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Mūrnieku iela 2, Smiltene

Piena produktu pārstrādātājs

Ja Tevi interesē kā notiek piena produktu ražošanas process no piena pieņemšanas līdz gatavam produktam, kas nonāk pie klienta. Gaidām tieši Tevi!

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Cēsu iela 8, Blome, Blomes pagasts

Remontatslēdznieks

Remontatslēdznieks nodrošina ražošanas iekārtu kvalitatīvu darbību saskaņā ar drošības tehnikas un tehniskās ekspluatācijas noteikumiem. Veic bojāto/nolietoto detaļu nomaiņu, pasūta jaunu. Aizpilda nepieciešamo dokumentāciju.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Mūrnieku iela 2, Smiltene

Laborants

Laborants veic ienākošā piena, vājpiena, sūkalu testēšanu un kvalitātes kontroli. Ražotās produkcijas kvalitātes kontrole. Iegūto analīžu datu apstrāde, uzskaite, reģistrēšana. Dokumentē testēšanas, kontroles, mērījumu pārbāužu rezultātus.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Adrese: Mūrnieku iela 2, Smiltene

Vecākais meistars

Ikdienas pienākumos ietilpst darbinieku noslodzes plānošana, saņemto pasūtījumu apstrāde, ražošanas plānošana nodrošinot piena produktu ražošanas plūsmu, ievērojot termiņus un noteiktās kvalitātes prasības. Jaunu produktu izstrāde, testēšana.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Mūrnieku iela 2, Smiltene

Piena produktu pārstrādātājs

Ja Tevi interesē kā notiek piena produktu ražošanas process no piena pieņemšanas līdz gatavam produktam, kas nonāk pie klienta. Gaidām tieši Tevi!

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Mūrnieku iela 2, Smiltene

Ekskursijas

Smiltenes piens AS

Īsā ievadā pastāstīsim, kas ir AS “Smiltenes piens”. Turpinājumā trīs mūsu kolēģi pastāstīs par sevi, savu amatu, darba saturu, kā arī par to, kādas skolā iegūtās prasmes viņiem tagad noder viņu darba ikdienā.

Adrese: Tiešsaistē

Pieejamais laiks: Pēc vienošanās

Dalībnieku skaits: Min 10 Max 30

Ekskursija pieejama: 10.-12. klases skolēniem, profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem

Ekskursijas valoda: lv

Sagaidāmais rezultāts: Ieskats minētās darba jomas amatu ikdienas darba saturā, atbildībās, pienākumos un prasmēs, kas nepieciešamas.

Veids, kādā tiks nodrošināts sagaidāmais rezultāts: Tiešsaistes tikšanās