Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Rīgas namu pārvaldnieks
Aleksandra Čaka iela 42, Rīga, LV-1011
PAR UZŅĒMUMU
Uzņēmums SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP) izveidots 2010. gada 29. decembrī, apvienojot 15 pašvaldības namu pārvaldes. Septiņi teritoriālie iecirkņi apsaimnieko aptuveni 4200 dzīvojamās mājas ar kopējo platību, kas pārsniedz astoņus miljonus kvadrātmetru. Viens no galvenajiem uzdevumiem – sniegt augstas kvalitātes pakalpojumus ar zemākām iespējamajām izmaksām. Noteicošā loma ir ne tikai pilsētas dzīvojamā fonda uzturēšanai, bet arī tā attīstīšanai, t.i., renovācijas darbu veikšanai un māju kalpošanas laika pagarināšanai - jo sakopta mājas fasāde ir pilsētas seja! Ievērojamus rezultātus mēs varam sasniegt tikai vienoti un saskaņoti strādājot profesionālā komandā, kuru veido tehniskās, juridiskās un ekonomiskās jomas speciālisti ar augstāko izglītību.
NOZARE
Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Iecirkņa "Centrs" vadītāja vietnieks tehniskajos jautājumos

Iecirkņa vadītāja vietnieks plāno, organizē, kontrolē un pilnveido teritoriāla iecirkņa apsaimniekošanā esošo dzīvojamo māju apsaimniekošanu un pārvaldīšanu, nodrošinot sanitāro iekštelpu un teritorijas apkopi, kārtējās un ārkārtas apsekošanas, avārijas situāciju likvidēšanu, organizējot gan nelielus, gan arī plānotus remontdarbus. Šī amata pienākumos ietilpst arī klientu pieņemšana.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 4

Adrese: Avotu iela 35A, Rīga, LV-1009

Valdes loceklis

Sapņo par augsta līmeņa vadītāja amatu? Vēlies redzēt liela uzņēmuma valdes komandas ikdienu? Iepazīsties ar valdes locekļa darbu - lēmumu pieņemšanu, risku vadību, komunikāciju ar dažāda līmeņa vadītājiem, kā arī uzņēmuma nepārtraukta darba procesa nodrošināšanu. Šādam cilvēkam ir jābūt ne tikai zinošam, bet arī drosmīgam un pārliecinātam par saviem spēkiem. Vai Tu tāds esi? Atnāc un pārbaudi, vai esi piemērots šādam amatam!

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 4

Adrese: Aleksandra Čaka iela 42, Rīga, LV-1011

Namu pārvaldnieks

Namu pārvaldnieka uzdevumos ietilpst savā pārraudzībā noteiktās dzīvojamās mājas, kas nozīmē to regulāru apsekošanu, teritorijas labiekārtošanas darbu plānošanu, mājas lietas vešanu. Namu pārvaldnieks uztur ciešu sadarbību ar klientiem, piemēram, piedalās dzīvokļu īpašnieku kopsapulcēs un tiekas ar māju pilnvarotām personām.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 4

Adrese: Mārtiņa iela 7, Rīga, LV-1048

Klientu sadarbības un komunikācijas pārvaldes direktors

Rutīnu šeit nestapt! Klientu sadarbības un komunikācijas pārvaldes direktora ikdiena aizrit, ne tikai pārraugot savus darba rūķus, bet arī esot uzņēmuma balss. Lai cik bangojoša būtu jūra, viņš tiek galā ar katru vilni, saglabājot vēsu prātu un nosakot, kurā virzienā kuģim jādodas. Ja tomēr gadījusies kāda sūce, viņš nekavējoši veic darbus, lai novērstu problēmu. Ja Tevī ņurd interese par to, kā norisinās komunikācija, izmantojot dažādus mediju kanālus, starp uzņēmumu un plašu auditoriju, gaidīsim Tevi “Ēnu dienā 2020”.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Aleksandra Čaka iela 42, Rīga, LV-1011

Ekskursijas

Nosaukums
Uzņēmums