Ēnu diena

Vērtējums:

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Rīgas namu pārvaldnieks
Aleksandra Čaka iela 42, Rīga, LV-1011
PAR UZŅĒMUMU
Uzņēmums SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP) izveidots 2010. gada 29. decembrī, apvienojot 15 pašvaldības namu pārvaldes. Septiņi teritoriālie iecirkņi apsaimnieko aptuveni 4200 dzīvojamās mājas ar kopējo platību, kas pārsniedz astoņus miljonus kvadrātmetru. Viens no galvenajiem uzdevumiem – sniegt augstas kvalitātes pakalpojumus ar zemākām iespējamajām izmaksām. Noteicošā loma ir ne tikai pilsētas dzīvojamā fonda uzturēšanai, bet arī tā attīstīšanai, t.i., renovācijas darbu veikšanai un māju kalpošanas laika pagarināšanai - jo sakopta mājas fasāde ir pilsētas seja! Ievērojamus rezultātus mēs varam sasniegt tikai vienoti un saskaņoti strādājot profesionālā komandā, kuru veido tehniskās, juridiskās un ekonomiskās jomas speciālisti ar augstāko izglītību.
NOZARE
Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums
Reitings
Rīgas namu pārvaldnieks

Remontdarbu vadītājs

Remontdarbu vadītāja pienākumos ietilpst:

• remontējamo objektu (daudzdzīvokļu dzīvojamo māju) apsekošana un fotofiksācija pirms darbu uzsākšanas un darbu veikšanas laikā;

• būvmateriālu pasūtīšana;

• darbu apjomu noteikšana turpmākai tāmju sagatavošanai;

• darba kvalitātes kontrole;

• veicamo darbu saskaņošana ar pasūtītāju un inženieri.

Rīgas namu pārvaldnieks

Namu pārvaldnieks

Namu pārvaldnieka uzdevumos ietilpst savā pārraudzībā noteiktās dzīvojamās mājas, kas nozīmē to regulāru apsekošanu, teritorijas labiekārtošanas darbu plānošanu, mājas lietas vešanu. Namu pārvaldnieks arī uztur ciešu sadarbību ar klientiem, piemēram, piedalās dzīvokļu īpašnieku kopsapulcēs un tiekas ar māju pilnvarotām personām.

Rīgas namu pārvaldnieks

Iecirkņa "Kuzeme" vadītājs

Iecirkņa vadītājs plāno, organizē, kontrolē un pilnveido teritoriāla iecirkņa apsaimniekošanā esošo dzīvojamo māju apsaimniekošanu un pārvaldīšanu, nodrošinot sanitāro iekštelpu un teritorijas apkopi, kārtējās un ārkārtas apsekošanas, avārijas situāciju likvidēšanu, organizējot gan nelielus, gan arī plānotus remontdarbus. Šī amata pienākumos ietilpst arī klientu pieņemšana.

Rīgas namu pārvaldnieks

Iecirkņa "Zemgale" vadītāja vietniece

Iecirkņa vadītāja vietnieks plāno, organizē, kontrolē un pilnveido teritoriāla iecirkņa apsaimniekošanā esošo dzīvojamo māju apsaimniekošanu un pārvaldīšanu, nodrošinot sanitāro iekštelpu un teritorijas apkopi, kārtējās un ārkārtas apsekošanas, avārijas situāciju likvidēšanu, organizējot gan nelielus, gan arī plānotus remontdarbus. Šī amata pienākumos ietilpst arī klientu pieņemšana.

Rīgas namu pārvaldnieks

Valdes priekšsēdētājs

Gribi būt liela kuģa kapteinis, bet negribi braukt tālu no mājām? Iepazīsties ar uzņēmuma valdes priekšsēdētāja darbu – ikdienā viņš sastopas ar riskiem un stihijām, nodrošina pārvaldīšanas procesa nepārtraukto kvalitatīvu vadību un uzraudzību vairāk nekā 4200 daudzdzīvokļu mājās Rīgā, kuras var salīdzināt ar lielu kuģu floti. Aiz viņa ir milzīga komanda, kurai ir jāstrādā kā precīzam pulkstenim - bez kavējumiem jāreaģē uz izaicinājumiem un aktualitātēm. Šādam cilvēkam jābūt ne tikai zinošam, bet arī drosmīgam un pārliecinātam par saviem spēkiem, jo tikai tad viņam var uzticēties komanda un klienti. Viņa galvenie uzdevumi ir paaugstināt dzīvojamo māju apsaimniekošanas kvalitāti un veicināt dzīvokļu īpašnieku biedrību izveidi, sekmējot ātru un kvalitatīvu dzīvokļu īpašnieku lēmumu pieņemšanu dzīvojamo māju uzturēšanai.

Rīgas namu pārvaldnieks

Klientu sadarbības un komunikācijas pārvaldes direktors

Rutīnu šeit nestapt! Klientu sadarbības un komunikācijas pārvaldes direktora ikdiena aizrit, ne tikai pārraugot savus darba rūķus, bet arī esot uzņēmuma balss. Lai cik bangojoša būtu jūra, viņš tiek galā ar katru vilni, saglabājot vēsu prātu un nosakot, kurā virzienā kuģim jādodas. Ja tomēr gadījusies kāda sūce, viņš nekavējoši veic darbus, lai novērstu problēmu. Ja Tevī ņurd interese par to, kā norisinās komunikācija, izmantojot dažādus mediju kanālus, starp uzņēmumu un plašu auditoriju, gaidīsim Tevi “Ēnu dienā 2019”.