Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība
Vidzemes iela 2, Balvi, LV-4501
PAR UZŅĒMUMU
SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” ir izveidota 2010.gadā, apvienojot Balvu un Gulbenes slimnīcas. Tā sniedz stacionāros, ambulatoros un primāros veselības aprūpes pakalpojumus Balvu, Gulbenes, Viļakas, Rugāju, Baltinavas un apkārtējo novadu iedzīvotājiem. Papildus Alūksnes un Madonas novada iedzīvotājiem tiek sniegta dzemdību un infekciju slimību ārstēšanas palīdzība. Pamatdarbība ir cilvēku veselības aizsardzība – sniedz valsts garantētās medicīniskās palīdzības apjomā ietilpstošos primārās un sekundārās veselības aprūpes pakalpojumus, kurus saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem apmaksā LR Nacionālais veselības dienests un daļēju samaksu veic arī pakalpojuma saņēmēji – pacienti. SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” 2011.gadā veica vērienīgu optimizāciju, sadalot ārstniecības pakalpojumu sniegšanas vietas Balvu slimnīcā un Gulbenes slimnīcā, lai medicīniskie pakalpojumi nedublētos (izņemot ambulatoros pakalpojumus, kuri jānodrošina pēc iespējas tuvāk dzīves vietai). SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” sastāvā ir sekojošas medicīnas struktūrvienības ar iekšējām papildus vienībām: Balvu slimnīca ( Balvi, Vidzemes iela 2) – Intensīvas terapijas nodaļa, Terapijas nodaļa ar neiroloģijas un hronisko pacientu aprūpes gultām, Ķirurģijas nodaļa ar traumatoloģijas gultām, Ginekoloģijas un dzemdību nodaļa, Uzņemšanas nodaļa, Ambulatorā nodaļa ( t.sk. ārstu speciālistu pieņemšanas, fizikālā medicīna, fizioterapija, funkcionālā diagnostika), Radioloģijas nodaļa. Gulbenes slimnīca (Gulbene, Upes iela1) – Steidzamās medicīniskās palīdzības punkts, Aprūpes nodaļa, Hronisko pacientu aprūpes gultas, Infekciju nodaļa, Dienas stacionārs, Ambulatorā nodaļa ( t.sk. ārstu speciālistu pieņemšanas, fizioterapija, funkcionālā diagnostika, Radioloģija), Ģimenes ārsta prakse. Sniedzot primārās un sekundārās veselības aprūpes pakalpojumus t.sk., nodrošinot diagnostikas (USG, RTG, CT ) pieejamību diennakts režīmā arī brīvdienās un svētkos, Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība ir reģionālais centrs Balvu un Gulbenes veselības aprūpes pakalpojumu plānošanas teritoriju iedzīvotājiem.
NOZARE
Veselības aprūpes, izglītības, kultūras un citu sociālo pakalpojumu koordinēšana, izņemot sociālo apdrošināšanu

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Māsa

Māsa veic pacientu aprūpi, piedaloties ārstniecībā, vadot pacientu aprūpes darbu, izglītojot pacientus, viņu ģimenes locekļus, aprūpes komandas locekļus un sabiedrību. Māsa veicina savas profesijas un aprūpes darba attīstību, nepārtraukti pilnveido savas zināšanas un prasmes.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Vidzemes iela 2, Balvi, LV-4501

Māsa

Māsa veic pacientu aprūpi, piedaloties ārstniecībā, vadot pacientu aprūpes darbu, izglītojot pacientus, viņu ģimenes locekļus, aprūpes komandas locekļus un sabiedrību. Māsa veicina savas profesijas un aprūpes darba attīstību, nepārtraukti pilnveido savas zināšanas un prasmes.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Vidzemes iela 2, Balvi, LV-4501

Dienas stacionāra māsa

Māsa veic pacientu aprūpi, piedaloties ārstniecībā, vadot pacientu aprūpes darbu, izglītojot pacientus, viņu ģimenes locekļus, aprūpes komandas locekļus un sabiedrību. Māsa veicina savas profesijas un aprūpes darba attīstību, nepārtraukti pilnveido savas zināšanas un prasmes.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Upes iela 1, Gulbene

Fizioterapeits

Ambulatorais darbs (poliklīnika). Fizioterapeits ir ārstniecības persona ar augstāko medicīnisko izglītību – funkcionālais speciālists, kas nodarbojas ar rehabilitāciju, profilaksi un apmācību.

Fizioterapeita darbības lauks ir plašs. Tas izvērtē cilvēka fizisko un funkcionālo stāvokli, analizē tā ietekmi uz cilvēka ikdienas aktivitātēm un saistību ar pašsajūtu. 

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 1

Adrese: Upes iela 1, Gulbene

Fizioterapeits

Fizioterapeits ir ārstniecības persona ar augstāko medicīnisko izglītību – funkcionālais speciālists, kas nodarbojas ar rehabilitāciju, profilaksi un apmācību.

Fizioterapeita darbības lauks ir plašs. Tas izvērtē cilvēka fizisko un funkcionālo stāvokli, analizē tā ietekmi uz cilvēka ikdienas aktivitātēm un saistību ar pašsajūtu. 

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 1

Adrese: Krasta iela 1, Balvi

Radiologa asistents

Radiologa asistents ir ārstniecības persona, kura veic radioloģiskās procedūras vai diagnostiskās radioloģijas izmeklējumus, nodrošinot radiācijas aizsardzību un drošību, starojuma dozas optimizāciju, kā arī pacienta aprūpi diagnostiskajā radioloģijā, nukleārajā diagnostikā un staru terapijā veselības aprūpes iestādēs.

Radiologa asistents - viena no pieprasītākajām studiju programmām. 

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 1

Adrese: Upes iela 1, Gulbene

Radiologa asistents

Radiologa asistents ir ārstniecības persona, kura veic radioloģiskās procedūras vai diagnostiskās radioloģijas izmeklējumus, nodrošinot radiācijas aizsardzību un drošību, starojuma dozas optimizāciju, kā arī pacienta aprūpi diagnostiskajā radioloģijā, nukleārajā diagnostikā un staru terapijā veselības aprūpes iestādēs.

Radiologa asistents - viena no pieprasītākajām studiju programmām. 

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 1

Adrese: Vidzemes iela 2, Balvi

Ārsts

Ārsts var veikt dažāda vecuma slimu un veselu pacientu aprūpi – slimību diagnostiku, neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu slimajiem un citādi cietušajiem, konservatīvo un invazīvo ārstēšanu noteiktā laika periodā, medicīnisko preparātu izrakstīšanu, saslimšanu profilaksi, ekspertīzi, izglītošanas darbu iedzīvotāju, veselības aprūpes profesionāļu vidū, kā arī var iesaistīties veselības aprūpes nodrošināšanas organizācijā.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Upes iela 1, Gulbene, LV-4401

Ārsts

Ārsts var veikt dažāda vecuma slimu un veselu pacientu aprūpi – slimību diagnostiku, neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu slimajiem un citādi cietušajiem, konservatīvo un invazīvo ārstēšanu noteiktā laika periodā, medicīnisko preparātu izrakstīšanu, saslimšanu profilaksi, ekspertīzi, izglītošanas darbu iedzīvotāju, veselības aprūpes profesionāļu vidū, kā arī var iesaistīties veselības aprūpes nodrošināšanas organizācijā.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Vidzemes iela 2, Balvi, LV-4501

Ekskursijas