Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Latvijas Okupācijas muzejs
Raiņa bulvāris 7, Rīga, LV-1050
PAR UZŅĒMUMU
Latvijas Okupācijas muzejs ir lielākais privātais muzejs Latvijā. Tas skaidro Latvijas Okupācijas vēsturi no 1940. līdz 1991. gadam. Muzeja patstāvīgo ēku Latviešu Strēlnieku laukumā 1 pārbūvēs, tādēļ šobrīd muzejs ir pārcēlies uz bijušās ASV vēstniecības ēku Raiņa bulvārī 7. Tur ir apskatāma pagaidu ekspozīcija.
NOZARE
Muzeju darbība
PAPILDUS

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Gids izstādē "Čekas darbība Latvijā"

Vada ekskursijas latviešu valodā un svešvalodās pa čekas pagrabu, pagalmu un kamerām.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Stūra māja, Brīvības iela 61, Rīga

Izstādes "Čekas darbība Latvijā" biļešu tirdzniecības administrators

Sagaida apmeklētājus, informē par Stūra mājas sniegtajiem pakalpojumiem, pārdod biļetes uz ekskursijām.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Stūra māja, Brīvības iela 61, Rīga

Latvijas Okupācijas muzeja Izglītības nodaļas darbinieks/ GIDS

Rīko unvada skolēnu nodarbības un skolotāju seminārus Muzejā un ārpus Muzeja; apmāca, pārrauga un muzejpedagoģiskajā darbā iesaista Muzeja gidus; gatavo un izplata mācību metodiskos materiālus; ieskaitot ceļojošas izstādes

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Raiņa bulvāris 7

Latvijas Okupācijas muzeja audiovizuālo materiālu krājuma glabātājs

Pēc īpaši izstrādātas metodoloģijas intervē cilvēkus, kuri cietuši no padomju vai nacistu režīmiem. Vāc, audio, kino un foto materiālus, tos uzskaita, glabā un dara pieejamus žurnālistiem, rakstniekiem, režisoriem, pētniekiem, studentiem un visplašākaijai sabiedrībai. 

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Raiņa bulvāris 7

Latvijas Okupācijas muzeja sabiedrisko attiecību vadītājs

Informē sabiedrību par Muzeja darbu un notikumiem; organizē Muzeja informācijas un reklāmas kampaņas un pasākumus; uztur kontaktus ar politiķiem, speciālistiem, sabiedrību, muzeja ziedotājiem un atbalstītājiem; sagatavo un izdod muzeja informatīvos materiālus un apkārtrakstu; uztur un administrē Muzeja mājas lapu un sociālo tīklu kontus; administrē muzeja mājas lapu.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Raiņa bulvāris 7

Latvijas Okupācijas muzeja galvenā krājuma glabātāja

Galvenais krājuma glabātājs nodrošina muzeja krājuma uzskaiti, glabāšanu, konservācijas vai restaurācijas darbus; gādā, lai speciālistiem un sabiedrībai būtu pieejami materiāli un informācija par krājumiem. uztur krājuma datu bāzes un rūpējas par muzeja krājuma reģistrēšanu Nacionālajā muzeju kopkatalogā. 

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 3

Adrese: Raiņa bulvāris 7

Latvijas Okupācijas muzeja direktors

Dod rīkojumus muzeja darbiniekiem; plāno, vada, organizē un koordinē muzeja darbu kopumā; izstrādā un aktualizē muzeja darbības stratēģiju, plāno un koordinē tās realizāciju; atbild par finanšu resursu plānošanu un izlietošanu; vada gadskārtējā muzeja darba plāna un budžeta izstrādi, atbild par tā izpildi; vada muzeja administratīvo darbu; pieņem darbā un atbrīvo no darba muzeja darbiniekus.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 3

Adrese: Raiņa bulvāris 7, Rīga

Ekskursijas