Ēnu diena

Vērtējums:

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra
O.Vācieša iela 43, Rīga
PAR UZŅĒMUMU
Valsts politikas īstenošana ģeodēzijas, kartogrāfijas un ģeotelpiskās informācijas jomā.
NOZARE
Valsts pārvalde
PAPILDUS

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums
Reitings
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra

Kartogrāfijas departamenta Austrumu nodaļas vadītājs

Plāno, organizē un vada nodaļas darbu, kontrolē un koordinē uzdoto darbu izpildi.  Veic Latvijas topogrāfisko karšu un plānu sagatavošanu mērogā no 1:2000 līdz 1: 25 000.

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra

Kartogrāfijas departamenta direktors

Amata pienākumos ietilpst organizēt topogrāfisko plānu un karšu (mērogi 1:2000 - 1:10000) ražošanu visai Latvijas teritorijai. Kartogrāfijas departamenta sastāvā ir arī Toponīmikas laboratorija, kura ar vietvārdiem nodrošina visas kartes Latvijā un uztur Vietvārdu datu bāzi.

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra

Toponīmikas laboratorijas vadītājs

Nodarbojas ar ģeogrāfiskajiem nosaukumiem (vietvārdiem), kas nepieciešami kartēm u.c. (skat. http://map.lgia.gov.lv , “Vietvārdi”), atbild par Vietvārdu datubāzi (skat. http://vietvardi.lgia.gov.lv ).

 

 

 

 

 

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra

Ģeoinformātikas inženieris

 

 

Veikt ģeotelpisko datu – topogrāfiskās kartes, ortofoto, digitālo virsmas modeļu gala kontroli – pārbaudīt to abilstību specifikācijām un kvalitātes kritērijiem, sagatavot norādījumus kļūdu labojumiem, veikt sīku tehnisko kļūdu labojumus.

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra

Tālizpētes nodaļas vadītājs

 Tālizpētes nodaļas pamatuzdevums ir apstrādāt un analizēt telpiskos datus, kuri iegūti no satelītiem, pilotētām lidmašīnām un droniem.

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra

Kartogrāfs

 Sagatavot un veikt topogrāfisko plānu un karšu datus  mērogu rindas 1:2000 – 10: 000 ietvaros  kamerālās dešifrēšanas  vai aktualizācijas darbus, lauku apsekošanas darbus,  datu topoloģisko sakārtošanu un vizualizēšanu,  labošanu pēc korektūras un redaktūras. Pielietot speciālās kartogrāfijas un ģeotelpisko datu apstrādes programmas, lai sagatavotu ģeotelpiskos datus.