Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra
O.Vācieša iela 43, Rīga
PAR UZŅĒMUMU
Valsts politikas īstenošana ģeodēzijas, kartogrāfijas un ģeotelpiskās informācijas jomā.
NOZARE
Valsts pārvalde
PAPILDUS

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Lietojumprogrammu izstrādātājs, ĢIS daļa, ĢIS un IKT nodaļa

Servera puses loģiskās bāzes izstrāde, datubāžu informācijas iegūšana un apstrāde, dizaina elementu, kā piemēram ikonu, slīdanimāciju izveide un visbeidzot visas šīs informācijas apvienošana lietotājam skatāmā aplikācijā.

 

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 1

Adrese: O.Vācieša iela 43

Tālizpētes nodaļas vadītājs

Vadīt, plānot, organizēt un koordinēt Tālizpētes nodaļas darbu.

Tālizpētes nodaļas pamatuzdevums ir apstrādāt un analizēt telpiskos datus, kuri iegūti no satelītiem, pilotētām lidmašīnām un droniem

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 3

Adrese: Ojāra Vācieša iela 43

Telpisko datu administrēšanas un kontroles daļas vecākais ģeoinformātikas inženieris

Apstrādāju kartogrāfiskos datus (laboju topoloģiju, aizpildu datu laukus), lai tos var savietot ar citiem datiem un iegūt atbildes uz dažādiem jautājumiem.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 2

Adrese: Ojāra Vācieša iela 43

Toponīmikas laboratorijas vadītājs

Gādā par to, lai kartēs būtu sakārtoti ģeogrāfiskie nosaukumi (vietvārdi), atbild par Vietvārdu datubāzi (skat. http://vietvardi.lgia.gov.lv ).

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 3

Adrese: Ojāra Vācieša iela 43

Kartogrāfs

Sagatavot un veikt kamerālo dešifrēšanu liela mēroga (1:2000 - 1:10 000) ģeotelpisko datu, topogrāfisko karšu vai plānu sagatavošanas vai aktualizācijas vajadzībām. Kā arī veikt lauka apsekošanas darbus, topogrāfisko plānu vai karšu datu papildināšanu pēc lauku apsekošanas darbiem, datu topoloģisko sakārtošanu un vizualizāciju.  Pielietot speciālās kartogrāfijas un ģeotelpisko datu apstrādes programmas, lai sagatavotu ģeotelpiskos datus. Jāpārzina apstiprinātos liela mēroga karšu un datu sagatavošanas un kontroles saistošos normatīvos dokumentus (specifikācijas, tehniskos norādījumus u.c.).

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 3

Adrese: Beātes iela 49

Kartogrāfijas departamenta direktors

Amata pienākumos ietilpst organizēt topogrāfisko plānu un karšu (mērogi 1:2000 - 1:10000) ražošanu visai Latvijas teritorijai. Kartogrāfijas departamenta sastāvā ir arī Toponīmikas laboratorija, kura ar vietvārdiem nodrošina visas kartes Latvijā un uztur Vietvārdu datu bāzi.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 4

Adrese: Ojāra Vācieša iela 43

Ekskursijas