Ēnu diena

Vērtējums:

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Alūksnes PII "Sprīdītis"
Raiņa bulvāris5, Alūksne
PAR UZŅĒMUMU
Pirmsskolas izglītības iestāde, 11.grupas apmeklē bērni vecumā no 1.5-7gadiem. Piedāvājam ēnot pirmsskolas izglītības skolotāja, skolotāja palīga, mūzikas skolotāja, sporta skolotāja profesijas.
NOZARE
Izglītības atbalsta pakalpojumi
PAPILDUS

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums
Reitings

pirmsskolas izglītības skolotāja

Darbs ar bērniem vecumā no 1,5-7 gadiem. Visu rotaļnodarbību veidu vadīšana, integrētas dienas vadīšana, dienas režīma momentu nodrošināšana: bērnu sagaidīšana, rīta aplis, rotaļnodarbības, pastaigas, ēdienreizes, pašapkalpošanās iemaņu veidošana, darbs ar vecākiem.

mūzikas skolotāja

Mūzikas nodarbību vadīšana 1,5-7gadus veciem bērniem. Individuālās nodarbības, darbs ar bērnu apakšgrupām, ansambļi, speciālās mūzikas nodarbības speciālo programmu bērniem, sadarbība ar grupu skolotājām, svētku scenāriju sagatavošana

sporta skolotājs

Darbs ar bērniem vecumā no 1,5-7 gadiem. Kustību attīstības, sporta rotaļnodarbībuvadīšana, individuālās, apakšgrupu nodarbības, sporta svētku organizēšana.

vadītāja vietnieks izglītības jomā

Darbs ar pedagogiem pirmsskolas izglītības programmu realizēšanas nodrošināšanā, rotaļnodarbību, dienas režīma momentu hospitācijas.

ārsta palīgs

Ēdienkartes sastādīšana, dienas režīma momentu ievērošanas nodrošināšana, skolotāju palīgu darba vadīšana, darbs programmā Visvaris, bērnu veselības kartes, speciālo bērnu individuālo plānu izpilde.

Skolotājs logopēds

Runas korekcijas nodarbības bērniem pirmsskolā, to sagatavošana, vadīšana.Individuālo plānu sastādīšana, sadarbība ar citiem skolotājiem, speciālistiem, ārstiem, vecākiem veiksmīga rezultāta sasniegšanai.