Ēnu diena

Vērtējums:

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Jauniešu centrs Nagla
Zīļu iela 2, Kandava
PAR UZŅĒMUMU
Kandavas multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs "Nagla" - brīvā laika pavadīšanas iespējas ar draugiem neformālā gaisotnē! :)
NOZARE
Pašvaldība

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums
Reitings
Jauniešu centrs Nagla

Jaunatnes darbinieks

Ikdienas darbs jauniešu centrā "Nagla"; darbs ar jauniešiem; dažādu aktivitāšu organizēšana un koordinēšana; staptautisku jauniešu projektu koordinēšana; radošā mākslas pulciņa vadīšana.

Iespēja kopā ar jaunatnes darbiniekiem doties uz Izglītības un zinātnes ministriju, kur norisināsies vislatvijas Jaunatnes darbinieku apmācības. Iespēja iepazīt gan ministrijas darbu, gan jaunatnes darbinieku darbu.

Jauniešu centrs Nagla

Jauniešu centra "Nagla" VADĪTĀJA

Ikdienas darbs jauniešu centrā "Nagla"; pasākumu un aktivitāšu plānošana un organizēšana; darbs ar jauniešiem, kolēģiem, pašvaldības iestādēm un sadarbības patneriem; vietēja un starptautiska mēroga projektu koordinēšana; jaunatnes politikas koordinācija pašvadlībā; budžeta un finanšu lietu organizēšana; iestādes - jauniešu centa pārraudzība.