Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Jauniešu centrs Nagla
Zīļu iela 2, Kandava
PAR UZŅĒMUMU
Kandavas multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs "Nagla" - brīvā laika pavadīšanas iespējas ar draugiem neformālā gaisotnē! :)
NOZARE
Pašvaldība

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Jaunatnes darbinieks

Ikdienas darbs jauniešu centrā "Nagla"; darbs ar jauniešiem; dažādu aktivitāšu organizēšana un koordinēšana; staptautisku jauniešu projektu koordinēšana; radošā mākslas pulciņa vadīšana.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Zīļu iela 2, Kandava

Jauniešu centra "Nagla" VADĪTĀJA

Ikdienas darbs jauniešu centrā "Nagla"; pasākumu un aktivitāšu plānošana un organizēšana; darbs ar jauniešiem, kolēģiem, pašvaldības iestādēm un sadarbības patneriem; vietēja un starptautiska mēroga projektu koordinēšana; jaunatnes politikas koordinācija pašvadlībā; budžeta un finanšu lietu organizēšana; iestādes - jauniešu centa pārraudzība.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Zīļu iela 2, Kandava

Ekskursijas

Nosaukums
Uzņēmums