Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Ministru kabinets
Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV - 1520
PAR UZŅĒMUMU
Ministru kabinets ir valsts augstākā izpildvara. Valdība lemj par sabiedrībai nozīmīgiem jautājumiem, veido valsts budžetu, risina problēmsituācijas. Ministru kabinetu veido Ministru prezidents un ministri. Vairāk informācijas šeit: http://www.mk.gov.lv/lv/mk/
NOZARE
Valsts pārvalde

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Ministru prezidentes parlamentārais sekretārs

Ministru prezidentes Evikas Siliņas parlamentārais sekretārs ir Jānis Patmalnieks.

Parlamentārais sekretārs ir valsts amatpersona, kura nodrošina Ministru kabineta locekļu saikni ar Parlamentu. Attiecīgi Ministru prezidentes parlamentārais sekretārs pārstāv Ministru prezidenti Saeimā. 

Ēnu dienas ietvaros ēnotājam būs iespēja iepazīt darbu Ministru prezidentes birojā, gūt priekšstatu par darba specifiku un galvenajiem uzdevumiem, kā arī uzzināt vairāk par deputāta ikdienu, jo paralēli parlamentārā sekretāra amatam, Jānis Patmalnieks ir 14.Saeimas deputāts.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 4

Adrese: Brīvības bulvāris 36

Valsts kancelejas direktora vietnieks valsts pārvaldes jautājumos, Valsts pārvaldes politikas departamenta vadītājs

Šajā amatā strādājošais gādā par to, lai:

valsts pārvalde attīstītos un kļūtu efektīvāka;

valsts pārvaldē strādājošie papildinātu savas zināšanas un prasmes;

valsts  iestādēm būtu piemēroti un pieredzējuši vadītāji;

sabiedrība uzzinātu par iespējām iesaistīties likumu, noteikumu un citu normatīvo aktu pieņemšanā.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 4

Adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga

Ministru prezidents

Ministru prezidents ir Latvijas valdības vadītājs un viena no augstākajām valsts amatpersonām. Latvijas valdību pašlaik vada Evika Siliņa, un viens no viņas galvenajiem pienākumiem ir noteikt Ministru kabineta politikas virzienus un gādāt, lai visi ministri strādā kā vienota komanda Latvijas iedzīvotājiem un valsts labklājībai. Svarīga loma Ministru prezidentam ir arī starptautisko kontaktu veidošanā ar citām valstīm un Latvijas interešu pārstāvēšanā Eiropas Savienībā, NATO un citās starptautiskās organizācijās. Ēnotājiem būs iespēja uzzināt plašāk par to, ko nozīmē būt Ministru prezidentam un kādas ir premjerministres Evikas Siliņas ikdienas darba gaitas.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga

Ekskursijas