Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Ministru kabinets
Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV - 1520
PAR UZŅĒMUMU
Ministru kabinets ir valsts augstākā izpildvara. Valdība lemj par sabiedrībai nozīmīgiem jautājumiem, veido valsts budžetu, risina problēmsituācijas. Ministru kabinetu veido Ministru prezidents un ministri. Vairāk informācijas šeit: http://www.mk.gov.lv/lv/mk/
NOZARE
Valsts pārvalde

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Valsts kancelejas direktora vietnieks valsts pārvaldes jautājumos, Valsts pārvaldes politikas departamenta vadītājs

Šajā amatā strādājošais gādā par to, lai:

valsts pārvalde attīstītos un kļūtu efektīvāka; valsts pārvaldē strādājošie papildinātu savas zināšanas un prasmes; valsts  iestādēm būtu piemēroti un pieredzējuši vadītāji; sabiedrība uzzinātu par iespējām iesaistīties likumu, noteikumu un citu normatīvo aktu pieņemšanā.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga

Ministru prezidents

Ministru prezidents ir Latvijas valdības vadītājs un viena no augstākajām valsts amatpersonām. Ministru prezidents nosaka valdības politikas virzienus un veido vienotu un saskaņotu Ministru kabineta darbu. Ēnotājiem būs iespēja ielūkoties valdības vadītāja ikdienā!

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga

Ekskursijas