Ēnu diena

Vērtējums:

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Latvijas Apdrošinātāju asociācija
Lomonosova iela 9, Rīga
PAR UZŅĒMUMU
Latvijas Apdrošinātāju asociācija (LAA) ir 12.08.1993. dibināta biedrība, kura pārstāv Latvijas apdrošināšanas nozares kopējās intereses, lai veicinātu nozares attīstību. LAA ir 16 biedri – 10 riska un 6 dzīvības apdrošinātāji, kuri kontrolē >99% no Latvijas apdrošināšanas tirgus, piedāvājot visu veidu apdrošināšanu, tai skaitā transportlīdzekļu, īpašuma, veselības un dzīvības apdrošināšanu, kā arī pensiju un uzkrājošo apdrošināšanu.
NOZARE
Nevalstiska organizācija/ biedrība un nodibinājums

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums
Reitings
Latvijas Apdrošinātāju asociācija

LAA prezidents / LTAB valdes priekšsēdētājs

Prezidents vada asociācijas ikdienas darbu, sasauc sēdes, izstrādā asociācijas darbības plānu un budžetu, koordinē sadarbību un priekšlikumu izstrādi apdrošināšanas nozari ietekmējošajā likumdošanā, informē un izglīto sabiedrību par aktualitātēm apdrošināšanas nozarē, sadarbojas ar medijiem. Šobrīd LAA prezidents vienlaicīgi ir arī Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja valdes priekšsēdētājs, līdz ar to ēnotājiem būs iespēja iepazīties gan ar asociācijas, gan LTAB darbību tuvplanā un sekot līdzi prezidenta ikdienas darbam atkarībā no konkrētajā dienā paredzētās dienas kārtības.