Ēnu diena
UZŅĒMUMA DATI
Tukuma novada Dome
Talsu iela 4
PAR UZŅĒMUMU
Vietējā pašvaldība ir vietējā pārvalde, kas ar pilsoņu vēlētas pārstāvniecības — domes — un tās izveidoto institūciju un iestāžu starpniecību nodrošina likumos noteikto funkciju. http://www.tukums.lv/lv/tukuma-novada-pasvaldiba-1/dome/pavaldbas-funkcijas
NOZARE
Pašvaldība

Uzņēmuma vakances

Neviena vakance netika atrasta!