Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Salaspils Siltums
Miera iela 31a, Salaspils
PAR UZŅĒMUMU
SIA "Salaspils Siltums" nodrošina centralizēto siltumapgādi Salaspilī un Saulkalnē. Kopumā centralizēto siltumapgādi izmanto 85% pilsētas iedzīvotāju. Gadā uzņēmums nodod patērētājiem ~ 63 000 MWh siltumenerģijas.
NOZARE
Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Projektu vadītājs

Ēku atjaunošanas un energoefektivitātes nodaļas projektu vadītājs piedalās vairākos ēku atjaunošanas un energoefektivitātes projektos Salaspils novadā. Speciālists uzrauga, kā tiek veikta ēku atjaunošana, sagatavo dokumentāciju, izvērtē projektus, veic būvniecības uzraudzību un pārstāv mājas iedzīvotāju  intereses līdz objekta pilnīgai nodošanai ekspluatācijā. 

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 3

Adrese: Miera 31a, Salaspils

Energoefektivitātes speciālists

SIA Salaspils Siltums energoefektivitātes speciālists seko līdzi tam, lai siltumapagādes uzņēmuma resursi tiktu izmantoti racionāli un optimāli. Ikdienas darbs ir pārbaudīt resursu (elektroenerģija, šķelda, dabasgāze, ūdens, saule) patēriņu un kvalitāti. Vairāku gadu garumā SIA Salaspils Siltums ir pievērsis pastiprinātu uzmanību energopārvaldībai uzņēmumā, sekojot līdzi ražošanas procesu efektivitātei, resursu patēriņam, siltuma zudumiem trasēs u.c. Turpinot attīstību, uzņēmums ir veicis izveidotās energopārvaldības sistēmas sertifikāciju atbilstoši LVS EN ISO 50001:2018 standarta prasībām. 

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 3

Adrese: Miera iela 31a, Salaspils

Ekskursijas

Siltumapgādes uzņēmuma SIA Salaspils Siltums apmeklējums

SIA Salaspils Siltums darbinieki atraktīvi pastāstīs diezgan sarežģītas lietas par siltumapgādi, kā arī novadīs ekskursiju pa uzņēmuma teritoriju, kuras laikā būs iespēja apskatīt lielāko saules kolektoru parku Austrumeiropā.

Adrese: Miera iela 31a, Salaspils

Pieejamais laiks: Ceturtdienas

Dalībnieku skaits: Min 5 Max 25

Ekskursija pieejama: 1. -4. klases skolēniem, 5.-9. klases skolēniem, 10.-12. klases skolēniem, profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem

Ekskursijas valoda: lv

Sagaidāmais rezultāts: SIA Salaspils Siltums 90% apmērā siltumenerģiju ražo ar saules kolektoriem un šķeldu, kā arī uzglabā saražoto akumulācijas tvertnē.

Veids, kādā tiks nodrošināts sagaidāmais rezultāts: Objekta apskate un stāstījums