Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Salaspils Siltums
Miera iela 31a, Salaspils
PAR UZŅĒMUMU
SIA "Salaspils Siltums" nodrošina centralizēto siltumapgādi Salaspilī un Saulkalnē. Kopumā centralizēto siltumapgādi izmanto 85% pilsētas iedzīvotāju. Gadā uzņēmums nodod patērētājiem ~ 63 000 MWh siltumenerģijas.
NOZARE
Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Energoefektivitātes speciālists

SIA Salaspils Siltums energoefektivitātes speciālists seko līdzi tam, lai siltumapagādes uzņēmuma resursi tiktu izmantoti racionāli un optimāli. Ikdienas darbs ir pārbaudīt resursu (elektroenerģija, šķelda, dabasgāze, ūdens, saule) patēriņu un kvalitāti. Vairāku gadu garumā SIA Salaspils Siltums ir pievērsis pastiprinātu uzmanību energopārvaldībai uzņēmumā, sekojot līdzi ražošanas procesu efektivitātei, resursu patēriņam, siltuma zudumiem trasēs u.c. Turpinot attīstību, uzņēmums ir veicis izveidotās energopārvaldības sistēmas sertifikāciju atbilstoši LVS EN ISO 50001:2018 standarta prasībām. 

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 4

Adrese: Miera iela 31a, Salaspils

Ekskursijas

Nosaukums
Uzņēmums