Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Salaspils Siltums
Miera iela 31a, Salaspils
PAR UZŅĒMUMU
SIA "Salaspils Siltums" nodrošina centralizēto siltumapgādi Salaspilī un Saulkalnē. Kopumā centralizēto siltumapgādi izmanto 85% pilsētas iedzīvotāju. Gadā uzņēmums nodod patērētājiem ~ 63 000 MWh siltumenerģijas.
NOZARE
Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Projektu vadītājs

Ēku atjaunošanas un energoefektivitātes nodaļas projektu vadītājs piedalās vairākos ēku atjaunošanas un energoefektivitātes projektos Salaspils novadā. Speciālists uzrauga, kā tiek veikta ēku atjaunošana, sagatavo dokumentāciju, izvērtē projektus, veic būvniecības uzraudzību un pārstāv mājas iedzīvotāju  intereses līdz objekta pilnīgai nodošanai ekspluatācijā. 

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 3

Adrese: Miera 31a, Salaspils

Attīstības un ražošanas direktors

Atīstības un ražošanas direktors uzņēmumā "Salaspils Siltums"  vada un koordinē katlumāju darbību, organizē gan plānotos, gan avārijas remontdarbus, pārrauga jaunu objektu nodošanu ekspluatācijā un jau esošo katlumāju rekonstrukciju. Plāno arī iekārtu modernizāciju, pārzina visus siltuma ražošanas procesa posmus un iekārtas un izprot to nepareizas darbības cēloņus. Māca tehniskos darbiniekus, ja tas ir nepieciešams, un vada viņu darbu.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Miera iela 31a, Salaspils

Ekskursijas

Siltumapgādes uzņēmuma SIA Salaspils Siltums apmeklējums

SIA Salaspils Siltums darbinieki atraktīvi pastāstīs diezgan sarežģītas lietas par siltumapgādi, kā arī novadīs ekskursiju pa uzņēmuma teritoriju, kuras laikā būs iespēja apskatīt lielāko saules kolektoru parku Austrumeiropā.

Adrese: Miera iela 31a, Salaspils

Pieejamais laiks: Ceturtdienas

Dalībnieku skaits: Min 5 Max 25

Ekskursija pieejama: 1. -4. klases skolēniem, 5.-9. klases skolēniem, 10.-12. klases skolēniem, profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem

Ekskursijas valoda: lv

Sagaidāmais rezultāts: SIA Salaspils Siltums 90% apmērā siltumenerģiju ražo ar saules kolektoriem un šķeldu, kā arī uzglabā saražoto akumulācijas tvertnē.

Veids, kādā tiks nodrošināts sagaidāmais rezultāts: Objekta apskate un stāstījums