Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Silkeborg Spaantagning Baltic SIA
Kapsēdes iela 2
PAR UZŅĒMUMU
Kopš 2005. gada "Liepaja Business Centre" industriālajā parkā darbojas Silkeborg Spaantagning Baltic - uzņēmums, kurš uz CNC virpošanas un frēzēšanas darbagaldiem izgatavo dažādas metāla (un ne tikai) detaļas alternatīvās enerģijas (vēja ģeneratoru) sektoram. Gatavā produkcija tiek realizēta gan Skandināvijā, gan Eiropā, Amerikā, Ķīnā, Indijā, Brazīlijā un citur.
NOZARE
Metāla virsmas apstrāde un pārklāšana

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Uzņēmuma vadītājs

Tev IR iespēja uzzināt ko jaunu!

Ražošanas uzņēmuma ikdienā ir daudz procesu, kas iespējams Tevi ieinteresēs un Tev būs vieglāk izvēlēties nākotnes profesiju. Mēs esam atvērti, lai TU uzzinātu cik aizraujoša ir ikdiena pie mums!

Ēnu dienā 2020 Tu kļūsi zinošāks, jo:

+ Iepazīsies ar Silkeborg Spaantagning Baltic SIA uzņēmuma stāstu, kurš ir viena no Dānijas vadošā metālapstrādes uzņēmuma Maskinfabrikken Silkeborg Spåntagning filiāle Latvijā;

+ Iegūsi plašāku redzesloku savas nākotnes profesijas izvēlē;

+ Ēnosi pieredzējušus un zinošus Tev interesējošā amata pārstāvjus uzņēmumā;

+ Aktīvi un praktiski pavadīsi laiku.

UZŅĒMUMA VADĪTĀJA pārziņā ir visi uzņēmumā notiekošie procesi. Tas sevī ietver - personālvadību, kvalitātes vadību, finanšu vadību, uzņēmuma kopējo procesu plānošanu, kontroli un pārraudzību u.c. Uzņēmuma vadītājs sadarbībā ar valdi veic uzņēmuma darbības stratēģisko plānošanu un tās izpildes kontroli.  Pārstāv uzņēmumu sarunās un darījumos ar trešajām personām (valsts / pašvaldības iestādes, klienti, piegādātāji u.tml.).

UZ TIKŠANOS ĒNU DIENĀ 2020!

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Adrese: Kapsēdes iela 2

Ražošanas meistars

Tev IR iespēja uzzināt ko jaunu!

Ražošanas uzņēmuma ikdienā ir daudz procesu, kas iespējams Tevi ieinteresēs un Tev būs vieglāk izvēlēties nākotnes profesiju. Mēs esam atvērti, lai TU uzzinātu cik aizraujoša ir ikdiena pie mums!

Ēnu dienā 2020 Tu kļūsi zinošāks, jo:

+ Iepazīsies ar Silkeborg Spaantagning Baltic SIA uzņēmuma stāstu, kurš ir viena no Dānijas vadošā metālapstrādes uzņēmuma Maskinfabrikken Silkeborg Spåntagning filiāle Latvijā;

+ Iegūsi plašāku redzesloku savas nākotnes profesijas izvēlē;                       

+ Ēnosi pieredzējušus un zinošus Tev interesējošā amata pārstāvjus uzņēmumā;

+ Aktīvi un praktiski pavadīsi laiku.

RAŽOŠANAS MEISTARA pārziņā ar ikdienas ražošanas procesu nodrošināšana, ražošanas normu izpilde, meistari risina sarežģītas situācijas, kas saistītas ar produkcijas ražošanu, apmāca darbiniekus darbam un rūpējas par darba aizsardzību pie ražošanas darbgaldiem.   

UZ TIKŠANOS ĒNU DIENĀ 2020!

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 1

Adrese: Kapsēdes iela 2

Kvalitātes kontrolieris

Tev IR iespēja uzzināt ko jaunu!

Ražošanas uzņēmuma ikdienā ir daudz procesu, kas iespējams Tevi ieinteresēs un Tev būs vieglāk izvēlēties nākotnes profesiju. Mēs esam atvērti, lai TU uzzinātu cik aizraujoša ir ikdiena pie mums!

Ēnu dienā 2020 Tu kļūsi zinošāks, jo:

+ Iepazīsies ar Silkeborg Spaantagning Baltic SIA uzņēmuma stāstu, kurš ir viena no Dānijas vadošā metālapstrādes uzņēmuma Maskinfabrikken Silkeborg Spåntagning filiāle Latvijā;

+ Iegūsi plašāku redzesloku savas nākotnes profesijas izvēlē;

+ Ēnosi pieredzējušus un zinošus Tev interesējošā amata pārstāvjus uzņēmumā;

+ Aktīvi un praktiski pavadīsi laiku.

KVALITĀTES KONTROLIERA pārziņā ir nodrošināt noteiktos kvalitātes standartus uzņēmuma produkcijai. Kvalitātes kontrolieris veic saražoto detaļu mērījumus un noformē dokumentāciju. Risina ražošanas procesa laikā radušos jautājumus gan ar ražošanas personālu, gan ar klientiem. Pārrauga kvalitātes kontroles instrumentu darba kārtību un kalibrēšanas termiņus. Veic darbinieku apmācību kvalitātes kontroles jomā.

UZ TIKŠANOS ĒNU DIENĀ 2020!

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 1

Adrese: Kapsēdes iela 2

Biroja administrators

Tev IR iespēja uzzināt ko jaunu!

Ražošanas uzņēmuma ikdienā ir daudz procesu, kas iespējams Tevi ieinteresēs un Tev būs vieglāk izvēlēties nākotnes profesiju. Mēs esam atvērti, lai TU uzzinātu cik aizraujoša ir ikdiena pie mums!

Ēnu dienā 2020 Tu kļūsi zinošāks, jo:

+ Iepazīsies ar Silkeborg Spaantagning Baltic SIA uzņēmuma stāstu, kurš ir viena no Dānijas vadošā metālapstrādes uzņēmuma Maskinfabrikken Silkeborg Spåntagning filiāle Latvijā;

+ Iegūsi plašāku redzesloku savas nākotnes profesijas izvēlē;

+ Ēnosi pieredzējušus un zinošus Tev interesējošā amata pārstāvjus uzņēmumā;

+ Aktīvi un praktiski pavadīsi laiku.

BIROJA ADMINISTRATORA pārziņā ar ikdienas biroja darbu nodrošināšana, aktīva komunikācija un jautājumu risināšana ar uzņēmuma personālu, atbalsta funkciju sniegšana kolēģiem, kā arī patīkamas atmosfēras radīšana birojā.

Biroja administrators veic ienākošās / izejošās korespondences vadīšanu, dokumentu sagatavošanu, protokolēšanu un arhivēšanu. Tostarp plāno uzņēmuma darbinieku saliedēšanas pasākumus.

UZ TIKŠANOS ĒNU DIENĀ 2020!

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 1

Adrese: Kapsēdes iela 2

Personāla vadītājs

Tev IR iespēja uzzināt ko jaunu!

Ražošanas uzņēmuma ikdienā ir daudz procesu, kas iespējams Tevi ieinteresēs un Tev būs vieglāk izvēlēties nākotnes profesiju. Mēs esam atvērti, lai TU uzzinātu cik aizraujoša ir ikdiena pie mums!

Ēnu dienā 2020 Tu kļūsi zinošāks, jo:

+ Iepazīsies ar Silkeborg Spaantagning Baltic SIA uzņēmuma stāstu, kurš ir viena no Dānijas vadošā metālapstrādes uzņēmuma Maskinfabrikken Silkeborg Spåntagning filiāle Latvijā;

+ Iegūsi plašāku redzesloku savas nākotnes profesijas izvēlē;

+ Ēnosi pieredzējušus un zinošus Tev interesējošā amata pārstāvjus uzņēmumā;

+ Aktīvi un praktiski pavadīsi laiku.

PERSONĀLA VADĪTĀJA pārziņā ir personālvadības procesi un uzņēmuma vizuālās identitātes veidošanas aktivitātes. Darbinieku atlase, darba pārrunu vadīšana, atbilstošākā kandidāta atlase, apmācību organizēšana, darbs ar personāla datiem, dažādu darbinieku iesaistes pasākumu organizēšana, kā arī uzņēmuma tēla atpazīstamības veidošana sabiedriskajā telpā  ir personāla vadītāja ikdienas darba izaicinājumi.

UZ TIKŠANOS ĒNU DIENĀ 2020!

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 1

Adrese: Kapsēdes iela 2

Noliktavas pārzinis

Tev IR iespēja uzzināt ko jaunu!

Ražošanas uzņēmuma ikdienā ir daudz procesu, kas iespējams Tevi ieinteresēs un Tev būs vieglāk izvēlēties nākotnes profesiju. Mēs esam atvērti, lai TU uzzinātu cik aizraujoša ir ikdiena pie mums!

Ēnu dienā 2020 Tu kļūsi zinošāks, jo:

+ Iepazīsies ar Silkeborg Spaantagning Baltic SIA uzņēmuma stāstu, kurš ir viena no Dānijas vadošā metālapstrādes uzņēmuma Maskinfabrikken Silkeborg Spåntagning filiāle Latvijā;

+ Iegūsi plašāku redzesloku savas nākotnes profesijas izvēlē;

+ Ēnosi pieredzējušus un zinošus Tev interesējošā amata pārstāvjus uzņēmumā;

+ Aktīvi un praktiski pavadīsi laiku.

NOLIKTAVAS PĀRZINIS organizē produkcijas iekraušanas un izkraušanas darbus, veic preču pieņemšanu un izsniegšanu, pārbauda kravas noformējumu, iepako produkciju atbilstoši klienta prasībām, veic darbu ar kravas dokumentu noformēšanu, kā arī uzskaita uzņēmuma materiālās vērtības.

UZ TIKŠANOS ĒNU DIENĀ 2020!

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 1

Adrese: Kapsēdes iela 2

Ekskursijas

Izzinoša eskursija jauniešiem par ražošanas uzņēmuma darbu, prakses un darba iespējām.

Pastāstīsim par uzņēmumu, dosimies ekskursijā aplūkot ražošanas vidi. Atbildēsim uz jautājumiem un pastāstīsim par iespēju sadarboties. Vērīgākajiem klausītājiem būs iespēja saņemt pārsteiguma balvas no uzņēmuma.

Adrese: Kapsēdes iela 2, Liepāja

Pieejamais laiks: Pēc saskaņošanas.

Dalībnieku skaits: Min 5 Max 25

Ekskursija pieejama: profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem

Ekskursijas valoda: lv

Sagaidāmais rezultāts: Skolēniem /studentiem iespēja apskatīt ražošanas uzņēmuma darba procesus, iepazīties ar ciparvadības darbgaldu daudzveidību un aplūkot modernu augstas klases Koordinātu mērīšanas mēriekārtu. Jaunieši uzzinās par prakses, darba iespējām vasarā vai pat patstāvīga darba iespējām uzņēmumā.

Veids, kādā tiks nodrošināts sagaidāmais rezultāts: Skolēni / studenti apskatīs virpošanas, frēzēšanas un zobratu frēzēšanas ciparvadības darbgaldus, iepazīsies ar 3D kvalitātes mērījumiem, kā arī labprāt atbildēsim uz interesējošiem jautājumiem.

Vairāk par profesijām:
 

Virpotājs

Frēzētājs

Mehatroniķis