Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
AS Augstsprieguma tīkls
Dārzciema iela 86, LV-1073, Rīga
PAR UZŅĒMUMU
AS “Augstsprieguma tīkls” ir neatkarīgs elektroenerģijas pārvades sistēmas operators, kas nodrošina pārvades tīkla darbības un Latvijas elektroenerģijas sistēmas elektroapgādes drošumu, sniedz pārvades pakalpojumu, balstoties uz publicētiem pārvades pakalpojuma tarifiem, un nodrošina brīvu trešās puses pieeju pārvades tīklam. Veic pārvades sistēmas operatīvo vadību un nodrošina drošu, stabilu elektroenerģijas pārvadi.
NOZARE
Elektroenerģijas apgāde

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras, drošības un atbalsta daļas vadītājs / IT drošības speciālists / IS administrators

IEPAZĪSI Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras, drošības un atbalsta daļas darba ikdienu. Redzēsi kā strādā IT drošības speciālists, iepazīsi dažādu specifisku informācijas sistēmu darbību un to savstarpējo sasaisti ar tālvadības iekārtām, informācijas sistēmu uzraudzību un nepārtrauktas darbības nodrošināšanu.

Minimālais vecums: 10

Vietu skaits: 3

Adrese: Dārzciema iela 86, Rīga, LV-1073

Dispečera dienesta vadītājs / elektrotīklu dispečers / dispečers

IEPAZĪSI elektroenerģijas sistēmas operatīvās vadības principus, atslēgumu plānošanu un operatīvo pārslēgumu izdarīšanu pārvades tīklā, starpvalstu savienojumu sastrēgumu vadību, dispečervadības (SCADA/EMS) un informācijas sistēmu pielietošanu sistēmas bilances un lietotāju nepārtrauktas elektroapgādes nodrošināšanā.

Minimālais vecums: 10

Vietu skaits: 3

Adrese: Pulkveža brieža iela 12

Tehniskās ekspertīzes dienests - Augstsprieguma elektroinženieris

IEPAZĪSI problēmjautājmus, kas skar slēgiekārtas (atdalītāji, jaudas slēdži u.c.), mērmaiņus, līdzsprieguma un pašpatēriņa iekārtas (sadalnes), kabeļus un individuālos aizsardzības līdzekļus.

Minimālais vecums: 10

Vietu skaits: 4

Adrese: Dārzciema iela 86, Rīga, LV-1073

Apakšstaciju dienests - Elektromontieris / elektroatslēdznieks / augstsprieguma elektroinženieris

IEPAZĪSI augstsprieguma slēgiekārtas, mērmaiņus, 110 kV un 330 kV transformatorus un autotransformatorus. Salīdzināsi modernās elektroiekārtas ar iekārtām, kas ekspluatācijā ir jau vairākus gadu desmitus, sapratīsi, kā tiek organizēti darbi energosistēmā. Redzēsi elektroenerģijas uzskaites iekārtās, iepazīsi uzskaites datu savākšanu un apkopošanu, analīzi.

Minimālais vecums: 10

Vietu skaits: 4

Adrese: Robežu iela 38, Ventspils, LV-3601

Apakšstaciju dienests - Elektromontieris/ elektroatslēdznieks / augstsprieguma elektroinženieris

IEPAZĪSI augstsprieguma slēgiekārtas, mērmaiņus, 110 kV un 330 kV transformatorus un autotransformatorus. Salīdzināsi modernās elektroiekārtas ar iekārtām, kas ekspluatācijā ir jau vairākus gadu desmitus, sapratīsi, kā tiek organizēti darbi energosistēmā. Redzēsi elektroenerģijas uzskaites iekārtās, iepazīsi uzskaites datu savākšanu un apkopošanu, analīzi.

Minimālais vecums: 10

Vietu skaits: 2

Adrese: Dārzciema iela 86, Rīga, LV-1073

Apakšstaciju dienests - Elektromontieris / elektroatslēdznieks / augstsprieguma elektroinženieris

IEPAZĪSI augstsprieguma slēgiekārtas, mērmaiņus, 110 kV un 330 kV transformatorus un autotransformatorus. Salīdzināsi modernās elektroiekārtas ar iekārtām, kas ekspluatācijā ir jau vairākus gadu desmitus, sapratīsi, kā tiek organizēti darbi energosistēmā. Redzēsi elektroenerģijas uzskaites iekārtās, iepazīsi uzskaites datu savākšanu un apkopošanu, analīzi.

Minimālais vecums: 10

Vietu skaits: 2

Adrese: Koku iela 11, Rēzekne, LV-4604

Apakšstaciju dienests - Elektromontieris / elektroatslēdznieks / augstsprieguma elektroinženieris

IEPAZĪSI augstsprieguma slēgiekārtas, mērmaiņus, 110 kV un 330 kV transformatorus un autotransformatorus. Salīdzināsi modernās elektroiekārtas ar iekārtām, kas ekspluatācijā ir jau vairākus gadu desmitus, sapratīsi, kā tiek organizēti darbi energosistēmā. Redzēsi elektroenerģijas uzskaites iekārtās, iepazīsi uzskaites datu savākšanu un apkopošanu, analīzi.

Minimālais vecums: 10

Vietu skaits: 3

Adrese: Jātnieku iela 95, Daugavpils, LV-5410

Ķīmijas inženieris

IEPAZĪSI ķīmijas inženiera darba ikdienu, kas sastāv no izolācijas eļļu kvalitātes pārbaudēm, eļļas analīžu datu apstrādi, hromatogrāfijas un laboratorijas iekārtu darba režīma kontroli.

Minimālais vecums: 10

Vietu skaits: 4

Adrese: Dārzciema iela 86

Inspicēšanas grupas vadītājs / Augstsprieguma elektroinženieris

IEPAZĪSI problēmjautājumus, kas skar slēgiekārtas (atdalītājus, jaudas slēdžus u.c.), mērmaiņus, līdzsprieguma un pašpatēriņa iekārtas (sadalnes), kabeļus un individuālos aizsardzības līdzekļus. Tev būs iespēja iegūt iemaņas darbā ar dažādiem mēraparātiem (mikroommetru, megaommetru, voltmetru, sprieguma kvalitātes mēriekārtu u.c.). 

Minimālais vecums: 10

Vietu skaits: 3

Adrese: Dārzciema iela 86

Releju dienesta Elektrisko sistēmu inženieris

IEPAZĪSI dažādas releju aizsardzības iekārtas (mehāniskos relejus, digitālos relejus u.c.) un to izmantošanas veidus. Parādīsim kā norit releju aizsardzības un automātikas aparatūras montāža releju paneļos un spaiļu skapjos. 

Minimālais vecums: 10

Vietu skaits: 3

Adrese: Dārzciema iela 86

Līniju dienests - Augstsprieguma līniju elektromontieris

IEPAZĪSI 110/330 kV gaisvadu un kabeļu līnijas uzbūvi, tehniskos risinājumus, kā arī tehnisko dokumentāciju un projektu risinājumus. Redzēsi kā strādā brigāde, veicot 110 kV un 330 kV gaisvadu un kabeļu līniju tehnisko apkopi un remontdarbus.

Minimālais vecums: 10

Vietu skaits: 2

Adrese: Raunas iela 4, Valmiera, LV-4201

Ekskursijas

Nosaukums
Uzņēmums