Ēnu diena

Vērtējums:

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Liepājas Universitāte
Lielā ielā-14, Liepāja, LV-3401
PAR UZŅĒMUMU
Liepājas Universitāte (LiepU) dibināta 1954. gadā uz Skolotāju institūta bāzes. Tās sākotnējais nosaukums - Liepājas Pedagoģiskais institūts. Kopš 1998. gada - Liepājas Pedagoģijas akadēmija. 2008. gada 2. jūlijā Latvijas Valsts prezidents Valdis Zatlers izsludināja likumu "Par Liepājas Universitātes Satversmi" un no 16. jūlija Latvijā tapa par vienu universitāti vairāk. Liepājas Universitāte ir lielākā augstskola Kurzemē, kurā iespējams studēt 34 studiju programmās un apgūt sociālās zinātnes un uzņēmējdarbību, humanitārās zinātnes un mākslu, dabas zinātnes, matemātiku un informācijas tehnoloģijas, pedagogu izglītību un izglītības zinātnes, sociālo labklājību. Liepājas Universitātes misija: Būt par Liepājas un Kurzemes izglītības, zinātnes, inovāciju un kultūras attīstības veicinātāju, kas nodrošina konkurētspējīgas, reģiona attīstībai nepieciešamas, valstiski un starptautiski nozīmīgas studijas, īsteno ar studijām saistītu, valstiski un starptautiski atzītu pētniecību un sekmē sabiedrības ilgtspējīgu attīstību
NOZARE
Augstākā izglītība, kas nav akadēmiskā

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums
Reitings
Liepājas Universitāte

Speciālists starptautiskās sadarbības jautājumos

Ārzemju sakaru daļa izskata un izlemj jautājumus, kas saistīti ar Liepājas Universitātes starptautisko sadarbību, studentu, mācībspēku un darbinieku mobilitāti, ārvalstu stipendijām, līdzdalību starptautiskos projektos, LiepU iesaistīšanos starptautiskās asociācijās, ārvalstu studentu piesaisti un uzņemšanu LiepU.

 

Pienākumi:- nodrošināt pilna laika ārzemju studentu atlasi, uzņemšanu LiepU,- Erasmus+ apmaiņas programmas koordinēšana LiepU,- Ārvalstu viesu uzņemšana LiepU,- Mārketinga aktivitāšu plānošana un realizēšana LiepU ārvalstu studentu piesaistē.

Liepājas Universitāte

Erasmus+ koordinators

Darba pienākumos ietilpst apmaiņas studentu koordinēšana (gan iebraucošo, gan izbraucošo) un dokumentu kārtošana, viesstudentu lekciju grafiku sastādīšana, vīzu pieteikumu formēšana, vizuālo reklāmas materiālu dizaina izstrāde, reprezentatīvo priekšmetu koncepcijas izstrāde.

Liepājas Universitāte

Dabas un inženierzinātņu fakultātes dekāns

Dabas un inženierzinātņu fakultātes dekāne vada fakultātes darbu, koordinējot darbiniekus, mācībspēkus un studentus. Dekāns atbild par studiju programmu izveidi, realizāciju un attīstību.