Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Liepājas Universitāte
Lielā ielā-14, Liepāja, LV-3401
PAR UZŅĒMUMU
Liepājas Universitāte (LiepU) dibināta 1954. gadā uz Skolotāju institūta bāzes. Tās sākotnējais nosaukums - Liepājas Pedagoģiskais institūts. Kopš 1998. gada - Liepājas Pedagoģijas akadēmija. 2008. gada 2. jūlijā Latvijas Valsts prezidents Valdis Zatlers izsludināja likumu "Par Liepājas Universitātes Satversmi" un no 16. jūlija Latvijā tapa par vienu universitāti vairāk. Liepājas Universitāte ir lielākā augstskola Kurzemē, kurā iespējams studēt 34 studiju programmās un apgūt sociālās zinātnes un uzņēmējdarbību, humanitārās zinātnes un mākslu, dabas zinātnes, matemātiku un informācijas tehnoloģijas, pedagogu izglītību un izglītības zinātnes, sociālo labklājību. Liepājas Universitātes misija: Būt par Liepājas un Kurzemes izglītības, zinātnes, inovāciju un kultūras attīstības veicinātāju, kas nodrošina konkurētspējīgas, reģiona attīstībai nepieciešamas, valstiski un starptautiski nozīmīgas studijas, īsteno ar studijām saistītu, valstiski un starptautiski atzītu pētniecību un sekmē sabiedrības ilgtspējīgu attīstību
NOZARE
Augstākā izglītība, kas nav akadēmiskā

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Rektors

Piedāvājam iespēju iepazīties ar Liepājas Universitātes rektores darba dienu, kura tiek pavadīta plānojot un vadot darbu atbilstoši iestādes mērķiem.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Lielā iela 14

Speciālists starptautiskās sadarbības jautājumos

Ārzemju sakaru daļa izskata un izlemj jautājumus, kas saistīti ar Liepājas Universitātes starptautisko sadarbību, studentu, mācībspēku un darbinieku mobilitāti, ārvalstu stipendijām, līdzdalību starptautiskos projektos, LiepU iesaistīšanos starptautiskās asociācijās, ārvalstu studentu piesaisti un uzņemšanu LiepU.

Pienākumi:- nodrošināt pilna laika ārzemju studentu atlasi, uzņemšanu LiepU,- Erasmus+ apmaiņas programmas koordinēšana LiepU,- Ārvalstu viesu uzņemšana LiepU,- Mārketinga aktivitāšu plānošana un realizēšana LiepU ārvalstu studentu piesaistē.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: Lielā iela 14

Sabiedrisko attiecību speciālists

LiepU sabiedrisko attiecību daļa veido sabiedriskās attiecības ar dažādām ārējām mērķauditorijām, informē sabiedrību un LiepU personālu par dažāda veida aktualitātēm, sagatavošanā esošajiem un pieņemtajiem lēmumiem. Piedalās iestādes publiciātes veidošanā. 

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Lielā iela 14

Lektors

Iespēja iepazīt šādu jomu pasniedzēju ikdienu, kopīgi gatavojoties un apmeklējot lekcijas Liepājas Universitātē:

* matemātikas, fizikas un informātikas joma,

* latviešu valodas un literatūras joma,

* svešvalodu joma (franču valoda).

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: Lielā iela 14

Dabas un inženierzinātņu fakultātes dekāns

Dabas un inženierzinātņu fakultātes dekāne vada fakultātes darbu, koordinējot darbiniekus, mācībspēkus un studentus. Dekāns atbild par studiju programmu izveidi, realizāciju un attīstību. 

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Lielā iela 14

Erasmus+ koordinators

Darba pienākumos ietilpst apmaiņas studentu koordinēšana (gan iebraucošo, gan izbraucošo) un dokumentu kārtošana, viesstudentu lekciju grafiku sastādīšana, vīzu pieteikumu formēšana, vizuālo reklāmas materiālu dizaina izstrāde, reprezentatīvo priekšmetu koncepcijas izstrāde.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Ekskursijas