Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Swedbank AS
Balasta dambis 15, Rīga
PAR UZŅĒMUMU
Swedbank Latvija ir lielākā banka Latvijā, kuru par savu finanšu partneri ir izvēlējušies gandrīz 1 miljons valsts iedzīvotāju un vairāk nekā 83 000 uzņēmumu. Šodien Swedbank ir nozīmīgs valsts ekonomikas un reģionālās attīstības virzītājspēks, kas nodrošina nepārtrauktu finanšu pakalpojumu pieejamību, piedāvājot klientiem atbalstu, ko sniedz moderns konsultāciju centrs, filiāļu un bankomātu tīkls Latvijā. Swedbank darbības mērķis ir sekmēt ilgtspējīgu labklājību plašam cilvēku un uzņēmumu lokam. Bankas ikdienas darbs balstās trīs pamatvērtībās - vienkāršībā, atvērtībā un atbildībā. Pie mums Swedbank ir iespēja gan veidot starptautisku karjeru, gan apkalpot vietējos klientus. Piemēram, vairāk nekā 130 darbinieku no Rīgas apkalpo klientus Skandināvijā un visā pasaulē, 500 darbinieki veido finanšu risinājumus, kurus izmanto 14 miljonu klientu visos Swedbank Grupa mājas tirgos – Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un Zviedrijā. Pie mums strādā ne vien dažādu jomu IT speciālisti, bet arī tie, kuri uzrauga maksājumu apstrādi un drošību visā Swedbank Grupā, klientiem visā pasaulē palīdz veikt darījumus finanšu tirgos, kā arī veic daudzpusīgu datu analīzi. Šogad Swedbank fokusēsies uz ēnotāju iepazīstināšanu ar dažādiem amatiem un Līderības tēmu. Ēnu dienai bankā aicinām pieteikties skolēnus no 15 gadu vecuma.
NOZARE
Finanšu tirgus vadīšana

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Projektu vadītājs kredītriska kontroles un atskaišu daļā Baltijā

Es strādāju Kredītriskos, Baltijas Swedbankas holdingā, kas iekļauj ikdienas jautājumus attiecīgi Swedbank Igaunijā, Latvijā un Lietuvā. Risku galvenais uzdevums nodrošināt ka banka novērtē un atbilstoši menedžē visus būtiskus riskus un atbilst Eiropas un valsts uzraugu prasībām. Baltijas kredītriskos mēs esam 9 cilvēki un katram ir sava specialitāte attiecīgi kreditēšanas procesa un tā riska. Mana specialitāte ir pavisam jauna nozare finanšu un bankas pasaulē – ESG riski – un kā tie ietekmē bankas operācijas un tās klientus. ESG riski iekļauj vides un klimata (E - environmental), sociālos (S - social) un pārvaldības (G - governance) riskus, un esot attiecīgi pārvaldīti nodrošina bankas ilgtspējīgu komercdarbību un risku pārvaldi. Mani ikdienas jautājumi var būt par klimata pārmaiņām un kā tās ietekmē nekustāmā īpašuma (nodrošinājuma) cenas, kā uzraudzīt nulles neto emisijas sasniegšanu gan no savas darbības, gan no kreditēšanas un investīciju darbības, vai arī kā izvērtēt un samērīt ESG riskus no klientu komercdarbības. Vai tevi interesē ilgtspēja vai/un kredītriski? Vēlies izmēģināt darbu starptautiskā vidē? Patīk strādāt gan ar valsts iestādēm, gan ar biznesu, gan ar finanšu iestādēm? Tad pievienojies man un uzzini kā šī jauna un izaicinoša tēma tiek ievesta Swedbankā trīs Baltijas valstīs.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 1

Adrese: Balasta dambis 15, Rīga

Klientu darījumu uzraudzības vadītājs

Ikdienas darbs nodaļā ir saistīts ar pastāvīgu klientu veikto darījumu uzraudzību (monitoringu), tādējādi, atklājot iespējami aizdomīgus darījumus un identificējot sankciju pārkāpumus.  Uzzināsi, kā tiek organizēts klientu darījumu uzraudzības process bankā – kas veic šo interesanto, dinamisko un atbildīgo darbu un ar kādu mērķi tas tiek darīts. Tāpat atklāsim dažādas pazīmes, kas var liecināt par klientu veiktajām noziedzīgajām darbībām, kā arī pētīsim klientu veikto maksājumu pārbaudes principus.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 3

Adrese: Balasta dambis 15, Rīga

Kanālu analītikas vadītājs Baltijā

Baltijas Kanālu analītikas ikdienas darbs ir saistīts ar finanšu vadību un analīzi viesiem Swedbank izplatīšanas kanāliem (filiāles, Konsultāciju centrs, Internetbanka utt.) visās trijās Baltijas valstīs.

Nāc ēnot, ja Tevi interesē darbs ar datiem, biznesa rezultātu uzskaite un monitorings, dažādi datu analīzes rīki. Tāpat arī uzzināsi - kā notiek sadarbība ar kolēģiem dažādās valstīs,  kā arī - ko tad ikdienā dara bankas darbinieki.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Balasta dambis 15, Rīga

Resursu analītiķis

Resursu analītika ikdienas darbs konsultāciju centrā ir saistīts ar resursu plānošanu, konsultāciju centra un tā darbinieku rezultātu analīzi. Redzēsi kā tiek uzturēti darba grafiki lielām komandām, kā tiek nonitrētas uzturētas bankas ienākošo zvanu plūsmas, kā tiek veidotas atskaites par paveikto darbu.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 1

Adrese: Balasta dambis 15, Rīga

Konsultāciju centra vadītāja

Aicinām Ēnu dienā iepazīt Konsultāciju Centra ikdienu, mūsu darbs ir saistīts ar attālināto klientu apkalpošanu telefoniski, rakstiski, čatā un video konsultāciju formātā. Uzzināsi:

kā tiek organizēts darbs

kā rādīt vērtību klientiem un kolēģiem

vai robots var aizvietot cilvēku

kāda ir vadītāja loma

kā tiek pieņemti lēmumi

cik svarīga ir katra komandas dalībnieka loma un iesaiste

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 1

Adrese: Balasta dambis 15, Rīga

Nodaļas vadītāja Konsultāciju Centrā

Mana komanda ikdienā strādā ar dažādām jomām, par kurām dažkārt pat nevarētu iedomāties. Viena no jomām ir klientu viedokļu izskatīšana, kas dažkārt ir labs pamats lai veidotu vai mainītu jau esošus procesus bankā. Ikdienā saņemam un apstrādājam ļoti dažādus klientu viedokļus. Vēl viena apjomīga joma ir klientu izziņu pieteikumi. Vienkāršākais piemērs, lai nerezidenti varētu saņemt termiņa uzturēšanās atļauju, viņiem nepieciešama izziņa no bankas par konta atlikumu. Bet bieži klienti pieprasa dažāds izziņas par izmantotajiem bankas pakalpojumiem, kuras nepieciešams iesniegt sadarbības partneriem. Mūsu nodaļa izskata arī mantojumu lietas, kad mantinieki griežas bankā ar mantojumu apliecību un piesaka izmaksāt mantotos naudas līdzekļus. Bankai saskaņā ar likumdošanu ir pienākums sadarboties ar dažādām Valsts institūcijām. Kad banka saņem pieprasījumu no, piemēram, Valsts ieņēmumu dienesta, Zvērināta tiesu izpildītāja vai Valsts policijas, tad visi šie pieprasījumi nonāk mūsu nodaļā un gatavojam atbildes uz tiem. Mūsu nodaļas kopējais mērķis ir spēt konsultēt citu bankas struktūrvienību darbiniekus, esot jomas ekspertiem, jo mūsu darbs ir specifisks.

Man kā vadītājam ikdienā ir jāspēj sniegt nepieciešamais atbalsts manas komandas veiksmīgam darbam – jāpārliecinās, ka kolēģiem ir visa nepieciešamā informācija, ir ērta darba vieta un pieeja visām vajadzīgajām programmām un  protams jāsadzird un jāpalīdz realizēt jaunas idejas.

Labprāt ar mūsu komandas, manu un bankas darba ikdienu iepazīstināšu arī kādu, cerams, mūsu nākotnes kolēģi :)

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 1

Adrese: Balasta dambis 15, Rīga

Finanšu pārvaldes vadītāja, Valdes locekle

Valde strādā kā uzņēmuma izpildinstitūcija, tā vada uzņēmuma darbību un pieņem būtiskus lēmumus, kas ietekmē visa uzņēmuma darbību. Nāc ēnot, ja Tevi interesē Finanšu vadība - kā veidojas bankas budžets – no kā banka pelna un kur tērē? Kā top biznesa plāni un kā tiek noteikti biznesa mērķi? Tāpat arī uzzināsi - kā notiek sadarbība ar regulējošām iestādēm (ECB, FKTK) un ārējiem auditoriem, kā arī - ko tad ikdienā dara valde. 

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: Rīga, Balasta dambis 15

Kvalitātes vadītāja Konsultāciju Centrā

Mans ikdienas darbs ir saistīts ar kvalitatīvas konsultācijas nodrošināšanu klientiem par dažādiem bankas pakalpojumiem attālinātā saziņā (zvans, čats, bankas ziņojumi, video konsultācijas, sociālie tīkli). Katru dienu mēs Konsultāciju centrā satiekam vairāk kā 4000 klientu. Svarīgākā darba daļa ir nodrošināt atbilstošas zināšanas arī darbiniekiem, tāpēc piedalos mācību procesa organizēšanā, vērtēju sniegto konsultāciju kvalitāti un sekoju arī līdz klientu sniegtajiem komentāriem par apkalpošanu. Ikdienā mēs strādājam ar lielu informācijas apjomu un mans uzdevums ir parūpēties, lai informācija ir saprotama un lai ir atrodamas atbildes uz viesiem neskaidrajiem jautājumiem. Ja Tevi interesē mācīšanās process bankā un kā tiek nodrošināta augsta kvalitāte katrā sarunā ar klientu, labprāt par to pastāstīšu sīkāk mūsu tikšanās laikā.   

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 1

Adrese: Balasta dambis 15

Uzkrājumu un Ieguldījumu Atbalsta nodaļas vadītāja Baltijā

Manā & manas komandas pārziņā ir tādi produkti kā depozīti, uzkrājošā apdrošināšana, ieguldījumu fondi, kā arī akcijas un citi biržā tirgotie instrumenti. Mēs rūpējamies par to, lai šo produktu piedāvājums – risinājumu klāsts un īpašības, cenas, informācija par tiem – būtu maksimāli pievilcīgi klientiem, konkurētspējīgi un arī atbilstu likumdošanas prasībām. Mūsu pārziņā ir arī darbinieku kompetences šajā jomā. Sadarbībā ar citām nodaļām bankā veidojam izglītojošo saturu par uzkrājumiem un ieguldījumiem arī klientiem un sabiedrībai kopumā.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 3

Adrese: Balasta dambis 15

Konsultāciju centra vadītāja vietniece

Ikdienā koordinēju gan iekšējo , gan ārējo procesu vadīšanu un norises gaitu, sadarbojos ar kolēģiem no citām bankas struktūrvienībām un valstīm un daru vēl daudz interesantas lietas

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 1

Adrese: Balasta dambis 15

Vadošais klientu konsultants Valmierā

Esmu Valmieras filiāles vadošais klientu konsultants, un mana atbildība ir specializētā uz klientu ienākošajiem zvaniem, klientu apkalpošana klātienē un sales team darbība (skolas un augstskolas). Mūsu Filiāles darbības profils ir  konsultācijas ar klientiem un to vajadzību atrisināšana.

Komanda ir bāzēta Valmierā, Rīgas ielā 15, un darbs noris 1 stāvā (gan klātienes apkalpošanā, gan izejošo zvanu un ienākošo zvanu veikšanā). Komandā esam kopā 11 darbinieki.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 3

Adrese: Rīgas ielā 15, Valmiera

Uzņēmumu finansēšanas atbalsta daļas vadītājs

Ikdienas darbs bankas uzņēmumu finansēšanas atbalsta daļā saistīts gan ar līzinga pakalpojumu pārdošanu, gan ar faktoringa pakalpojumu pārdošanu un mazo klientu finansēšanu. Uzzināsi, kā tiek organizēts finansēšanas process - kas ko dara, kāpēc un kāpēc jādara tieši tā? Tāpat, arī par uzņēmumu finansēšanu - kādus uzņēmumus finansējam un kāpēc, kas jādara pašam uzņēmumam, lai saņemtu finansējumu no bankas. Ikdienā strādājam ar klientiem klātienē, kā arī notiek attālināta apkalpošana pa telefonu un internetbankā.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Balasta dambis 15

Administratīvo pakalpojumu grupas vadītāja

Mēs esam atbalsta struktūrvienība bankā, kas rūpējas par labsajūtu darba vidē. Sekojam līdzi, lai telpās ir patīkami uzturēties ne tikai darbiniekiem, bet arī klientiem un bankas viesiem.  Lai ik katrs te ir gaidīts un atrod meklēto. Rūpējamies, lai sapulču un pasākumu telpas ir kārtībā, vajadzīgajā aprīkojumā, lai ik katrs rīkotais pasākums bankas telpās ir izdevies līdz vissīkākajai detaļai. Mūsu komandas fokusā ir klients un lieliska klientu apkalpošana. Ikdienā tā ir lieliska iespēja palīdzēt gan bankas klientiem, gan kolēģiem.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Balasta dambis 15

Biznesa klientu apkalpošanas menedžeris Jelgavā

Darbs ar vidējiem un maziem dažādu nozaru uzņēmumiem  (t.sk. zemnieku saimniecībām) Jelgavā, Dobelē, Bauskā un Ogrē.

Uzņēmumu finansēšana, kā arī ikdienas pakalpojumu nodrošināšana un biznesa attiecību uzturēšana ar klientiem.

Ciemojoties uzņēmumu apkalpošanas nodaļā, Tev būs iespēja redzēt kā menedžeri strādā ar Latvijas maziem un vidējiem uzņēmumiem, ka arī kādus pakalpojumus Swedbank piedāvā klientiem, būs iespēja satikt Uzņēmumu apkalpošanas daļas vadītāju, uzņēmumu menedžerus un menedžeru asistentus, analītiķus, ilgtspējas jomas kolēģus – uzzini, ko katrs no viņiem dara! Ja, Tevi interesē finansēšana, ja gribi zināt, kā uzņēmums no bankas saņem miljonu vērtu kredītu – piesakies!

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Pasta iela 47, Jelgava

Jaunākā speciāliste datu inženierijas komandā

Vienreizēja iespēja ielūkoties ikdienas gaitās jaunākajam speciālistam datu inženierijas komandā un kā komanda ikdienas darbos atspoguļo Swedbank vērtības.

Varēsi uzzināt:

kas ir dati un datu inženierija,

kādas prasmes nepieciešamas,

kā tiek plānoti un organizēti uzdevumi IT komandā,

kādi speciālisti strādā komandā, kas risina izaicinājumus datu pasaulē,

kāda var būt ikdiena, kad tikai uzsāc datu inženieriju bez 5+ gadu pieredzes datu pasaulē.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 1

Adrese: Balasta dambis 15

Baltijas pārdošanas un mārketinga atbalsta daļas jomas vadītāja

Manā pārziņā ir Uzņēmumu mārketings un Segmentu mārketings (Jauniešu, Zelta segmenti) – šo jomu koordinēšana starp 3 Baltijas valstīm un vienotu aktivitāšu plānošana.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Balasta dambis 15

Filiāles vadītāja Jēkabpilī

Ikdienā mūsu pamatuzdevums ir satikt klientus klātienē, palīdzēt sakārtot viņu ikdienas finanšu vajadzības, kā arī palīdzēt izprast finanšu lietas un veidot nākotni drošāku.

Šobrīd filiālē mēs satiekam klientu arī citos viņam ērtos veidos 

jeb strādājam konsultāciju centrā un atbildam uz klientu telefona zvaniem.

Ja Tev būtu interese iepazīties tuvāk ar Swedbank vērtībām, mērķiem un vīziju, kā arī saprast kā tiek organizēts un plānot darbs reģionālajā filiālē, tad esi laipni gaidīts!

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Brīvības iela 131, Jēkabpils

Personāla un infrastruktūras pārvaldes vadītāja, Vadības komandas locekle

Uzzini, kāda ir vadības komandas un Personāla/Infrastruktūras pārvaldes vadītājas ikdiena. Bieži vien Personāla pārvaldi saucam par HR - šī komanda aptver ļoti plašu spektru, kas saistīts ar darbiniekiem - jaunu talantu piesaiste, atlase, apmācība, un kādus labumus piedāvājam mūsu kolēģiem. Savukārt, infrastruktūras komanda rūpējas par visiem Swedbank birojiem un filiālēm, lai vide būtu droša,  moderna un ērta kā mūsu klientiem, tā arī darbiniekiem.  

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 3

Adrese: Balasta dambis 15

Jaunākais projektu vadītājs

Ciemojoties Lielo uzņēmumu apkalpošanas daļā Tev būs iespēja redzēt kā menedžeri strādā ar Latvijas un Baltijas lielākajiem uzņēmumiem, kādus pakalpojumus Swedbank piedāvā lielajiem klientiem, kā arī būs iespēja satikt Uzņēmumu apkalpošanas daļas vadītāju, uzņēmumu menedžerus – nozaru ekspertus un menedžeru asistentus, analītiķus, ilgtspējas jomas kolēģus – uzzini, ko katrs no viņiem dara! Ja, Tevi interesē finansēšana, ja gribi zināt, kā uzņēmums no bankas saņem miljonu vērtu kredītu – piesakies!

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 3

Adrese: Balasta dambis 15

Programmatūru uzturēšanas speciālists

IT pasaulē ir daudz dažādi ceļi, bet ne viss ir tikai programmēšana. Nepieciešami arī tādi amati, kas veic testēšanu, izmeklē problēmas produktos, sazinās ar sistēmu lietotājiem – tieši to dara aplikāciju speciālists Swedbank. Ja vēlies uzzināt, kas ir service now, kā veikt 2. līmeņa IT atbalstu un kā darbojas Agile komanda, tad piesakies

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 3

Adrese: Balasta dambis 15

Nodaļas vadītājs Konsultāciju centrā

Esmu nodaļas vadītāja konsultāciju centrā, kuras atbildībā ir specializētā komanda, kura ikdienā atbild uz klientu ienākošajiem zvaniem.

Mūsu darbības profils ir apdrošināšanas konsultācijas, apdrošināšanas gadījumu pieņemšana, zelta un VIP klientu apkalpošana.

Komanda ir bāzēta centrālajā ēkā 17. stāvā un sastāv no 16 lieliskām kolēģēm

Mans ikdienas darbs sastāv no komunikācijas ar savu komandu un Konsultāciju centra vadības komandu. Sadarbības veidošana,  sarunu kvalitātes nodrošināšana, biznesa rezultātu sasniegšana, kolēģu attīstības nodrošināšana.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 1

Adrese: Balasta dambis 15

Digitālās pārdošanas un mārketinga projektu vadītāja

Kā digitālās pārdošanas un mārketinga projektu vadītājam ikdiena saistīta ar pārdošanas procesu organizēšanas fiziskajos un digitālajos kanālos. Nodrošinām kanāliem atbalsta mehānismus kā zvanu sarakstus, piedāvājumus internetbankā, mobilajā bankā, informāciju par mārketinga kampaņām un pārdošanas rezultātiem. Veidojam kampaņu un pārdošanas rezultātu apkopojumus un ieteikumus uz turpmākajām mārketinga aktivitātēm. 

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Balasta dambis 15

Karjeras Centra vadītāja

Aicinām Ēnu dienā iepazīt Karjeras Centra ikdienu - mēs esam partneri mūsu vadītājiem biznesa mērķu sasniegšanā, piesaistot vispiemērotākos kolēģus viņu komandā, konsultējam par karjeras iespējām bankas ietvaros, palīdzam stiprināt darbinieku iesaisti un pārliecību, ka strādājam pie labākā darba devēja Latvijā. Kā arī rūpējamies par darba devēja tēlu, lai piesaistītu profesionālus kolēģus, kā arī rūpējamies par bankas iekšējām aktivitātēm. 

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 1

Adrese: Balasta dambis 15

Projektu vadītājs Karjeras Centrā

Aicinām Ēnu dienā iepazīt Karjeras Centra ikdienu - mēs esam partneri mūsu vadītājiem biznesa mērķu sasniegšanā, piesaistot vispiemērotākos kolēģus viņu komandā, konsultējam par karjeras iespējām bankas ietvaros, palīdzam stiprināt darbinieku iesaisti un pārliecību, ka strādājam pie labākā darba devēja Latvijā. Kā arī rūpējamies par darba devēja tēlu, lai piesaistītu profesionālus kolēģus, kā arī rūpējamies par bankas iekšējām aktivitātēm. 

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 1

Adrese: Balasta dambis 15

Talantu piesaistes speciāliste Karjeras Centrā

Aicinām Ēnu dienā iepazīt Karjeras Centra ikdienu - mēs esam partneri mūsu vadītājiem biznesa mērķu sasniegšanā, piesaistot vispiemērotākos kolēģus viņu komandā, konsultējam par karjeras iespējām bankas ietvaros, palīdzam stiprināt darbinieku iesaisti un pārliecību, ka strādājam pie labākā darba devēja Latvijā. Kā arī rūpējamies par darba devēja tēlu, lai piesaistītu profesionālus kolēģus, kā arī rūpējamies par bankas iekšējām aktivitātēm.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 1

Adrese: Balasta dambis 15

Nodaļas vadītāja Konsultāciju centrā

Esam Investīciju un Apdrošināšanas komanda Konsultāciju centrā Rīgā, Swedbank centrālajā ēkā Balasta dambī. Manā komandā ir 13 darbinieku, kam ir padziļinātas zināšanas investīciju un uzkrājumu jomā, kā arī dzīvības un nedzīvības apdrošināšanas pasaulē.

Ikdienā mani kolēģi zvana klientiem, kas izteikuši vēlmi saņemt konsultāciju kādā no šīm jomām. Ar klientu tiekamies vai nu telefoniski, vai video konsultācijā MsTeams vidē.

Papildus zvanām arī paši un uzrunājam klientus veltīt laiku sarunai ar savu Banku. Mērķis- saprast, vai tas, ko klients šobrīd izmanto, joprojām ir atbilstošākais, vai  jādomā par citiem piemērotākiem Bankas piedāvātajiem finanšu risinājumiem. Ikdiena ir ļoti dinamiska un interesanta.

Mans uzdevums ir rūpēties, lai komandai pieejama maksimāla informācija, zināšanas kvalitatīvām konsultācijām un drošas, patīkamas vides nodrošināšana. Sadarbojos ar citām nodaļām Bankā, lai kopīgi meklētu jaunas biznesa iespējas un padarītu klientu pieredzi vēl ērtāku un noderīgāku.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Balasta dambis 15

ML/TF Risku analīzes daļas vadītāja

Mana komanda ir atbildīga par AML un CTF Risku analīzi un atskaitēm visās trijās Baltijas valstīs. Ikdienā, mēs nodrošinām plašu klāstu atskaites un analīzi dažādu līmeņu vadītājiem: departamentiem lai viņu spētu veikt nepieciešamās darbības samazinot AML risku, Baltijas valdēm, Baltijas vadībai un vadībai no Zviedrijas. Tā arī mēs nodrošinām attiecīgos departamentus ar pieprasītajiem datiem lai spētu sniegt atbildi uz bankas uzraugošajām struktūrvienībām, kā piemēram Baltijas valstu centrālo banku, Finanšu Kapitāla Tirgus komisijas, Finanšu Izlūkošanas dienesta pieprasījumiem. Mana komanda atrodas visās trijās Baltijas valstīs un ikdienā mūsu darbs ir starptautisks.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Balasta dambis 15

Komunikācijas un ilgtspējas pārvaldes vadītāja, vadības komandes locekle

Kā svarīgākās ziņas aiznest līdz dzirdošām ausīm un palīdzēt sabiedrībai un ekonomikai augt? No stratēģijas līdz ikdienas ierakstiem sociālajos medijos, no krīzes komunikācijas līdz spēļošanai, no ilgtspējīgas izpratnes veicināšanas līdz prezentācijām, no sociālajiem projektiem līdz tiešraidēm – uzzināsi par daudzpusīgo komunikācijas ekspertu ikdienu Latvijas lielākajā bankā.  

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 3

Adrese: Balasta dambis 15

Turētājbankas pakalpojumu vadītājs

Ikdienā uzraugam Alternatīvo investīciju fondu un pensiju plānu ieguldījumus vērtspapīros, un vai tas ir saskaņā ar likumu. Skatāmies, vai veikti ieguldījumi vērtspapīros un valūtās ir pieļaujami.

Turētājbanka ir kā policija, kas uzrauga fondus vai viss ir kārtībā, ja nē, tad ziņojam Latvijas bankai, tādā veidā aizstāvot investorus.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 1

Adrese: Balasta dambis 15

Vadošais finansēšanas konsultants Tukumā

Ikdienas darbs Privātpersonu finanšu centrā saistīts ar konsultācijām par mājokļa iegādi/būvniecību/remontu; darījumu noformēšanu, piesaistot arī spēkā esošās Valsts atbalsta programmas, kā arī apdrošināšanu noformēšana, lai mazinātu iespējamos riskus visa kredīta atmaksas laikā.

Ikdienā strādāju ar klientiem attālināti. Notiek attālināta apkalpošana pa telefonu, e-pastā, internetbankā un Team vidē.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 1

Adrese: Tukums, Pils iela, 15A.

Nodaļas vadītājs Konsultāciju centrā

 Manas komandas ikdienā ir gan klientu – mazo un vidējo uzņēmumu – pieteikumu apstrāde un klientu pieteikto konsultāciju veikšana, gan arī paši zvanām klientiem, kuri sen ar mums nav runājuši, lai apjautātos, kā klientiem klājas un kā mēs vēl varam palīdzēt viņu biznesam. Lai vismaz reizi gadā zvanā, čatā vai e-pastā satiktu lielāko daļu mūsu klientu, veiksmīgi slēgtu jaunus līgumus un sniegtu vērtīgus padomus, man kā vadītājam ikdienā ir jāspēj sniegt nepieciešamais atbalsts manas komandas veiksmīgam darbam – jāpārliecinās, ka kolēģiem ir visa nepieciešamā informācija, ir ērta darba vieta un pieeja visām vajadzīgajām programmām. Tāpat man ir jāsadzird un jāpalīdz realizēt arī jaunas idejas, kā mēs varam būt vēl veiksmīgāki sarunās ar klientiem. Un, protams, svarīga darba daļa ir arī atbalsts kolēģiem attīstībai un izaugsmei kā esošajā amatā, tā situācijā, kad kolēģi ir gatavi nākamajam karjeras solim. Labprāt ar mūsu komandas, manu un bankas darba ikdienu iepazīstināšu arī kādu, cerams, mūsu nākotnes kolēģi :)

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 1

Adrese: Balasta dambis 15

Personīgā finanšu konsultante

Ikdienā strādāju ar bankas turīgākajiem klientiem.  Esmu kā  savs cilvēks vai kā ģimenes ārsts, tikai - finanšu jautājumos bankā. Palīdzu ar labākiem risinājumiem klientu situācijās, pārzinot dažādos bankas pakalpojumus, risinām sarežģītas un nestandarta situācijas.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Balasta dambis 15

Uzņēmumu Pārvaldes vadītājs, Valdes loceklis

Mana ikdiena ir raiba kā kubiks–rubiks. Tikai kubiku-rubiku var, iemācoties tā pamatprincipus, paredzēt. Manā darba ikdienā jārēķinās, ka būs notikumi, kurus paredzēt nebūs iespējams, bet ar kuriem būs jātiek galā.

Es vadu Swedbankas uzņēmumu pārvaldi, kas rūpējās par to, lai uzņēmējiem radītie produkti atvieglotu uzņēmēja dzīvi ietaupot laiku un palīdzot augt.

Interesantākā darba daļa ir tikšanās ar klientiem. Gan mazajiem, kas spēruši pirmos solīšus savā uzņēmējdarbībā, gan lielākajiem visā Latvijā.

Acis mirdz arī tajos brīžos, kad esam radījuši kādu no jaunajiem produktiem, par ko esam paši lepni! 

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 3

Adrese: Balasta dambis 15

Atbilstības kontroles vadītāja, Valdes locekle

Lai gan šķiet, ka mēs – baņķieri – to vien darām, kā skaitām naudu, patiesībā mēs esam dažādi savās interesēs un darba specifikā. Atbilstības kontroles vadītājs ar plašu komandu uzrauga bankas darbības atbilstību saistošajiem likumdošanas un normatīvajiem aktiem. Darbības atbilstība jeb compliance –banka sniedz finanšu pakalpojumus saviem klientiem, bet tikai atbilstoši likumiem.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Balasta dambis 15

Valdes priekšsēdētājs

Uzzini, kāda ir Valdes priekšsēdētāja ikdiena! Kā apvienot daudzos pienākumus un kā būt līderim ne tikai citiem, bet arī pašam sev!

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 3

Adrese: Rīga, Balasta dambis 15

Nodaļas vadītāja Konsultāciju centrā Daugavpilī

Esam Konsultāciju centra komanda, kas darbojas Daugavpilī.

Komandā ir 15 Klientu konsultanti, kuri ikdienā telefoniski konsultē klientus par un ap bankas produktiem un pakalpojumiem.

Atbildam uz zvaniem tel. 67444444 – bloķējam kartes, pasūtām jaunas, slēdzam Mājokļa apdrošināšanas u.c. līgumus, kā arī izzinām klientu vajadzības, lai rastu piemērotākos risinājumus, par kuriem, iespējams, klients iepriekš pat nav iedomājies.

Ikdienas darbs sastāv no komunikācijas ar komandu un Konsultāciju centra vadības komandu saistībā ar sarunu kvalitātes nodrošināšanu, biznesa rezultātu sasniegšanu, kolēģu attīstības nodrošināšanu. Klausāmies sarunas, vērtējam, kas sanācis, kas ne. Utt. Veidojam attīstības plānu esošo un jaunu mērķu sasniegšanai.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Rīgas iela 22a, Daugavpils

Privātpersonu pārvaldes vadītāja, Valdes locekle

Privātpersonu pārvalde veicina Latvijas sabiedrības kopējo izpratni par to, kā kopā ar Swedbank pēc iespējas gudrāk un efektīvāk rūpēties par savām personīgajām un ģimenes finansēm. Kā sākt uzkrāt, ko darīt ar uzkrājumiem, kā rīkoties, ja plānots kāds lielāks pirkums – cik un kā domāt par aizņemšanos? Kāpēc nepieciešama apdrošināšana un kādas citas vajadzības ir Latvijas sabiedrībai finanšu veselības jautājumos? Uzzini vairāk par privātpersonu pārvaldi un ko dara Swedbank valde. 

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 3

Adrese: Balasta dambis 15

Karšu daļas vadītāja Baltijā

Komanda ir atbildīga par norēķinu kartēm privātpersonām. Kā karte funkcionē, kā tā izskatās, kā uzbūvēta sistēmās. Domājam par nākotni – attīstām un pilnveidojam kartes un ar tiem saistītos procesus.  Nodrošinām, lai klientu apkalpojošajiem kolēģiem ir pieejama nepieciešamā informācija, lai risinātu karšu jautājumus. Nodrošinām, lai klientiem ir savlaicīga, atbilstoša un kvalitatīva informācija par kartēm. Plānojam un īstenojam kredītkaršu pārdošanas aktivitātes. Mūsu uzdevums ir, lai klientam ir karte, lai klients zinātu par kartes sniegtajām iespējām un tās izmantotu.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 3

Adrese: Balasta dambis 15

Juridiskās pārvaldes vadītāja, Vadības komandas locekle

Juristam un vadītājam nepieciešamas dažādas iemaņas, piemēram - spēja mācīties, spēja uzņemties un arī dalīties ar atbildību, precizitāte, loģika, skaidrs domas izklāsts, atvērtība un zinātkāre, elastīgums un kompromisu māksla. Juridiskā pārvalde konsultē visu banku dažādos jautājumos, piemēram - finansēšanas vai kontu pakalpojumu produktos, reklāmu jautājumos, datu aizsardzībā. Mūsu komanda meklē atbildes un iesaka – kā drīkst darīt.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 3

Adrese: Balasta dambis 15

Klientu servisa pārvaldes vadītājs, Valdes loceklis

Pārvaldes pienākumi : parūpēties par klientiem un palīdzēt viņiem sakārtot savas finanšu lietas, nodrošinot plūstošu, laika taupošu pieredzi neatkarīgi no saskarsmes punkta (filiāle, konsultāciju centrs, privātpersonu finanšu centrs, internetbankā, mobilā lietotne, ATM tīkls). Kopā ar bankas segmentiem vienoties un nodrošinat klientu uzrunāšanās potenciālu, sasniedzot noteiktos biznesa mērķus, efektivitāti, klientu apmierinātību un darbinieku iesaisti.

Personīgā atbildība: valdes atbildīgais par IT jomu un bankas Krīzes vadību.

Esi dzīvei gatavs!

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 3

Adrese: Balasta dambis 15

Risku pārvaldes vadītāja, Valdes locekle

Risku pārvalde nodrošina vispārēju kontroles procesu bankā. Atbild par neatkarīgu risku apskatu un analīzi par kredītrisku un operacionālo risku, sniedz viedokli par jauniem un/vai nozīmīgiem bankas procesiem un darījumiem, piedalās lēmumu pieņemšanā par kredītdarījumiem. Kā arī - iepazīsi - ko tad ikdienā dara valde. 

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 3

Adrese: Balasta dambis 15

Ekskursijas