Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Rakstnieka Herberta Dorbes muzejs
Ērgļu iela 1, Ventspils
PAR UZŅĒMUMU
Rakstnieka Herberta Dorbes muzejs kā Ventspils muzeja struktūrvienība apmeklētājiem atvērta kopš 1989.gada maija. Ēku rakstnieks cēlis 20.gs. 50-to gadu beigās,bet uz dzīvi Dorbes ģimene pārcēlusies 1960. gada pavasarī. Mājā bieži viesojušies mūziķi un rakstnieki gan no Ventspils, gan Latvijas. Muzejs savai darbībai izvirzījis sekojošu uzdevumu - vākt un glabāt vēsturiskas liecības par H.Dorbi un citiem Ventspils pilsētas un novada literātiem, kā arī popularizēt H.Dorbes un citu Ventspils pilsētas un novada autoru atstāto literāro mantojumu
NOZARE
Muzeju darbība
PAPILDUS

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Muzeja speciālists

Iepazīšanās  ar muzejnieka darba ikdienu - krājuma kompletēšanu, apstrādi, tematisku  pasākumu sagatavošana.

Minimālais vecums: 10

Vietu skaits: 2

Adrese: Ērgļu iela 1, Ventspils

Ekskursijas

Piemiņas muzeju darbinieks

Tiks sniegts īss ieskats muzeju darbinieka ikdienā, parādīti visi veicamie darbi.

Adrese: Ērgļu iela 1, Ventspils

Pieejamais laiks: Darba dienas

Dalībnieku skaits: Min 1 Max 5

Ekskursija pieejama: 1. -4. klases skolēniem, 5.-9. klases skolēniem, 10.-12. klases skolēniem

Ekskursijas valoda: lv

Sagaidāmais rezultāts: Skolēni tiks iepazīstināti ar muzeju darbinieka ikdienu - darbu ar muzeja krājumu, muzejpedagoģisko nodarbību vadīšanu.

Veids, kādā tiks nodrošināts sagaidāmais rezultāts: Skolēni varēs vērot darba procesu un paši arī mēģināt iesaistīties muzeju darbā.