Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija
K. Valdemāra iela 10/12, Rīga, LV-1473
PAR UZŅĒMUMU
Aizsardzības ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde aizsardzības nozarē, kas tieši pakļauta aizsardzības ministram. Latvijas valsts aizsardzības pamatuzdevums ir savlaicīgi prognozēt un novērst valsts militāro apdraudējumu, garantēt valsts neatkarību, teritoriālo nedalāmību un iedzīvotāju drošību. Aizsardzības ministrija izstrādā un īsteno valsts aizsardzības politiku, plāno valsts aizsardzībai nepieciešamos līdzekļus un pasākumus un nodrošina valsts aizsardzībā iesaistītā personāla pārvaldi un militāro izglītību. Aizsardzības ministrs veic civilo kontroli pār Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un citām ministrijas padotībā esošajām institūcijām. Valsts apdraudējuma gadījumā Nacionālie bruņotie spēki sadarbībā ar sabiedroto valstu bruņotajiem spēkiem nodrošina Latvijas valsts sauszemes teritorijas, jūras akvatorijas un gaisa telpas neaizskaramību. Nacionālie bruņotie spēki kopā ar civilajām valsts institūcijām nepieciešamības gadījumā nodrošina sabiedroto valstu bruņoto spēku uzņemšanu Latvijas teritorijā. Latvijas valsts aizsardzības stratēģiskais pamatprincips ir dalība Ziemeļatlantijas līguma organizācijas kolektīvās aizsardzības sistēmā, kuras uzdevums ir tās dalībvalstu aizsardzība pret jebkura veida militāru apdraudējumu. Tādēļ Aizsardzības ministrija kopā ar citām Latvijas valsts institūcijām un Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem darbojas, lai stiprinātu Ziemeļatlantijas līguma organizācijas rīcībspēju un efektivitāti, kā arī Latvijas ietekmi tās lēmumu pieņemšanas procesā
NOZARE
Aizsardzība
PAPILDUS

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Aizsardzības ministrijas Militāri publisko attiecību departaments, vecākā referente

Aizsardzības ministrijas darbinieka pienākumos ietilpst sabiedrisko attiecību jautājumu risināšana.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 3

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 10/12

Aizsardzības ministrija Nodrošinājuma un aizsardzības investīciju politikas departaments, projektu vadītājs

Aizsardzības ministrijas darbinieka pienākumos ietilpst koordinēt NATO un militārās infrastruktūras projektus.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 1

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 10/12

Aizsardzības ministrija Nodrošinājuma un aizsardzības investīciju politikas departaments, vecākā referente

 Aizsardzības ministrijas darbinieka pienākumos ietilpst koordinēt starptautisko sadarbību bruņojuma jautājumos.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 1

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 10/12

Aizsardzības ministrijas Aizsardzības Politikas departaments, nodaļas vadītāja vietnieks

Aizsardzības ministrijas darbinieka amata pienākumos ietilpst izstrādāt valsts aizsardzības politisko stratēģiju.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 10/12

Ekskursijas

Nosaukums
Uzņēmums