Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Peldu iela 25 Rīga
PAR UZŅĒMUMU
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde vides aizsardzības, reģionālās attīstības plānošanas un koordinācijas, pašvaldību attīstības un pārraudzības, teritorijas attīstības plānošanas un zemes pārvaldības, vienas pieturas aģentūras principa ieviešanas valsts un pašvaldību pakalpojumu pieejamībā, kā arī elektroniskās pārvaldes, informācijas sabiedrības un informācijas tehnoloģiju valsts pārvaldē jomā.
NOZARE
Valsts pārvalde

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Valsts pārvaldes pakalpojumu politikas īstenošanas koordinācijas nodaļa

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts pārvaldes pakalpojumu politikas īstenošanas koordinācijas nodaļas vadītāja ir Maija Anspoka.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 1

Adrese: Vaļņu iela 30

Reģionālās attīstības plānošanas nodaļas vecākais eksperts

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Reģionālās politikas departamenta Reģionālās attīstības plānošanas nodaļas vecākā eksperte ir Veronika Jurča.

Darba pienākumos ietilpst piedalīšanās dažādās darba grupās, piemēram, izglītības un kultūras jomā. Plāno darbības, kā attīstīt reģionus, lai tie būtu vienlīdzīgi, kā arī darbības uzņēmējdarbības veicināšanai. 

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 1

Adrese: Pils iela 17

Vides aizsardzības departamenta direktors

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vides aizsardzības departamenta direktore ir Rudīte Vesere.

Darba pienākumos ir izstrādāt un virzīt likumprojektus un noteikumu projektus vides kavlitātes un atkritumu apsaimniekošanas, gaisa piesārņojuma, ūdens resursu un piesārņojuma samazināšanas jomās. Sniedz atbildes uz vēstulēm un analizē citu iestāžu dokumentus. 

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 3

Adrese: Peldu iela 25

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

Valsts sekretārs ir augstākais valsts civildienesta ierēdņa amats Latvijas Republikā. 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs ir Edvīns Balševics

 

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: Peldu iela 25

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārais sekretārs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārā sekretāre ir Dace Bluķe

Parlamentārais sekretārs ir politiska valsts amatpersona, kas uztur Ministru kabineta locekļa (ministra) saikni ar Saeimu un tās komisijām, pārstāv attiecīgo Ministru kabineta locekli likumdošanas procesā Saeimā, piedalās likumprojektu sagatavošanā un izskatīšanā, kā arī veic citus Ministru kabineta locekļa dotos uzdevumus un pilda normatīvajos aktos noteiktos pienākumus. Parlamentāro sekretāru izrauga ministrs, tam ir tiesības pārstāvēt ministru, dot rīkojumus ministrijas un to pakļautībās esošu iestāžu amatpersonām.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: Peldu iela 25

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs ir  Artūrs Toms Plešs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde vides aizsardzības, reģionālās attīstības plānošanas un koordinācijas, pašvaldību attīstības un pārraudzības, teritorijas attīstības plānošanas un zemes pārvaldības, vienas pieturas aģentūras principa ieviešanas valsts un pašvaldību pakalpojumu pieejamībā, kā arī elektroniskās pārvaldes, informācijas sabiedrības un informācijas tehnoloģiju valsts pārvaldē jomā.

Ministrija ir tieši pakļauta vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram.

Piesakies ministra vakancei: prese@varam.gov.lv 

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: Peldu iela 25, Rīga

Ekskursijas

Izaicinājumi, kas rada iespējas – reģionālā attīstība Latvijā

Aicinām iepazīties ar VARAM, gūstot priekštatu par ministrijas kompetencēm- noteiktajām funkcijām un uzdevumiem. Tiešsaistes ekskursijas laikā būs iespēja izzināt vairāk par ministrijas darbu reģionālās attīstības jomā un uzzināt, kā tā ietekmēs ikkatru Latvijas iedzīvotāju.

Adrese: Tiešsaistes platformā Microsoft Teams

Pieejamais laiks: No 2021. gada septembra. Darba dienās no pulksten 9.00 līdz 16.00 (iepriekš saskaņojot konkrētu laiku)

Dalībnieku skaits: Min 10 Max 50

Ekskursija pieejama: 10.-12. klases skolēniem

Ekskursijas valoda: lv

Sagaidāmais rezultāts: Tiešsaistes ekskursija sniegs vispārēju informāciju par ministriju, tās struktūru, darbības jomām, amatu dažādību un darba vidi. Padziļinātāk ieskatoties reģionālās attīstības jomas jautājumus un plašāk pārrunājot divas aktuālas tēmas: • ATR reforma, kas ir viena no nozīmīgākajām reformām pēdējo gadu laikā – tā ietekmēs daudzus Latvijas iedzīvotājus un pašvaldības, kurās tie dzīvo. • Līdzdalības budžets, kas sniedz iespēju iedzīvotājiem no 16 gadu vecuma noteikt un ierosināt to, kā tiek iztērēta daļa no pašvaldības vai valsts budžeta.

Veids, kādā tiks nodrošināts sagaidāmais rezultāts: • Tiešsaistes ekskursija Teams platformā. • Ministriju prezentējošs video. • Tiešraidē tikšanās ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vadošajiem darbiniekiem, ar plašāku ieskatu Valsts ilgtspējīgas attīstības plānošanas departamenta ikdienā risināmajos jautājumos. • Atbildes uz dalībnieku interesējošiem jautājumiem

Dabas kapitāla un klimata ilgtspējīga pārvaldība

Aicinām iepazīties ar VARAM, gūstot priekštatu par ministrijas kompetencēm- noteiktajām funkcijām un uzdevumiem. Tiešsaistes ekskursijas laikā būs iespēja izzināt vairāk par nozares politikas veidošanas gaitu vides un dabas aizsardzības jomā un ieskatīties kā tā tiek organizēta un īstenota. Būs iespēja uzzināt, ko šajā jomā var darīt valsts, un ko var darīt jebkurš Latvijas iedzīvotājs.

Adrese: Tiešsaistes platformā Microsoft Teams

Pieejamais laiks: No 2021. gada septembra. Darba dienās no pulksten 9.00 līdz 16.00 (iepriekš saskaņojot konkrētu laiku)

Dalībnieku skaits: Min 10 Max 50

Ekskursija pieejama: 10.-12. klases skolēniem

Ekskursijas valoda: lv

Sagaidāmais rezultāts: Tiešsaistes ekskursija sniegs vispārēju informāciju par ministriju, tās struktūru, darbības jomām- amatu dažādību un darba vidi. Padziļinātāk ieskatoties vides un dabas aizsardzības jomas jautājumos un plašāk pārrunājot aktuālākās tēmas: • Atkritumu apsaimniekošana – dalītā vākšana un atkritumu rašanās novēršana. • Gaisa kvalitātes aspekti. • Aprites ekonomika – kā samazināt vienreiz lietojamās plastmasas patēriņu un vai var pārstrādāt plastmasu. • Invazīvās sugas.

Veids, kādā tiks nodrošināts sagaidāmais rezultāts: • Tiešsaistes ekskursija Teams platformā. • Ministriju prezentējošs video. • Tiešraidē tikšanās ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vadošajiem darbiniekiem, ar plašāku ieskatu Vides aizsardzības departamenta un Dabas aizsardzības departamenta ikdienā risināmajos jautājumos. • Atbildes uz dalībnieku interesējošiem jautājumiem

Digitālā pārvalde – pārmaiņu virzītājs

Aicinām iepazīties ar VARAM, gūstot priekštatu par ministrijas kompetencēm- noteiktajām funkcijām un uzdevumiem. Tiešsaistes ekskursijas laikā būs iespēja izzināt vairāk par nozares politikas veidošanas gaitu digitālās pārvaldes jomā un ieskatīties kā tā tiek organizēta un īstenota.

Adrese: Tiešsaistes platformā Microsoft Teams

Pieejamais laiks: No 2021. gada septembra. Darba dienās no pulksten 9.00 līdz 16.00 (iepriekš saskaņojot konkrētu laiku)

Dalībnieku skaits: Min 10 Max 50

Ekskursija pieejama: 10.-12. klases skolēniem

Ekskursijas valoda: lv

Sagaidāmais rezultāts: Tiešsaistes ekskursija sniegs vispārēju informāciju par ministriju, tās struktūru, darbības jomām- amatu dažādību un darba vidi. Padziļinātāk ieskatoties ministrijas virzītajā digitalizācijas jomā un iepazīstoties ar izveidotajiem digitālajiem rīkiem.

Veids, kādā tiks nodrošināts sagaidāmais rezultāts: • Tiešsaistes ekskursija Teams platformā. • Ministriju prezentējošs video. • Tiešraidē tikšanās ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vadošajiem darbiniekiem, ar plašāku ieskatu Informācijas sabiedrības attīstības departamenta ikdienā risināmajos jautājumos. • Atbildes uz Dalībnieku interesējošiem jautājumiem