Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Peldu iela 25 Rīga
PAR UZŅĒMUMU
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde vides aizsardzības, reģionālās attīstības plānošanas un koordinācijas, pašvaldību attīstības un pārraudzības, teritorijas attīstības plānošanas un zemes pārvaldības, vienas pieturas aģentūras principa ieviešanas valsts un pašvaldību pakalpojumu pieejamībā, kā arī elektroniskās pārvaldes, informācijas sabiedrības un informācijas tehnoloģiju valsts pārvaldē jomā.
NOZARE
Valsts pārvalde

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Vienas pieturas aģentūras nodaļas vadītājs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Publisko pakalpojumu departamenta Vienas pieturas aģentūras nodaļas vadītāja ir Maija Anspoka.

Vienas pieturas aģentūras īstenošana - politikas veidošana, ieviešana, pakalpojumu pieejamības veicināšana, valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas tīkla darbības pārraudzība. 

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 1

Adrese: Vaļņu iela 30

Elektronisko pakalpojumu nodaļas vecākais eksperts

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Publisko pakalpojumu departamenta Elektronisko pakalpojumu nodaļas vecākā eksperte ir Margarita Krišlauka.

Darba pienākumos ietilpst pilnveidot valsts pārvaldes pakalpojumus. Specializējas lietotājiem draudzīgu pakalpojumu politikas veidošanā, pakalpojumu digitālā pieejamībā, kā arī personām ar invaliditāti un vecākiem cilvēkiem piemērotu piekļūstamu pakalpojumu un informācijas politikas veidošanā.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 1

Adrese: Vaļņu iela 30

Reģionālās attīstības plānošanas nodaļas vecākais eksperts

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Reģionālās politikas departamenta Reģionālās attīstības plānošanas nodaļas vecākā eksperte ir Veronika Jurča.

Darba pienākumos ietilpst piedalīšanās dažādās darba grupās, piemēram, izglītības un kultūras jomā. Plāno darbības, kā attīstīt reģionus, lai tie būtu vienlīdzīgi, kā arī darbības uzņēmējdarbības veicināšanai. 

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 1

Adrese: Pils iela 17

Vides aizsardzības departamenta direktors

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vides aizsardzības departamenta direktore ir Rudīte Vesere.

Darba pienākumos ir izstrādāt un virzīt likumprojektus un noteikumu projektus vides kavlitātes un atkritumu apsaimniekošanas, gaisa piesārņojuma, ūdens resursu un piesārņojuma samazināšanas jomās. Sniedz atbildes uz vēstulēm un analizē citu iestāžu dokumentus. 

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 3

Adrese: Peldu iela 25

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

Valsts sekretārs ir augstākais valsts civildienesta ierēdņa amats Latvijas Republikā. 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs ir Edvīns Balševics. 

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: Peldu iela 25

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārais sekretārs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārais sekretārs ir Artūrs Toms Plešs. 

Parlamentārais sekretārs ir politiska valsts amatpersona, kas uztur Ministru kabineta locekļa (ministra) saikni ar Saeimu un tās komisijām, pārstāv attiecīgo Ministru kabineta locekli likumdošanas procesā Saeimā, piedalās likumprojektu sagatavošanā un izskatīšanā, kā arī veic citus Ministru kabineta locekļa dotos uzdevumus un pilda normatīvajos aktos noteiktos pienākumus. Parlamentāro sekretāru izrauga ministrs, tam ir tiesības pārstāvēt ministru, dot rīkojumus ministrijas un to pakļautībās esošu iestāžu amatpersonām.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: Peldu iela 25

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs ir Juris Pūce.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde vides aizsardzības, reģionālās attīstības plānošanas un koordinācijas, pašvaldību attīstības un pārraudzības, teritorijas attīstības plānošanas un zemes pārvaldības, vienas pieturas aģentūras principa ieviešanas valsts un pašvaldību pakalpojumu pieejamībā, kā arī elektroniskās pārvaldes, informācijas sabiedrības un informācijas tehnoloģiju valsts pārvaldē jomā.

Ministrija ir tieši pakļauta vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram.

Piesakies ministra vakancei: prese@varam.gov.lv 

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: Peldu iela 25, Rīga

Ekskursijas

Nosaukums
Uzņēmums