Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs
Pērses iela 2, Rīga
PAR UZŅĒMUMU
Uzņēmumu reģistrs ir valsts iestāde, kas uztur 14 reģistrus, nodrošinot juridisko personu un līgumu reģistrāciju, un reģistros esošās informācijas brīvu pieejamību tiešsaistē Latvijā un starptautiski. Uz Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros reģistrēto informāciju paļaujas publiskā pārvalde un privātie uzņēmumi gan Latvijā, gan visā pasaulē. Uzņēmumu reģistra darbinieki juridisko personu reģistros reģistrē uzņēmumus, piemēram, sabiedrības ar ierobežotu atbildību, akciju sabiedrības, zemnieku saimniecības u.c., organizāciju reģistros reģistrē biedrības, politiskās partijas, reliģiskās organizācijas u.c.. Juridisko personu reģistros reģistrē arī fiziskās personas (cilvēkus), kas stāv aiz juridiskajām personām un darbojas to vārdā, piemēram, valdes locekļus, īpašniekus, patiesos labuma guvējus. Savukārt līgumu reģistros reģistrē komercķīlu līgumus, laulību līgumus u.c. Iestāde ir nosaukta pirmā reģistra – uzņēmumu reģistra žurnāls – vārdā. Šobrīd Uzņēmumu reģistrā notiek iestādes digitālā transformācija no Latvijas līmeņa iestādes, kas klientus apkalpo, pieņemot vai izsniedzot dokumentus papīra formātā, uz starptautisku digitālu iestādi, kas klientus apkalpo attālināti, nodrošinot e-pakalpojumus digitālajā vidē, tostarp attīstot pašapkalpošanās e-pakalpojumu portfeli, un pašiem darbiniekiem strādājot attālināti. Digitālā transformācija notiek visos – pakalpojumu, procesu, darbinieku – līmeņos. Uzņēmumu reģistrs atrodas Tieslietu ministrijas pārraudzībā, to vada galvenais valsts notārs.
NOZARE
Valsts pārvalde

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Klientu apkalpošanas speciālists – iestādes digitālās transformācijas vēstnesis

Ēnu dienā Uzņēmumu reģistrā varēs uzzināt, kā praksē notiek valsts iestādes digitālā transformācija no Latvijas līmeņa iestādes, kas klientus apkalpo klātienē, pieņemot vai izsniedzot dokumentus papīra formātā, uz starptautisku digitālu iestādi, kas visu Eiropas Savienības valstu klientus apkalpo vienādi - attālināti, nodrošinot e-pakalpojumus digitālajā vidē, tostarp attīstot pašapkalpošanās e-pakalpojumu portfeli, un pašiem darbiniekiem strādājot attālināti:  

klientu atbalsta nodrošināšana – no klātienes uz tikai attālināti, no papīra dokumentu apstrādes uz darbu IT sistēmās ar elektroniskiem dokumentiem; sadarbība ar kolēģiem – cilvēkiem un kolēģi – robotu jeb virtuālo asistentu UNA ikdienas klientu atbalsta nodrošināšanā; klientu apkalpošanas darbā nepieciešamās e-prasmes, attālinātais darbs no mājām.

Uzņēmumu reģistrs ir valsts iestāde, kas uztur 14 reģistrus – uzņēmumu, organizāciju un līgumu reģistrus, nodrošinot tajos akurātas, adekvātas un aktuālas informācijas reģistrēšanu un reģistros esošās informācijas brīvu pieejamību tiešsaistē - tīmekļvietnē, API, atvērto datu formātā - visai pasaulei.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 4

Adrese: Uzņēmumu reģistra Resursu māja Pērses ielā 2, Rīgā

Digitālās transformācijas un starptautisko IT risinājumu speciālists

Ēnu dienā Uzņēmumu reģistrā varēs uzzināt, kā praksē notiek valsts iestādes digitālā transformācija no Latvijas līmeņa iestādes, kas klientus apkalpo klātienē, pieņemot vai izsniedzot dokumentus papīra formātā, uz starptautisku digitālu iestādi, kas visu Eiropas Savienības valstu klientus apkalpo vienādi - attālināti, nodrošinot e-pakalpojumus digitālajā vidē, tostarp attīstot pašapkalpošanās e-pakalpojumu portfeli, un pašiem darbiniekiem strādājot attālināti, tostarp no ārzemēm:  

Uzņēmumu reģistra informācijas sistēma – darbības principi un modernizācija; datu apmaiņa ar Eiropas Uzņēmumu reģistriem; API Latvijas un ārvalstu klientiem; atvērtie dati – no .xls un .csv uz saistīto datu formātiem kā .jsonld, .ttl; sadarbība ar IT jomas partneriem Latvijā un Eiropā ikdienas pakalpojumu nodrošināšanā; kiberdrošība kā digitālās transformācijas bruņuveste – apsteigt, novērst, sadarboties; attālinātais darbs no ārzemēm.

Uzņēmumu reģistrs ir valsts iestāde, kas uztur 14 reģistrus – uzņēmumu, organizāciju un līgumu reģistrus, nodrošinot tajos akurātas, adekvātas un aktuālas informācijas reģistrēšanu un reģistros esošās informācijas brīvu pieejamību tiešsaistē - tīmekļvietnē, API, atvērto datu formātā - visai pasaulei.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 4

Adrese: Uzņēmumu reģistra Resursu māja Pērses ielā 2, Rīgā. Iepriekš vienojoties, iespējama arī tiešsaiste (hibrīds)

Ekskursijas

Darīt digitāli - Uzņēmumu reģistra jaunais dzīvesveids

Aicinām iepazīties ar Uzņēmumu reģistru, gūstot priekšstatu par iestādes darbību. Tiešsaistes tikšanās laikā būs iespējams uzzināt, kā iestādes digitālā transformācija notiek praksē, kā mainās pakalpojumu portfelis, kā notiek klientu un darbinieku pāreja no papīra vides uz digitālo vidi, kā, strādājot e-vidē, mainās klasiskās profesijas.

Adrese: Tiešsaistes platformā Microsoft Teams

Pieejamais laiks: No 2021. gada 13. septembra. Darba dienās no pulksten 9.00 līdz 16.00 (iepriekš saskaņojot konkrētu laiku)

Dalībnieku skaits: Min 10 Max 50

Ekskursija pieejama: 10.-12. klases skolēniem, profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem

Ekskursijas valoda: lv

Sagaidāmais rezultāts: Tiešsaistes tikšanās laikā būs iespējams uzzināt par uzņēmumu, organizāciju un līgumu reģistrēšanu Uzņēmumu reģistra 14 reģistros, reģistrētās informācijas publiskas pieejamības iespējām, kā arī to, kā digitālās transformācijas process maina iestādē nodarbināto profesiju, piemēram, klientu apkalpošanas speciālista, jurista u.c.darbu.

Veids, kādā tiks nodrošināts sagaidāmais rezultāts: •Tiešsaistes tikšanās Teams platformā. •Video par Uzņēmumu reģistra datiem. •Prezentācija par iestādes darbību un iestādes digitālo transformāciju jeb to, kā iestāde no nacionāla līmeņa iestādes, kas klientus apkalpo klātienē, pieņemot vai izsniedzot dokumentus papīra formātā, mainās uz starptautisku digitālu iestādi, kas klientus apkalpo attālināti, nodrošinot e-pakalpojumus digitālajā vidē, tostarp attīstot pašapkalpošanās e-pakalpojumu portfeli. •Stāstījums, kā digitālās transformācijas apstākļos mainās klasiskās profesijas, piemēram, jurista darbs, klientu apkalpošanas speciālista darbs, jo visās jomās svarīgas kļūst e-prasmes. •Tiešraidē tikšanās ar Uzņēmumu reģistra vadību. •Atbildes uz Dalībnieku interesējošiem jautājumiem.