Ēnu diena

Vērtējums:

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs
Pērses iela 2, Rīga
PAR UZŅĒMUMU
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs (Reģistrs) ir valsts iestāde, kas Latvijas Republikas teritorijā reģistrē uzņēmumus (uzņēmējsabiedrības), komersantus, to filiāles un pārstāvniecības, kā arī visas izmaiņas to darbības pamatdokumentos un veic citas likumdošanas aktos paredzētās darbības. Reģistrs reģistrē arī masu informācijas līdzekļus, biedrības un nodibinājumus, komercķīlas, izšķirošās ietekmes, laulību un publiskās un privātās partnerības līgumus, politiskās partijas, šķīrējtiesas, arodbiedrības, reliģiskās organizācijas un to iestādes, kā arī maksātnespējas procesus. Reģistrs darbojas Tieslietu ministrijas pārraudzībā, to vada galvenais valsts notārs. Reģistra administrācija atrodas Rīgā, bet astoņas reģionālās nodaļas izkārtotas lielākajās Latvijas pilsētās: Bauskā, Daugavpilī, Jēkabpilī, Liepājā, Rēzeknē, Rīgā, Valmierā un Ventspilī.
NOZARE
Valsts pārvalde

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums
Reitings
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs

Sabiedrisko attiecību speciālists

Vēlis noskaidrot, kā tiek organizēta Uzņēmumu reģistra iekšējā un ārējā komunikācija? Gribi uzzināt, kas ir Uzņēmumu reģistrs un kādas ir tā funkcijas? Tev ir interese apmeklēt Uzņēmumu reģistra arhīva krātuvi un satikt pirmo publiskās pārvaldes virtuālo asistentu Latvijā UNU? Nāc ēnot Uzņēmumu reģistra sabiedrisko attiecību speciālisti!

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs

Personāla nodaļas vadītājs

Vai zini, kā tiek organizētas darba intervijas? Kā tiek plānota iestādes personāla politika?  Vai zini, cik darbinieku strādā Uzņēmumu reģistrā? Esi gatavs redzēt Uzņēmumu reģistra arhīva krātuvi un satikt pirmo publiskās pārvaldes virtuālo kolēģi UNU? Nāc ēnot Uzņēmumu reģistra Perosnāla nodaļas vadītāju un uzziņi, kā ir būt nodaļas vadītājam!

 

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs

Galvenais valsts notārs

Vai zini, kas ir galvenais valsts notārs? Galvenā valsts notārā lēmums? Vai zini, cik reģistru ir Uzņēmumu reģistra paspārnē? Vai vēlies redzēt Uzņēmumu reģistra arhīva krātuvi un satikt pirmo publiskās pārvaldes virtuālo kolēģi UNU? Nāc ēnot Uzņēmumu reģistra vadītāju - galveno valsts notāri un uzzini, kāda ir iestādes vadītāja ikdiena.