Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Nodarbinātības valsts aģentūra
K.Valdemāra ielā 38 k-1, Rīgā, LV – 1010,
PAR UZŅĒMUMU
Nodarbinātības valsts aģentūras misija ir nodrošināt bezdarba samazināšanas politikas īstenošanu, sniedzot efektīvus, nodarbinātību veicinošus pakalpojumus sabiedrības interesēs.
NOZARE
Valsts pārvalde

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

NVA Zvanu centra vadītājs (būs iespēja iepazīt arī karjeras konsultanta darbu)

NVA Klientu apkalpošanas vadības un attīstības nodaļas vadītāja vietnieks - zvanu centra vadītājs  izrādīs Zvanu centra darbu, iepazīstinot ēnotājus ar NVA ikdienu klientu apkalpošanā. Vēlāk ēnas dosies uz NVA Rīgas reģionālo filiāli, kur būs iespēja iepazīt arī karjeras konsultanta darbu

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 4

Adrese: K.Valdemāra iela 38 (sākums), Jēzuzbaznīcas iela 11 (noslēgums), Rīga

NVA Saldus filiāles vadītāja

NVA Saldus filiāles vadītāja ēnām piedāvās iepazīties ar Nodarbinātības valsts aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem un gūt padziļinātu ieskatu arī karjeras konsultantu darba ikdienā.

Nodarbinātības valsts aģentūras filiāles vadītājs vada un plāno filiāles darbu un sadarbību ar sociālajiem partneriem, pašvaldībām un darba devējiem. Filiāles vadītājs koordinē aktīvo nodarbinātības pasākumu bezdarbniekiem organizēšanu, iesaistās valsts un vietējo bezdarba mazināšanas programmu, kā arī starpvalstu projektu izstrādē un to īstenošanā

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 3

Adrese: Avotu iela 12, Saldus

NVA Daugavpils filiāles Karjeras konsultante

 NVA Daugavpils filiāles Karjeras konsultante ēnām piedāvā  redzēt karjeras konsultanta darbu NVA, individuālās un grupas karjeras konsultācijas.

Karjeras konsultants ir speciālists, kurš konsultē, informē un izglīto klientus karjeras attīstības jautājumos, sniedz atbalstu klientiem viņu karjeras plānošanā un veidošanā. Karjeras konsultants strādā valsts un pašvaldību institūcijās, nevalstiskajās organizācijās, izglītības iestādēs, uzņēmumos, pie komersantiem, saistībā ar personāla jeb cilvēkresursu vadību vai kā pašnodarbināta persona vai individuālais komersants.Redzēt karjeras konsultanta darbu NVA.Īndividuālās un grupas karjeras konsultācijas.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Varšavas ielā 18, Daugavpils, LV-5404

NVA Preiļu filiāles Karjeras konsultante

NVA Preiļu filiāles karjeras konsultante piedāvās ēnām iepazīties ar karjeras konsultanta darba dienu un Nodarbinātības valsts aģentūras darba specifiku. Būs iespēja pamēģināt ielūkoties sevī, lai uzzinātu par sevi vairāk nekā Jūs jau zināt un rast atbildes uz jautājumiem, kas ir svarīgi profesionālajā izvēlē.

Karjeras konsultants ir speciālists, kurš konsultē, informē un izglīto klientus karjeras attīstības jautājumos, sniedz atbalstu klientiem viņu karjeras plānošanā un veidošanā. Karjeras konsultants strādā valsts un pašvaldību institūcijās, nevalstiskajās organizācijās, izglītības iestādēs, uzņēmumos, pie komersantiem, saistībā ar personāla jeb cilvēkresursu vadību vai kā pašnodarbināta persona vai individuālais komersants.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV - 5301

NVA Ludzas filiāles Karjeras konsultante

NVA Ludzas filiāles Karjeras konsultante aicina iepazīt karjeras konsultanta darba pienākumus un metodes, apgūt karjeras veidošanas pamatus, uzzināt par aktualitātēm darba tirgū un izglītībā, pieprasītākajām un perspektīvākajām profesijām un prasmēm, noskaidrot savas spējas un noteikt piemērotākās profesijas, iemācīties sastādīt CV un motivācijas vēstuli, piedalīties darba intervijas treniņā, kā arī uzzināt par NVA pakalpojumiem.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Stacijas iela 44 (4. stāvs), Ludza

Ekskursijas

Iepazīsti NVA karjeras konsultanta darbu un izzini savas karjeras iespējas!

NVA Limbažu filiāles karjeras konsultante Ramona Kočāne iepazīstinās ar karjeras konsultanta profesiju un savu pieredzi ceļā uz to, pastāstīs skolēniem par karjeras veidošanas pamatiem, aktualitātēm darba tirgū un izglītībā, pieprasītākajām un perspektīvākajām profesijām, kā arī palīdzēs noskaidrot kādas profesijas varētu būt piemērotākās ekskursijas dalībniekiem.

Adrese: Zoom

Pieejamais laiks: Aprīlī, par precīzāku laiku iespējams vienoties

Dalībnieku skaits: Min 5 Max 40

Ekskursija pieejama: 10.-12. klases skolēniem, profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem

Ekskursijas valoda: lv

Sagaidāmais rezultāts: NVA Limbažu filiāles karjeras konsultante Ramona Kočāne iepazīstinās ar karjeras konsultanta profesiju un savu pieredzi ceļā uz to, kā arī palīdzēs ekskursijas dalībniekiem izzināt savas karjeras attīstības iespējas.

Veids, kādā tiks nodrošināts sagaidāmais rezultāts: 40 minūšu videolekcija, uzdevumu un testu pildīšana

Vairāk par profesijām:
 

Karjeras konsultants