Ēnu diena

Vērtējums:

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
AE Partner
Ganību iela 1/3
PAR UZŅĒMUMU
Jau vairākus gadus AE Partner piedāvā augstas kvalitātes automatizācijas sistēmas dažādiem rūpniecības uzņēmumiem visā pasaulē. Mēs piedāvajam plašu automatizācijas servisa klāstu dažāda veida projektiem neatkarīgi no tā, kur tie atrodas un kam tie paredzēti. Mēs sadarbojamies gan ar vietējiem, gan pasaules uzņēmumiem, kas novērtē mūsu lojalitāti un kvalitatīvos pakalpojumus. Mēs vēlamies radīt pievienoto vērtību un piedāvāt vairāk kā tikai produktu un pakalpojumu.
NOZARE
Elektrosadales un kontroles iekārtu ražošana

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums
Reitings
AE Partner

Noliktavas darbinieks, preču nosūtīšana

Loģistikas komandas galvenie uzdevumi ir preču pieņemšana, uzskaite, ražošanas apgādāšana ar nepieciešamajiem materiāliem īstajā laikā un daudzumā. Un protams – atrast ātrāko un drošāko ceļu, lai mūsu produkts nokļūtu pie klienta.

AE Partner

Noliktavas vadītājs

Noliktavas galvenais uzdevums ir ik dienas nodrošināt ražošanu ar nepieciešamiem materiāliem pareizā laikā, skaitā un vietā.

AE Partner

Preču pieņemšanas vecākais

Preču pieņemšanas komandas galvenais uzdevums ir oganizēt preču pieņemšanas, uzskaites  un izpakošanas darbus atbilstoši uzņēmuma regulējošajām instrukcijām.

AE Partner

Testēšanas grupas vadītājs

Veic visu saražoto paneļu elektrisko pārbaudi. Grupas mērķis ir samazināt ražošanas kļūdu daudzumu līdz minimumam. 

Grupas galvenie uzdevumi ir:

paneļu pieņemšana testa zonā; paneļa pilnīga un kvalitatīva testēšana; maznozīmīgu kļūdu labošana; kvalitatīvu paneļu nosūtīšana uz pakošanas zonu.

AE Partner

Ražošanas vadītājs

Veikt un attīstīt ražošanas procesu, kas nodrošina kvalitatīvu produktu ar visaugstāko vērtību, ievērojot klientu un sadarbības partneru intereses, veicināt darbinieku izaugsmi un dzīves kvalitāti, kā arī nodrošināt uzņēmuma ilgtspējīgu izaugsmi.

AE Partner

Montēšanas grupas vadītājs

Montēšanas grupas veido AE Partner ražošanas kodolu. Viņu ikdiena ir komplektēt detaļas un veidot vadu savienojumus, pārvēršot shēmas un rasējumus gatavā produktā.Elektroiekārtu montētājus raksturo spēcīgs komandas darbs un spēja pielāgoties dažādu veidu projektiem.

AE Partner

Elektroiekārtu montētājs

Montēšanas grupas veido AE Partner ražošanas kodolu. Viņu ikdiena ir komplektēt detaļas un veidot vadu savienojumus, pārvēršot shēmas un rasējumus gatavā produktā.Elektroiekārtu montētājus raksturo spēcīgs komandas darbs un spēja pielāgoties dažādu veidu projektiem.

AE Partner

Kvalitātes pārvaldes vadītājs

"AE Partner" kvalitātes nodaļas galvenais uzdevums ir nodrošināt pārskatāmu galveno kvalitātes sistēmas stūrakmeņu savstarpējo mijiedarbību, kā arī uzturētu efektīvu kvalitātes kontroles sistēmu. Šīs funkcijas aptver uzņēmuma integrētās kvalitātes kontroles procesus, lai panāktu darbības efektivitāti, lai nodrošinātu produktu kvalitātes uzlabošanu, uzturētu dokumentu pārvaldību, pielāgotu veiktspējas rādītājus un uzņēmuma mērķus. Sasniegt uzlabojumus visā organizācijā, iesaistot un pilnvarojot visus uzņēmuma dalībniekus piedalīties LEAN principa uzturēšanā.

AE Partner

Multimediju dizaina speciālists

Nodrošina un uztur uzņēmuma korporatīvā tēla vizuālo noformējumu un dizainu, realizē atbilstošu izpildījumu.