Ēnu diena
UZŅĒMUMA DATI
Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome
Brīvības iela 82-3, Rīga, LV - 1001
PAR UZŅĒMUMU
Zvērināti tiesu izpildītāji ir tiesu sistēmai piederīgas personas, kuras veic tiesu un citu institūciju nolēmumu izpildi, kā arī citas likumā noteiktās darbības, piemēram, piegādā dokumentus, fiksē faktus.
NOZARE
Tieslietu iestāžu darbība

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums
Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome

Zvērināts tiesu izpildītājs

Pieteikties ēnot pie zvērinātiem tiesu izpildītājiem aicināti skolēni, kuriem interesē tieslietas un nolēmumu izpildes process. Zvērināti tiesu izpildītāji ar savu darbu nodrošina tiesu un citu institūciju nolēmumu izpildi, kam ir ļoti būtiska loma personas tiesību uz taisnīgu tiesu nodrošināšanā. Respektīvi – ja tiesas sprieduma izpildi nebūtu iespējams nodrošināt ar zvērināta tiesu izpildītāja darbu, tiesas nospriestais paliktu tikai “uz papīra” un tiesas spriešanai nebūtu jēgas. Zvērināti tiesu izpildītāji veic arī citas likumā noteiktās darbības, piemēram, piegādā dokumentus, fiksē faktus.

Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome

Zvērināts tiesu izpildītājs

Pieteikties ēnot pie zvērinātiem tiesu izpildītājiem aicināti skolēni, kuriem interesē tieslietas un nolēmumu izpildes process. Zvērināti tiesu izpildītāji ar savu darbu nodrošina tiesu un citu institūciju nolēmumu izpildi, kam ir ļoti būtiska loma personas tiesību uz taisnīgu tiesu nodrošināšanā. Respektīvi – ja tiesas sprieduma izpildi nebūtu iespējams nodrošināt ar zvērināta tiesu izpildītāja darbu, tiesas nospriestais paliktu tikai “uz papīra” un tiesas spriešanai nebūtu jēgas. Zvērināti tiesu izpildītāji veic arī citas likumā noteiktās darbības, piemēram, piegādā dokumentus, fiksē faktus.

Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome

Zvērināts tiesu izpildītājs

Pieteikties ēnot pie zvērinātiem tiesu izpildītājiem aicināti skolēni, kuriem interesē tieslietas un nolēmumu izpildes process. Zvērināti tiesu izpildītāji ar savu darbu nodrošina tiesu un citu institūciju nolēmumu izpildi, kam ir ļoti būtiska loma personas tiesību uz taisnīgu tiesu nodrošināšanā. Respektīvi – ja tiesas sprieduma izpildi nebūtu iespējams nodrošināt ar zvērināta tiesu izpildītāja darbu, tiesas nospriestais paliktu tikai “uz papīra” un tiesas spriešanai nebūtu jēgas. Zvērināti tiesu izpildītāji veic arī citas likumā noteiktās darbības, piemēram, piegādā dokumentus, fiksē faktus.

Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome

Zvērināts tiesu izpildītājs

Pieteikties ēnot pie zvērinātiem tiesu izpildītājiem aicināti skolēni, kuriem interesē tieslietas un nolēmumu izpildes process. Zvērināti tiesu izpildītāji ar savu darbu nodrošina tiesu un citu institūciju nolēmumu izpildi, kam ir ļoti būtiska loma personas tiesību uz taisnīgu tiesu nodrošināšanā. Respektīvi – ja tiesas sprieduma izpildi nebūtu iespējams nodrošināt ar zvērināta tiesu izpildītāja darbu, tiesas nospriestais paliktu tikai “uz papīra” un tiesas spriešanai nebūtu jēgas. Zvērināti tiesu izpildītāji veic arī citas likumā noteiktās darbības, piemēram, piegādā dokumentus, fiksē faktus.

Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome

Zvērināts tiesu izpildītājs

Pieteikties ēnot pie zvērinātiem tiesu izpildītājiem aicināti skolēni, kuriem interesē tieslietas un nolēmumu izpildes process. Zvērināti tiesu izpildītāji ar savu darbu nodrošina tiesu un citu institūciju nolēmumu izpildi, kam ir ļoti būtiska loma personas tiesību uz taisnīgu tiesu nodrošināšanā. Respektīvi – ja tiesas sprieduma izpildi nebūtu iespējams nodrošināt ar zvērināta tiesu izpildītāja darbu, tiesas nospriestais paliktu tikai “uz papīra” un tiesas spriešanai nebūtu jēgas. Zvērināti tiesu izpildītāji veic arī citas likumā noteiktās darbības, piemēram, piegādā dokumentus, fiksē faktus.

Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome

Zvērināts tiesu izpildītājs

Pieteikties ēnot pie zvērinātiem tiesu izpildītājiem aicināti skolēni, kuriem interesē tieslietas un nolēmumu izpildes process. Zvērināti tiesu izpildītāji ar savu darbu nodrošina tiesu un citu institūciju nolēmumu izpildi, kam ir ļoti būtiska loma personas tiesību uz taisnīgu tiesu nodrošināšanā. Respektīvi – ja tiesas sprieduma izpildi nebūtu iespējams nodrošināt ar zvērināta tiesu izpildītāja darbu, tiesas nospriestais paliktu tikai “uz papīra” un tiesas spriešanai nebūtu jēgas. Zvērināti tiesu izpildītāji veic arī citas likumā noteiktās darbības, piemēram, piegādā dokumentus, fiksē faktus.

Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome

Zvērināts tiesu izpildītājs

 Pieteikties ēnot pie zvērinātiem tiesu izpildītājiem aicināti skolēni, kuriem interesē tieslietas un nolēmumu izpildes process. Zvērināti tiesu izpildītāji ar savu darbu nodrošina tiesu un citu institūciju nolēmumu izpildi, kam ir ļoti būtiska loma personas tiesību uz taisnīgu tiesu nodrošināšanā. Respektīvi – ja tiesas sprieduma izpildi nebūtu iespējams nodrošināt ar zvērināta tiesu izpildītāja darbu, tiesas nospriestais paliktu tikai “uz papīra” un tiesas spriešanai nebūtu jēgas. Zvērināti tiesu izpildītāji veic arī citas likumā noteiktās darbības, piemēram, piegādā dokumentus, fiksē faktus.

 

Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome

Zvērināts tiesu izpildītājs

 Pieteikties ēnot pie zvērinātiem tiesu izpildītājiem aicināti skolēni, kuriem interesē tieslietas un nolēmumu izpildes process. Zvērināti tiesu izpildītāji ar savu darbu nodrošina tiesu un citu institūciju nolēmumu izpildi, kam ir ļoti būtiska loma personas tiesību uz taisnīgu tiesu nodrošināšanā. Respektīvi – ja tiesas sprieduma izpildi nebūtu iespējams nodrošināt ar zvērināta tiesu izpildītāja darbu, tiesas nospriestais paliktu tikai “uz papīra” un tiesas spriešanai nebūtu jēgas. Zvērināti tiesu izpildītāji veic arī citas likumā noteiktās darbības, piemēram, piegādā dokumentus, fiksē faktus.

 

Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome

Zvērināts tiesu izpildītājs

Pieteikties ēnot pie zvērinātiem tiesu izpildītājiem aicināti skolēni, kuriem interesē tieslietas un nolēmumu izpildes process. Zvērināti tiesu izpildītāji ar savu darbu nodrošina tiesu un citu institūciju nolēmumu izpildi, kam ir ļoti būtiska loma personas tiesību uz taisnīgu tiesu nodrošināšanā. Respektīvi – ja tiesas sprieduma izpildi nebūtu iespējams nodrošināt ar zvērināta tiesu izpildītāja darbu, tiesas nospriestais paliktu tikai “uz papīra” un tiesas spriešanai nebūtu jēgas. Zvērināti tiesu izpildītāji veic arī citas likumā noteiktās darbības, piemēram, piegādā dokumentus, fiksē faktus.

Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome

Zvērināts tiesu izpildītājs

 

Pieteikties ēnot pie zvērinātiem tiesu izpildītājiem aicināti skolēni, kuriem interesē tieslietas un nolēmumu izpildes process. Zvērināti tiesu izpildītāji ar savu darbu nodrošina tiesu un citu institūciju nolēmumu izpildi, kam ir ļoti būtiska loma personas tiesību uz taisnīgu tiesu nodrošināšanā. Respektīvi – ja tiesas sprieduma izpildi nebūtu iespējams nodrošināt ar zvērināta tiesu izpildītāja darbu, tiesas nospriestais paliktu tikai “uz papīra” un tiesas spriešanai nebūtu jēgas. Zvērināti tiesu izpildītāji veic arī citas likumā noteiktās darbības, piemēram, piegādā dokumentus, fiksē faktus.

 

Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome

Zvērināts tiesu izpildītājs

 

Pieteikties ēnot pie zvērinātiem tiesu izpildītājiem aicināti skolēni, kuriem interesē tieslietas un nolēmumu izpildes process. Zvērināti tiesu izpildītāji ar savu darbu nodrošina tiesu un citu institūciju nolēmumu izpildi, kam ir ļoti būtiska loma personas tiesību uz taisnīgu tiesu nodrošināšanā. Respektīvi – ja tiesas sprieduma izpildi nebūtu iespējams nodrošināt ar zvērināta tiesu izpildītāja darbu, tiesas nospriestais paliktu tikai “uz papīra” un tiesas spriešanai nebūtu jēgas. Zvērināti tiesu izpildītāji veic arī citas likumā noteiktās darbības, piemēram, piegādā dokumentus, fiksē faktus.

 

Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome

Zvērināts tiesu izpildītājs

 

Pieteikties ēnot pie zvērinātiem tiesu izpildītājiem aicināti skolēni, kuriem interesē tieslietas un nolēmumu izpildes process. Zvērināti tiesu izpildītāji ar savu darbu nodrošina tiesu un citu institūciju nolēmumu izpildi, kam ir ļoti būtiska loma personas tiesību uz taisnīgu tiesu nodrošināšanā. Respektīvi – ja tiesas sprieduma izpildi nebūtu iespējams nodrošināt ar zvērināta tiesu izpildītāja darbu, tiesas nospriestais paliktu tikai “uz papīra” un tiesas spriešanai nebūtu jēgas. Zvērināti tiesu izpildītāji veic arī citas likumā noteiktās darbības, piemēram, piegādā dokumentus, fiksē faktus.