Ēnu diena

Vērtējums:

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Forta Pro
Jūrkalnes iela 15-25 LV-1046
PAR UZŅĒMUMU
Forta PRO uses modular construction technique that allows us to build ecologically clean and sustainable buildings, while saving energy and time. Forta PRO manufactures high standard modular units suitable for the construction of multiple story facilities. Forta PRO features advanced off-site building methods offering to the clients a fast– track modular and construction solutions with minimal disruption to the surrounding facilities operation. Strict quality control and inspection implemented in our modern factory and supported by Forta PRO multi–disciplinary professional team, provide a guaranteed comprehensive quality solution. We can plan, design and build from scratch or expand existing facilities. In our modern factories we use a linear production line with large production capacity, fast and cots-effective. Our experience involves planning, designing, construction and equipment supply to different type facilities with special attention to: Hotels Residential Student Apartment Elderly Houses Offices WC PODs Hospitals buildings and its parts Relocatable Operating theatres Golf Modules
NOZARE
Būvniecības projektu izstrādāšana

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums
Reitings
Forta Pro

Ražotnes vadītājs

Ēnotājiem tiks dota iespēja iepazīties ar ražošanas vadītāja amatu un tā darba pienākumiem. Piedalīties ikdienas uzdevumu izpildē un iepazīties ar modulārās būvniecības ražošanas aspektiem.

Forta Pro

Ražošanas inženieris

Ēnotājiem būs iespēja iepazīties ar ražošanas inženiera ikdienu un piedalīties darbu izpildē. 

Forta Pro

Jurists

Ēnotiājiem tiks dota iespēja iepazīties ar moduārās būvniecības jurista ikdienu un viņas darba pienākumiem, uros ietilpst līgumu sagatavošana, lietu izskatīšana u.c.

Forta Pro

Personāla atlases speciālists

Ēnotājiem tiks dota iespēja iepazīties ar modulārās būvniecības personālatlases speciālista darba pienāumiem un to ikdienu. Darba ikdienas pienākumos ietilpst - personāla atlase, personāllietu lietvedība, personāla koordinēšana.

Forta Pro

Biroja administrators

Ēnotājiem tiks dota iespēja iepazīties un piedalīties modulārās būvniecības biroja administratora darba gaitās. Iepazīties ar darbiem kā - dokumentu pārraudzība, sapulču koordinēšana un uzņēmuma lietvedības uzskaite

Forta Pro

Tehniskās nodaļas administrators

Ēnotājiem būs iespēja iepazīties ar tehniskās nodaļas administratora darba pienākumiem un sekot līdzi viņa ikdienas gaitām. 

Forta Pro

BIM koordinators

Būs iespēja ēnot BIM (Būvniecības informācijas menedzēšana) koordinatora darba gaitas un iepazīties ar BIM principiem. 

Forta Pro

Strukturālais inženieris / konstruktors

Ēnotājiem tiks dota iespēja, sekot strukturālā inženiera dienas gaidām un iepazīties ar modulārās būvniecības principiem un struktūrām.

Forta Pro

Arhitekta palīgs

Būs iespēja redzēt un sekot līdzi arhitekta palīga ikdienai. Būs iespēja piedalīties diskusijās un ievingrināt roku rasējot. Ēnotājiem tiks sniegta iespēja, iepazīties ar modulārās būvniecības principiem un sekot ikdienas norisei.

Forta Pro

Arhitekts

Ēnotājiem būs dota iespēja iepazīties ar arhitekta ikdienu, kas specializējas uz modulāro būvniecību. Spēs apskatīt rasējumus, palīdzēt ar risinājumiem un, iespējams, spēs pielikt savu roku kādā no esošajiem projektiem. 

Forta Pro

Pārdošanas nodaļas vadītājs

Ēnotājiem būs iespēja iepazīties un sekot pārdošanas vadītājai ikdienas gaitās. Pienākumos ietilpst pārdošanas projektu koordinācija, nodaļas cilvēkresursu uzraudzība, darbu sadale un projektu izvērtēšana

Forta Pro

Pārdošanas projektu vadītājs

Ēnotājiem būs iespēja iepazīties ar pārdošanas projektu vadītāja ikdienu, kurā ietilpst projektu pārdošanas organizācija, tikšanās ar klientiem, informācijas sagatavošana uč  

Forta Pro

Būvniecības projektu vadības daļas administrators

Ēnotājiem būs iespēja iepazīties ar projektu vadības daļas administratora ikdienu. Pienākumos ietilpst projektu dokomunetācijas sagatavošana, vadītāju atskaišu uzskaite, komunicēšana ar citām struktūrvienībām, projektu pārraudzība.

Forta Pro

Būvdniecības projektu vadītājs

Būvdarbu projektu vadītāja amata pienākumos ietilpst:

vadīt uzticētos būvniecības projektus; veikt projektu termiņu, resursu un izmaksu plānošanu, koordinēšanu un uzraudzību; projektu ietvaros sadarboties ar citām struktūrvienībām, pasūtītājiem, apakšuzņēmējiem.