Ēnu diena

Vērtējums:

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Daugavpils pilsētas pašvaldības policija
Muzeja iela 6, Daugavpils
PAR UZŅĒMUMU
Daugavpils pilsētas pašvaldības policija izveidota 1994. gadā, pamatojoties uz likumu „Par policiju”. Pašvaldības policija ir apbruņota, militarizēta pašvaldības izpildinstitūcija, kas darbojas Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā un ir tieši pakļauta Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājam. Pašvaldības policijas darbību nosaka LR likums „Par policiju” un Daugavpils pilsētas domes apstiprināts Nolikums par Daugavpils pilsētas pašvaldības policiju. Pamatuzdevumi Likumpārkāpumu profilakse; Garantēt sabiedrisko kārtību un drošību; Kontrole par to, kā tiek izpildīti pilsētas domes lēmumi un noteikumi; Savas kompetences ietvaros kārtot administratīvo pārkāpumu lietvedību; Palīdzības sniegšana valsts policijai jautājumos, kas saistīti ar sabiedrības drošību un noziedzības apkarošanu; Gadījumos, kad tiek saņemta informācija par iespējama nozieguma sagatavošanu, pieņemt mērus tā novēršanai.
NOZARE
Sabiedriskās kārtības un drošības uzturēšana
PAPILDUS

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums
Reitings
Daugavpils pilsētas pašvaldības policija

Daugavpils pilsētas pašvaldības polijas inpektors

Ēnotājam būs iespēja iepazīties ar Daugavpils pilsētas pašvaldības polijas Nodaļas profilaktiskajā darbā ar jaunatni (NPDJ) inspektora pienākumiem un ikdienas darba gaitu.