Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions""
Augšiela 1
PAR UZŅĒMUMU
Nacionālā sporta bāze – Daugavas stadions ir daudzfunkcionāls stadions Rīgā. Stadionā norisinās valsts mēroga futbola un vieglatlētikas sacensības, kā arī Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku deju lieluzvedumi.
NOZARE
Sporta objektu darbība

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Tehniskais direktors

Veikt tehniskās uzraudzības koordināciju.

Plānot un vadīt komunālās saimniecības darbu, plānot finanšu līdzekļus un kontrolēt izdevumus.

Organizēt, plānot un vadīt siltumapgādes, ūdensapgādes, kanalizācijas novadīšanas un notekūdeņu attīrīšanas un citu pakalpojumu nodrošināšanu.

Organizēt ēku un būvju tehniskās apskates, plānot automobiļu un traktortehnikas tehniskās apskates, autotransporta un traktortehnikas lietderīgu izmantošanu un remontu.

Nodrošināt materiāltehnisko preču iegādi un sagādi.

Nodrošināt sporta objektu uzturēšanu un ekspluatāciju atbilstoši noteikumiem.

Asistēt vietēja un starptautiska mēroga sporta un kultūras pasākumu organizēšanā.

Nodrošināt un kontrolēt darba drošības un ugunsdrošības noteikumu ievērošanu.

Uzraudzīt un kontrolēt veicamos darbus, to atbilstību projektiem un līgumiem.

Vadīt padotos darbiniekus, koordinēt un kontrolēt uzdoto pienākumu izpildi.

Veikt materiālo resursu uzskaiti, plānošanu un izlietojumu kontroli.

Sadarboties ar ārpakalpojumu sniedzējiem, uzraudzīt un koordinēt viņu darbu.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 1

Adrese: Augšiela , Rīga, LV-1009

Valdes loceklis

Plānot, vadīt  un organizēt darbu uzņēmumā saskaņā ar  LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Slēgt darījumus (līgumus) ar piegādātājiem, klientiem un citām iestādēm.

Pieņemt lēmumus, kas saistīti ar uzņēmuma darbību un nodrošināt lēmumu izpildi.

Izstrādāt jaunas attīstības iniciatīvas programmas un ieviest tās.

Vadīt struktūrvienības darbiniekus.

Izstrādāt un vadīt projektus.

Veidot struktūrvienības budžetu, projektu tāmes un citus finanšu plānus.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 1

Adrese: Augšiela 1, Rīga, LV-1009

Ekskursijas

Nosaukums
Uzņēmums

Mācību ekskursija skolēniem - Iepazīsti Daugavas stadionu

Kultūras un sporta centrs ”Daugavas stadions” gan skolēniem, gan citām interesentu grupām piedāvā izzinošas ekskursijas par kvartāla vēsturi, ikdienu un attīstību.

Adrese: Augšiela 1, Rīga

Pieejamais laiks: No 2020. gada septembra, Vairāk informācijas, zvanot pa tālr. +371 25746226 vai rakstot uz e-pastu: aleksandra.svalkovska@daugavasstadions.lv

Dalībnieku skaits: Min 10 Max 20

Ekskursijas valoda: lv

Maksa: Ekskursijas cena vienai personai – 1,00 Eur ar nosacījumu, ka grupa ir ne mazāk par 10 personām. Par papildus aktivitātēm un cenām interesēties telefoniski.

Sagaidāmais rezultāts: Mācību ekskursijas laikā skolēni iepazīs Kultūras un sporta centras ”Daugavas stadions” vēsturi, to saistot ar apkārtējā kvartāla vēsturi, kā arī uzzinās kādu profesiju cilvēki strādā Kultūras un sporta centrā ”Daugavas stadions”, kādi sportisti ir saistīti ar šo centru.

Veids, kādā tiks nodrošināts sagaidāmais rezultāts: “Iepazīsti Daugavas stadionu!” ietvaros ir iespējams iepazīties ar stadiona vēsturi un stāstiem, kā stadions straujiem soļiem pārtop par modernu kultūras un sporta kvartālu. Ekskursijā “Iepazīsti Daugavas stadionu!” tiek attīstību un pārmaiņām. Ekskursijas noslēgumā piedāvājam izklaides daļu – BUNGU APLIS, sadarbībā ar Andžeja Grauda bungu skolu vai ROBOTIKAS PIEDZĪVOJUMS, sadarbībā ar Starptautisko Inovāciju Skolu.